My Liantis

Ergonomie op het werk: hoe kan je ergonomisch werken?

De voordelen van ergonomisch werken zijn legio: het helpt om fysieke overbelasting te voorkomen en heeft daardoor rechtstreeks invloed op het ziekteverzuim in je bedrijf. Liantis ondersteunt je bij het implementeren van ergonomisch werken. Van ergonomische risicoanalyses en opleidingen voor je medewerkers tot advies bij verbeter- en ontwerpprojecten.

Ergonomisch beeldschermwerk

Wat is ergonomie?

Kort gezegd betekent ergonomie de aanpassing van de (werk)omgeving naar het menselijk lichaam. De aanpassingen waarborgen de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de mens, maar ze zorgen er ook voor dat je doelmatig en efficiënt kan functioneren. De ergonomie houdt hierbij rekening met de anatomische, fysiologische en psychologische kenmerken van de mens.

Experten in de ergonomie kijken naar de fysieke belasting die spieren en gewrichten ondervinden tijdens de arbeid. Fysieke belasting wordt een probleem wanneer overbelasting ontstaat omdat dit kan leiden tot letsels en langdurige (arbeids)ongeschiktheid.

Actuele aandachtspunten in ergonomie zijn:

  1. Rugbelasting in de industrie
  2. Rugbelasting in de verzorging
  3. Repetitive strain injuries (RSI)
  4. Kantoorergonomie

Risicoanalyse voor ergonomisch werken

De welszijnswet verplicht werkgevers een risicoanalyse uit te voeren voor elke activiteit die een ergonomisch risico met zich meebrengt. Je mag de ergonomische risicoanalyse koppelen aan je globale risicoanalyse.

De wettelijke aanpak van ergonomische risico’s kent drie stappen:

  1. Risicoanalyse: een specifieke risicoanalyse (laten) uitvoeren om de ergonomische knelpunten op te sporen.
  2. Maatregelen nemen om de risico’s te beperken.
  3. Opleiding en instructies voor de medewerkers voorzien.

Liantis kan je ondersteunen bij het uitvoeren van de ergonomische risicoanalyse, het implementeren van (preventieve) maatregelen en het opleiden van medewerkers.

Een ergonomische werkplek: wat kan je doen?

Voor een doeltreffend ergonomiebeleid is het belangrijk dat je de doelstellingen en acties duidelijk definieert en verantwoordelijkheden afspreekt. Het Jaaractieplan en het Globaal Preventieplan zijn hiervoor de ideale tools. Het in kaart brengen van de ergonomische risico’s gebeurt via een risicoanalyse. Op die manier leg je prioriteiten vast waar het risico het grootst is.

Je helpt fysieke overbelasting te voorkomen door degelijke werkposten en arbeidsmiddelen te voorzien. Om dit te garanderen, neem je ergonomische criteria op in je aankoopbeleid. De specialisten ergonomie van Liantis kunnen je daarbij helpen.

Je wil natuurlijk dat je medewerkers de werkposten zo optimaal mogelijk gebruiken. Informeer nieuwe medewerkers bij hun onthaal over het correct instellen van de beeldschermwerkpost, de handleiding van de stoel, RSI bestrijden met beweging, de juiste tiltechnieken, de rol van de interne preventieadviseur ... Onze specialisten ergonomie ondersteunen je graag bij het uitwerken van de ergonomische aspecten in je onthaalgids.

Ergonomie bij beeldschermwerk

Medewerkers die tijdens het werk vaak voor een beeldscherm zitten, lopen risico op RSI en nek- en schouderklachten. Liantis ondersteunt werkgevers met de risicoanalyse en het implementeren van preventieve maatregelen en opleidingen voor beeldschermwerkers.

Lees meer

RSI: repetitive strain injury

Spierpijn, hoofdpijn, vervelende tintelingen in vingers of handen… het zijn pijnklachten veroorzaakt door overbelasting. We noemen ze ook wel ‘repetitive strain injuries’ of RSI en als werkgever kan je preventieve maatregelen nemen en het ziekteverzuim als gevolg van RSI terugdringen.

Lees meer

Hef- en tiltechnieken

Rugproblemen kan je maar beter voorkomen dan genezen. Dat is niet altijd evident wanneer je werknemers regelmatig lasten moeten tillen, trekken of duwen. Als werkgever kan je hen helpen om ergonomisch te werken. Je kan langdurige en/of zware belasting waar mogelijk beperken en zorgen voor instructies rond hef- en tiltechnieken. Liantis ondersteunt je daarbij.

Lees meer

Ergonomisch werken is cruciaal voor de gezondheid van je werknemers. Kom te weten wat Liantis voor jouw organisatie kan betekenen!

Lees meer