Psychosociaal welzijn op de werkvloer

Aandacht voor psychosociaal welzijn op de werkvloer zorgt voor een goede werksfeer en voor een goed gevoel bij je medewerkers. En dat zie je terug in je verzuimcijfers en in de tevredenheid en productiviteit van je medewerkers. Liantis kan je in dit domein over de volle breedte adviseren, ondersteunen en begeleiden.
Psychosociaal welzijn op de werkvloer

Psychosociaal welzijn

Werkgevers die aandacht besteden aan psychosociaal welzijn op de werkvloer, investeren in een prettige werkomgeving en een lager ziekteverzuimcijfer. In de volgende artikels vind je meer informatie over de verschillende aspecten van psychosociaal welzijn en leggen we uit waarbij Liantis je kan helpen.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon luistert, adviseert en kan bemiddelen bij situaties op de werkvloer. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesterijen, geweld, ongewenst seksueel gedrag), conflicten of een te hoge werkdruk. Liantis voorziet in (bij)scholing en supervisie voor vertrouwenspersonen.

Lees verder

Stress en burn-out

Langdurige werkstress kan leiden tot een burn-out. Als werkgever wil je voorkomen dat je medewerkers te maken krijgen met een burn-out. Liantis geeft je inzicht in de risico’s, symptomen en preventiemaatregelen. Want zeker bij een burn-out geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Lees verder

Grensoverschrijdend gedrag en conflict

Als een van je medewerkers het slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag op het werk, dan schaadt dit zijn of haar lichamelijke en/of psychische gezondheid. Hoe kan je als werkgever gepast optreden tegen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk?

Lees verder

Alcohol- en drugspreventie

Alcohol en drugs op de werkvloer vormen een risico. Medewerkers onder invloed van verdovende middelen verzuimen vaker, zijn meer betrokken bij arbeidsongevallen, zijn minder productief en nemen vaker foute beslissingen. Liantis helpt je bij de uitwerking van een preventief alcohol- en drugsbeleid.

Lees verder

Mediation: conflictbemiddeling op de werkvloer

Conflicten op de werkvloer kosten veel tijd en energie. Dus wil je als werkgever dat er snel een constructieve oplossing komt die door beide partijen wordt gedragen. Conflictbemiddeling is een effectieve manier om conflicten snel naar een oplossing te krijgen en werkrelaties te verbeteren. Liantis kan je hierin begeleiden.

Lees verder