My Liantis

Een controlearts aanvragen voor een medische controle

Misbruik van ziektemeldingen kan stevige gevolgen hebben voor je onderneming: je krijgt niet alleen af te rekenen met organisatorische problemen, maar het brengt ook extra kosten met zich mee. Om misbruik te voorkomen kan je als werkgever een controlearts aanvragen via Liantis.

Hoe vraag je een controle aan?

Wie medische controles van zieke medewerkers laat uitvoeren, ziet het absenteïsme in zijn bedrijf dalen. Medewerkers die weten dat het bedrijf een controlearts inschakelt, melden zich minder vaak ziek. Bovendien kan je zo het misbruik van ziektemeldingen inperken.

Je kan een medewerker laten controleren van zodra hij zich ziek meldt. Het is niet nodig te wachten op een medisch attest. De controle kan plaatsvinden gedurende de volledige duur van de arbeidsongeschiktheid, ook na de periode van gewaarborgd loon of op inactiviteitdagen. Je kan ook medewerkers laten controleren die afwezig zijn wegens een ongeval.

Hoe verloopt een medische controle?

De controlearts klopt (doorgaans) onaangekondigd bij de medewerker aan. Hij gaat na of afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid al dan niet terecht is. Ook bepaalt hij of de duur ervan, naar zijn opinie, strookt met de realiteit.

  • Als de huisarts nog niet langs geweest is, kan de controlearts zich enkel uitspreken over de ongeschiktheid op de dag zelf.
  • Een zieke medewerkers mag niet weigeren om zich door een controlearts te laten onderzoeken.
  • De dokter bezoekt je medewerker aan huis. Bij afwezigheid wordt hij uitgenodigd om zich bij de arts aan te bieden.
  • Medewerkers die de woning mogen verlaten, kunnen ook meteen bij de arts worden opgeroepen.

Als werkgever bepaal je zelf of je alle medewerkers laat controleren of hierin een selectie maakt (bijvoorbeeld enkel bij medewerkers die meer dan drie keer ziek zijn, bij eendagsziektes, bij verdachte ziektes, etc).

Voorbeeld Jean-Jacques baat een autogarage uit. Een van zijn mecaniciens komt op drie maand tijd vijf keer niet opdagen op maandagochtend, wat telkens de planning voor die week aardig verstoort. Hoewel de medewerker telkens een geldig doktersbriefje voorlegt, ruikt Jean-Jacques onraad. Even later meldt de mecanicien zich opnieuw ziek op maandagochtend. Jean-Jacques besluit daarop een controlearts langs te sturen om na te gaan of zijn medewerker werkelijk arbeidsongeschikt is.

Wat gebeurt er na een medische controle?

Nadat de controlearts de zieke medewerker heeft gecontroleerd, ontvang je van Liantis het resultaat van de controle.

  • Verklaart de controlearts zich akkoord met de arbeidsongeschiktheid en de duur ervan, dan blijft je medewerker verder afwezig tot het einde van de ongeschiktheid.
  • Verklaart de controlearts je medewerker arbeidsgeschikt, dan moet de medewerker het werk effectief vervroegd hervatten. Indien je medewerker hier niet mee akkoord gaat, verliest hij het recht op gewaarborgd loon. Je medewerker of jijzelf kan in dat geval beroep doen op een arbitragearts om zich over de ongeschiktheid uit te spreken. De kosten van de arbitrage zijn vastgelegd en zijn steeds voor de verliezende partij.

Wat als mijn medewerker de controle weigert?

Wanneer je medewerker zich oncontroleerbaar opstelt en geen gevolg geeft aan de oproep van de controlearts of weigert zich te laten onderzoeken, verliest hij het recht op gewaarborgd loon.

Als je een controle aanvraagt vóór 10.30 uur, vindt de controle meestal nog dezelfde dag plaats.

Controle aanvragen