My Liantis

Gezondheid op het werk - hoe zorg je voor gezonde werknemers

Een gemiddelde werknemer brengt zowat 60% van zijn actieve tijd op het werk door. De arbeidsomstandigheden kunnen dan ook een impact hebben op zijn gezondheid. Naast het respecteren van de veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen inzake werktijd en overuren, besteden bedrijven steeds meer aandacht aan het algemene welzijn van hun personeel en aan een actief gezondheidsbeleid. Hoe pak je dat het best aan?

Het belang van gezonde werknemers voor de organisatie

Gezonde werknemers melden zich minder vaak en minder lang ziek. Dat heeft een positieve impact op productiviteit en de kwaliteit van het werk. Bovendien zijn gezonde werknemers tevredener in hun job en gemotiveerder, waardoor er minder personeelsverloop is. Het bespaart je als werkgever heel wat kosten en verbetert de efficiëntie binnen het bedrijf. Mooi meegenomen is dat bedrijven die aandacht hebben voor gezondheidsbevordering, een positief imago uitstralen, zowel naar de eigen werknemers, als naar klanten en leveranciers. Een win-win over de gehele lijn dus.

Medisch onderzoek

Medische onderzoeken zijn een instrument om het welzijn van je organisatie onder de loep te nemen. De arbeidsarts analyseert de gezondheidsrisico’s op het werk en bepaalt welke onderzoeken nodig zijn.

Lees verder

Arbeidsarts

Als werkgever moet je waken over de gezondheid van je medewerkers. Gelukkig sta je niet alleen voor deze uitdaging. Zo kun je rekenen op de steun en het advies van een arbeidsarts.

Lees verder

Rijgeschiktheidsattest

Voor alle rijbewijzen C en D, en in sommige gevallen ook voor rijbewijzen A en B (voor bijvoorbeeld taxichauffeurs en rijschoolinstructeurs), is een rijgeschiktheidsattest nodig. Hiervoor kan je een medisch onderzoek aanvragen via je klantenadviseur. Hoe werkt dat precies?

Lees verder

Actief gezondheidsbeleid

Als werkgever is het belangrijk dat je door een actief gezondheidsbeleid streeft naar zo gezond mogelijke werknemers. Door de arbeidsomstandigheden optimaal te maken en door hun de nodige kennis en mogelijkheden aan te reiken zo gezond mogelijk te leven, zowel op het werk als daarbuiten. Aldus help je niet alleen het ziekteverzuim beperken, maar ook de prestaties en de motivatie van je werknemers verbeteren.

Lees verder

Een actief gezondheidsbeleid binnen jouw onderneming?

Ontdek wat Liantis voor jou en je medewerkers kan betekenen!

Lees meer