My Liantis

Hef- en tiltechnieken: waar let je op bij het manueel hanteren van lasten?

Rugproblemen kan je maar beter voorkomen dan genezen. Dat is niet altijd evident wanneer je werknemers regelmatig lasten moeten tillen, trekken of duwen. Als werkgever kan je hen helpen om ergonomisch te werken. Je kan langdurige en/of zware belasting waar mogelijk beperken en zorgen voor instructies rond hef- en tiltechnieken. 

tillen en heffen ergonomie

Ergonomisch tillen, trekken, duwen en heffen

Onder het ‘manueel hanteren van lasten’ vallen alle handelingen waarbij je een last vervoert of ondersteunt. Dat betekent het optillen, neerzetten, duwen, trekken, dragen of verplaatsen van een last. 

Tillen is erg belastend voor het lichaam, zeker als je het vaak doet. Veel mensen krijgen vroeg of laat rugproblemen. Soms zijn ze van voorbijgaande aard, soms blijven ze hardnekkig duren. De garantie voor een gezonde rug is het vinden van een juist evenwicht tussen belasting en belastbaarheid.
 
Je geslacht en je leeftijd bepalen de belastbaarheid, maar ook je leef- en voedingsgewoonten spelen een rol. Tenslotte is ook de algemene fysieke conditie en de staat van je spieren van belang.

Als werkgever wil je klachten en verzuim door rugpijn voorkomen. Daarnaast ben je verplicht  het manueel hanteren van lasten en niet-ergonomisch werken waar mogelijk te beperken en je medewerkers ergonomische principes bij te brengen. 

Gevolgen van verkeerd tillen

Tillen en heffen is belastend, maar niet alleen zware voorwerpen belasten je rug. Ook lichte voorwerpen vormen een risico. Bijvoorbeeld door een verkeerde houding of door te vaak na elkaar te tillen.

Op termijn kan dit leiden tot beschadiging van de rugspieren, de bindweefselbanden of de tussenwervelschijven, met bijvoorbeeld acute lage rugpijn of een hernia tot gevolg.

Liantis helpt je bij de opmaak van een risicoanalyse rond het manueel hanteren van lasten en bij het formuleren van maatregelen om het tillen zoveel mogelijk te vermijden, zodat je medewerkers gezond en productief hun taken kunnen uitvoeren.

Ergonomische tips om veiliger te tillen

 • Tracht tillen te vermijden. Misschien is schuiven een alternatief.
 • Gebruik hulpmiddelen zoals een steekkarretje of een takel.
 • Zorg voor voldoende evenwicht, plaats de voeten omheen de last. 
 • Houd je romp verticaal en gebruik je beenspieren. 
 • Houd de last ter hoogte van en zo dicht mogelijk bij je romp.
 • Voer de beweging rustig uit, vermijd werpen met lasten. 
 • Til grote of zware voorwerpen met twee personen op. Maak op voorhand goede afspraken maakt. 
 • Denk na voordat je handelt en bereid je taak goed voor. Probeer efficiënt te werken. 
 • Plaats gewichten zoveel mogelijk op tafelhoogte.  
 • Vermijd om zaken op de grond te leggen, besef dat je deze ook steeds weer terug moet opheffen.
 • Vermijd rotaties in de rug wanneer je een last in je handen hebt.

Daarnaast:

 • Een goede algemene conditie draagt bij aan een gezonde rug.
 • Let op je voeding. Met een hoog lichaamsgewicht wordt je rug bij alle bewegingen meer belast en het beperkt je beweeglijkheid.
 • Na inspanning komt ontspanning, zorg voor een aangename en ontspannen slaaphouding, zo kan je lichaam en rug maximaal recupereren.

Ergonomisch werken is cruciaal voor de gezondheid van je werknemers. Kom te weten wat Liantis voor jouw organisatie kan betekenen!

Lees meer