Globaal Preventieplan (GPP): wat is het en hoe begin je eraan?

Als werkgever moet je je medewerkers beschermen via een dynamisch risicobeheersingssysteem. Na de risicoanalyse leg je preventiemaatregelen vast in een globaal preventieplan (GPP). Wat moet je daar zoal in verwerken?

Wat is een globaal preventieplan?

In een globaal preventieplan (GPP) staan de preventiemaatregelen die je als werkgever formuleert op basis van de risicoanalyse. Het GPP loopt over vijf jaar en dient als basis voor het jaaractieplan (JAP).

Het preventieplan biedt een overzicht van de aanwezige risico’s in je bedrijf en vertelt wat je gaat doen om deze risico’s uit te schakelen of te beperken. In het GPP moet je rekening houden met jouw bedrijfsactiviteiten, arbeidsprocessen en de grootte van je onderneming. Zo zijn de risicoanalyse en de preventieve maatregelen helemaal afgestemd op jouw situatie.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen?

De codex over het welzijn op het werk schrijft voor dat je als werkgever gevaarlijke arbeidsomstandigheden moet voorkomen en maatregelen dient te nemen om je medewerkers te beschermen. Dit doe je aan de hand van een dynamisch risicobeheersingssysteem waar een globaal preventieplan een vast onderdeel van is.

Wie is er verantwoordelijk voor het globaal preventieplan?

Als werkgever ben je verplicht je medewerkers te beschermen. Voor het uitvoeren van een risicoanalyse en het opstellen van een globaal preventieplan word je bijgestaan door preventieadviseurs van je interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze adviseurs hebben een adviserende en coördinerende taak en helpen je een grondig GPP op te stellen.

Voorbeeld

De zelfstandige supermarkt van Marianne had lange tijd tien mensen in dienst en deed voor het opstellen van een GPP steevast een beroep op een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. De activiteit groeit en de opening van nieuwe winkels koppelt Marianne aan de aanstelling van een interne preventieadviseur die beschikt over een aanvullende vorming veiligheid niveau 1 of 2. De hulp van een EDPBW is dan niet meer nodig.

Het globaal preventieplan moet je voorleggen aan het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Heb je geen CPBW, dan leg je het GPP voor aan de vakbondsafvaardiging. Is die er ook niet, dan maak je het plan rechtstreeks bekend aan al je medewerkers via rechtstreekse participatie. Zij moeten dan voldoende tijd krijgen om feedback te geven op het GPP.

GPP & jaarlijks actieplan

Het GPP en het jaaractieplan maken samen deel uit van het dynamisch risicobeheersingssysteem.

Het globaal preventieplan maak je elke vijf jaar en dient als basis voor de jaarlijkse actielijst die je vastlegt in het jaaractieplan. Deze actiepunten voor de korte termijn bepaal je samen met de hiërarchische lijn en de interne dienst voor preventie en bescherming.

Ook het jaaractieplan moet je ter goedkeuring voorleggen aan het Comité Preventie en Bescherming op het Werk. Ook hier geldt dat je bij het ontbreken van een CBPW, het plan voorlegt aan de vakbondsafvaardiging en anders aan de medewerkers via rechtstreekse participatie).

Kunnen wij je helpen?