My Liantis

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW)

Zodra je één werknemer (voltijds of deeltijds) in dienst neemt, ben je verplicht een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) op te richten. Welke taken voert deze dienst uit en wat is het verschil met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk?

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Wat is een IDPBW?

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) heeft taken op het gebied van risicoanalyse, advies, administratie, enzovoort. De dienst telt minstens één preventieadviseur. Heb je minder dan twintig medewerkers, dan mag je als werkgever zelf die functie vervullen.

Voorbeeld Serge leidt een consultancybedrijf met acht werknemers. Als zaakvoerder neemt hij zelf de taak van preventieadviseur op binnen de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Voor onder andere het medisch toezicht doet hij een beroep op een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Taken IDPBW

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft veel taken. De interne preventieadviseur van de IDPBW geeft informatie en advies, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de werkgever. De externe dienst van Liantis kan de interne dienst helpen met uitleg, opleiding, voorbeelden, sjablonen, infodocumenten, enzovoort.

Een greep uit de takenlijst van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk:

  1. risico’s onderzoeken en advies geven over de risico-evaluatie.
  2. het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan (mee)opstellen.
  3. oorzaken van arbeidsongevallen onderzoeken en hierover rapporteren.
  4. werkinstructies opstellen, vorming verzorgen en nieuwe medewerkers onthalen.
  5. de eerste hulp organiseren en interne noodprocedures beschrijven.
  6. collega’s informeren over de toepassing van de wetgeving.
  7. advies geven over arbeidsmiddelen, beschermingsmiddelen en hygiëne.
  8. welzijn stimuleren, balans werk-privé bewaken voor medewerkers.

Is een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming verplicht?

Als zelfstandige zonder personeel hoef je natuurlijk geen IDPBW op te richten, je bent dan alleen verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, gezondheid en je eigen welzijn. Maar zodra je je eerste medewerker in dienst neemt, ben je verplicht aan preventie te doen en moet je een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming oprichten. Het maakt daarbij niet uit of de medewerker voltijds, deeltijds of via het uitzendbureau voor je werkt.

Een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) moet minstens één preventieadviseur tellen. In bedrijven met minder dan twintig medewerkers kan je als werkgever zelf optreden als preventieadviseur. Voor een aantal gespecialiseerde aspecten ben je wettelijk verplicht je te laten bijstaan door (specialisten van) de externe dienst voor PBW.

Verschil tussen EDPBW en IDPBW

Als werkgever ben je verplicht om alle wettelijke taken van de preventiedienst uit te (laten) voeren. Hoe je dat organiseert, is grotendeels aan jou. Een aantal taken moet je laten uitvoeren door je interne preventieadviseur en voor een aantal specialistische taken ben je verplicht je te laten bijstaan door een EDPBW.

Voor de resterende taken heb je de keuze: zelf doen (IDPBW) of laten uitvoeren door een EDPBW. Met name kleine en middelgrote bedrijven besteden zo veel mogelijk taken uit aan een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Dat bespaart tijd en verzekert ze van up-to-date kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, psychosociaal welzijn, ergonomie en arbeidshygiëne.

De EDPBW bestaat uit twee afdelingen:

  1. risicobeheersing: preventieadviseurs die zich bezighouden met arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale aspecten (zoals geweld, stress, pesterijen en ongewenste intimiteiten).
  2. medisch toezicht: de arbeidsgeneesheer en de verpleegkundige.

Voordelen van een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Het voordeel van een interne preventieadviseur is de feeling met de werkvloer. De preventieadviseur kent het bedrijf, de bedrijfsactiviteiten en de medewerkers goed en kan de preventiemaatregelen daar perfect op afstemmen.

Nood aan ondersteuning door een EDPBW? Liantis helpt je graag verder!

Aansluiten