My Liantis

Ergonomie op het werk: hoe kan je ergonomisch werken?

De voordelen van ergonomisch werken zijn legio: het helpt om fysieke overbelasting te voorkomen en heeft daardoor rechtstreeks invloed op het ziekteverzuim in je bedrijf. Liantis ondersteunt je bij het implementeren van ergonomisch werken. Van het ontwerp van werkposten tot ergonomische risicoanalyses en instructies of opleidingen voor je medewerkers.

Ergonomisch beeldschermwerk

Wat is ergonomie?

Kort gezegd betekent ergonomie de aanpassing van de (werk)omgeving aan het menselijk lichaam. De aanpassingen waarborgen de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de mens, maar ze zorgen er ook voor dat je doelmatig en efficiënt kan functioneren. De ergonomie houdt hierbij rekening met de anatomische, fysiologische en psychologische kenmerken van de mens.

Experten in de ergonomie bekijken hoe de taken die je uitvoert, de producten die je hanteert, de arbeidsorganisatie en de werkomgeving een impact hebben op de fysieke belasting die spieren en gewrichten ondervinden tijdens het werken. Fysieke belasting wordt een probleem wanneer overbelasting ontstaat omdat dit kan leiden tot letsels en langdurige (arbeids)ongeschiktheid.

Actuele aandachtspunten in ergonomie zijn:

  1. Ergonomie bij fysiek werk in de industrie (hanteren van lasten, werkhoudingen, staand werken, repetitieve handelingen, ...)
  2. Ergonomie bij fysiek werk in de zorg (verplaatsen van zorgvragers, werkhoudingen, staand werken, ...)
  3. Ergonomie op kantoor

 

Een beleidsmatige aanpak

De welszijnswet verplicht om een risicoanalyse uit te voeren voor elke activiteit die een ergonomisch risico met zich meebrengt. Je mag de ergonomische risicoanalyse koppelen aan je globale risicoanalyse.

De beproefde aanpak van ergonomische risico’s kent vier stappen:

  1. Klachten voorkomen door degelijke werkposten en arbeidsmiddelen te voorzien. Om dit te garanderen, neem je ergonomische criteria op in je aankoopbeleid.
  2. Risicoanalyse: een specifieke risicoanalyse (laten) uitvoeren om de ergonomische knelpunten op te sporen.
  3. Maatregelen nemen om de werkomstandigheden te verbeteren.
  4. Opleiding en instructies voor de medewerkers voorzien.

 

Ergonomie in de praktijk

Voor een doeltreffend ergonomiebeleid is het belangrijk dat je de doelstellingen en acties duidelijk definieert en verantwoordelijkheden afspreekt. Het Jaaractieplan en het Globaal Preventieplan zijn hiervoor de ideale tools. Het in kaart brengen van de ergonomische risico’s gebeurt via een risicoanalyse. Op die manier leg je prioriteiten vast waar het risico het grootst is.

Je wil natuurlijk dat je medewerkers de werkposten zo optimaal mogelijk gebruiken en de maatregelen toepassen. Informeer nieuwe medewerkers daarom bij hun onthaal over het correct instellen van de beeldschermwerkpost, de handleiding van de stoel, een correct gebruik van hulpmiddelen, ... Onze specialisten ergonomie ondersteunen je graag bij het uitwerken van de ergonomische aspecten in je onthaalgids.

 

Wat kan Liantis voor je doen?

De ergonomie-experten van Liantis kunnnen je ondersteunen bij het uitwerken van een plan van aanpak, het voorkomen van klachten, het uitvoeren van ergonomische risicoanalyses, het implementeren van (preventieve) maatregelen en het opleiden van je medewerkers.

Ergonomie bij beeldschermwerk

Medewerkers die tijdens het werk vaak voor een beeldscherm zitten, lopen risico op klachten aan de bovenste ledematen en rug-, nek- en schouderklachten. Daarnaast heeft ook de lay-out van kantoren een belangrijke impact op het concentratieniveau en dus ook op de kwaliteit van het werk en het stressniveau. Werkgevers kunnen bij Liantis terecht voor ondersteuning bij risicoanalyses, de inrichting van kantoorruimtes, de aankoop van meubilair, de implementatie van preventieve maatregelen en opleidingen voor beeldschermwerkers.

Lees meer

Ergonomie in de zorg

Patiënten verplaatsen, aangehouden werkhoudingen, langdurig staand werken: het zijn maar enkele voorbeelden uit de zorgsector die tot fysieke klachten kunnen leiden. Van de inrichting van werkplekken en specifieke analyses tot advies rond de juiste hulpmiddelen: Liantis helpt je op weg om de werkomstandigheden te verbeteren en uitval te voorkomen. 

Lees meer

Ergonomie bij fysiek werk

Rugproblemen en andere fysieke klachten kan je maar beter voorkomen dan genezen. Dat is niet altijd evident wanneer je werknemers bijvoorbeeld regelmatig lasten moeten tillen, trekken of duwen. Als werkgever kan je hen helpen om ergonomisch te werken. Je kan langdurige en/of zware belasting waar mogelijk beperken en zorgen voor de nodige hulpmiddelen en instructies. Liantis ondersteunt je daarbij.

Lees meer

Ergonomisch werken is cruciaal voor de gezondheid van je werknemers. Kom te weten wat Liantis voor jouw organisatie kan betekenen!

Lees meer