My Liantis

Mediation: conflictbemiddeling op de werkvloer

Conflicten op de werkvloer kosten veel tijd en energie. Als werkgever wil je snel tot een constructieve oplossing voor alle betrokken partijen komen. Mediation is een effectieve manier om conflicten in de kiem te smoren en de sfeer in je team op en top te houden.

Wat mediation?

Mediation of conflictbemiddeling is een effectieve manier om een conflict dat uit de hand dreigt te lopen weer vlot te trekken. Wanneer de emoties te hoog zijn opgelopen om rationeel naar het geschil te kijken, brengt een mediator als onafhankelijke bemiddelaar de communicatie weer op gang met als doel tot een oplossing te komen.

Mediation is een essentieel instrument bij verstoorde communicatie, een gebrek aan wederzijds vertrouwen of escalatie. Conflictbemiddeling helpt emoties kanaliseren en brengt partijen weer terug naar de rationele fase van het conflict waardoor ze via een goed gesprek tot een oplossing kunnen komen.

Tijdig een bemiddelaar inschakelen bij conflicten op de werkvloer scheelt veel tijd, geld en energie, en komt de sfeer in je team ten goede.

Gevolgen van conflicten op de werkvloer

Conflicten op de werkvloer hebben negatieve gevolgen:

  • Tijd en kosten die (externe) betrokkenen aan het conflict besteden
  • Verzuimkosten
  • Kosten voor tijdelijke vervanging
  • Minder efficiënte besluitvorming
  • Verminderd plezier op het werk
  • Verminderde productiviteit
  • Imagoschade

Kortom: conflicten verstoren de sfeer en de productiviteit. Daarom wil je als werkgever conflicten zo snel mogelijk oplossen. Conflictbemiddeling is een effectieve manier om problemen en kwesties bespreekbaar te maken, tot een oplossing te komen en werkrelaties te verbeteren.

Aanpak en fasen mediation

De mediator of bemiddelaar verduidelijkt het probleem, zorgt ervoor dat partijen hun belangen en behoeften kunnen uiten, stimuleert wederzijds begrip en zoekt naar oplossingen om de relatie te verbeteren. Hij legt de verantwoordelijkheid voor de oplossing bij betrokken partijen.

Een bemiddeling kent verschillende fasen. Allereerst moeten de verschillende partijen bereid zijn om via bemiddeling in gesprek te gaan met elkaar. De bemiddelaar zorgt voor een duidelijk kader voor het gesprek en tracht partijen via het omschrijven van het probleem opnieuw verbinding met elkaar te laten vinden.

Zo kunnen zij gezamenlijk naar oplossingen zoeken en komen deze oplossingen van de partijen onderling en niet van de bemiddelaar zelf. Ook de opvolging komt tijdens het bemiddelingsgesprek aan bod: waar kunnen de partijen heen als ze opnieuw iets ervaren wat niet volgens de afspraken is?

Voorbeeld In het team van Paul zitten twee collega’s die het moeilijk met elkaar kunnen vinden. Paul probeerde al verschillende keren in te grijpen, maar hij botst daarbij steeds op weerstand. Zijn relatie als leidinggevende zorgt ervoor dat geen van beide collega’s eerlijk en open over de situatie spreekt. Daarom besluit Paul aan te kloppen bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Een ervaren mediator komt langs om met de twee medewerkers in dialoog te gaan, zonder dat ze daarbij de terughoudendheid voelen die ze wel in gesprek met Paul ervaren.

Wat kan Liantis voor je doen

Is er een conflict bij jou op de werkvloer? Liantis bemiddelt tussen medewerkers, tussen leidinggevende en medewerkers, tussen twee leidinggevenden … Neem contact op met Liantis zodat we het gesprek op gang kunnen brengen en een oplossing kunnen zoeken voor het conflict.