Wanneer moet ik een EDPBW inschakelen?

Ieder bedrijf is verplicht goed voor zijn medewerkers te zorgen en aan preventie en bescherming te doen. Je interne preventiedienst neemt een aantal taken verplicht op, maar wanneer is het aangewezen om naar je externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) te stappen?

Ben ik verplicht om een EDPBW in te schakelen?

Elke organisatie die mensen tewerkstelt, moet een interne preventiedienst oprichten. Die preventiedienst staat in voor het welzijn en de veiligheid van alle werknemers. Omdat het takenpakket van de interne dienst zodanig uitgebreid en gespecialiseerd is, is het vrijwel onmogelijk om alle opdrachten zelf uit te voeren. Daarom sluiten bijna alle werkgevers zich aan bij een externe preventiedienst, zoals Liantis.

Voor de taken die je niet intern opneemt, kan je de externe preventiedienst aan het werk zetten. Wanneer je een EDPBW inschakelt, haal je in een keer de wettelijk vereiste preventieadviseur en alle benodigde kennis en vaardigheden in huis. Je kunt vertrouwen op een team van experts die je met raad en daad bijstaan.

Plastic Omnium

"De samenwerking met Liantis zorgt
voor een enorme meerwaarde.
De ervaren experten kennen
ons bedrijf door en door."

Driss Bouzaya,
preventieadviseur bij
Plastic Omnium

Ontdek zijn verhaal

Hoe kan een EDPBW mij bijstaan met mijn welzijnsbeleid?

Met een goed preventiebeleid, gebaseerd op een dynamisch risicobeheersingssysteem, spoor je onveilige en ongezonde situaties op de werkvloer op en schakel je ze uit. Maar net zo goed stimuleer je het welbevinden op het werk via uiteenlopende maatregelen. Sommige taken moet de interne dienst verplicht uitvoeren, andere kan je uitbesteden aan de externe dienst (afhankelijk van in welke categorie je bedrijf ingedeeld is en of de interne dienst al dan niet beschikt over een preventieadviseur met het juiste diploma).

Het advies van de externe preventiedienst kan je inschakelen op de volgende niveaus in je beleid:

  1. arbeidsveiligheid en onderzoek arbeidsongevallen
  2. psychosociaal welzijn op het werk, waaronder de aanpak en preventie van pesten, geweld en ongewenste omgangsvormen
  3. bescherming van de gezondheid van je werknemers op het werk
  4. ergonomie (werk aanpassen aan je werknemer)
  5. toxicologie en arbeidshygiëne (invloed van omgevingsfactoren op de gezondheid van je medewerkers)
  6. verfraaiing van de werkplaatsen
  7. invloed van het leefmilieu op de arbeidsomstandigheden

Enkel hiervoor erkende preventieadviseurs kunnen bepaalde opdrachten rond arbeidsveiligheid, psychosociaal welzijn en gezondheidsbescherming uitvoeren. Het gaat met name om specialisten veiligheid, psychosociaal welzijn en arbeidsgeneesheren.

Voorbeeld

Ines is eigenares van een schoonheidssalon met vijf werknemers. Als werkgever mag ze zelf optreden als preventieadviseur, maar voor een aantal specialistische taken is ze wel verplicht zich te laten bijstaan door specialisten van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Ze doet dat bijvoorbeeld bij een onderzoek naar een arbeidsongeval en voor het gezondheidstoezicht op haar werknemers (medische onderzoeken).

Nood aan ondersteuning door een EDPBW? Liantis helpt je graag verder!

Word klant