My Liantis

Preventie op het werk

Een efficiënt preventiebeleid voeren, dat doe je niet zomaar. Terwijl je voor sommige taken op je eigen mensen kan vertrouwen, schakel je voor andere zaken beter de hulp in van experten van buiten je organisatie. Want slaag je erin je met de juiste mensen te omringen én preventie op een consequente en planmatige manier aan te pakken, dan zet je wettelijke verplichtingen om in investeringen die écht renderen.

Waarom is preventie belangrijk

Goede medewerkers zijn een belangrijke troef voor eender welke onderneming of organisatie. Als werkgever heb je er alle baat bij om die medewerkers in een gezonde en veilig omgeving hun ding te laten doen. Daarom is een doordacht en evenwichtig preventiebeleid een must.

Zet je als werkgever in op preventie, dan zal dit mee zorgen voor tevreden medewerkers. Maar aan het eind van de rit pluk je ook zelf de vruchten hiervan. Gezonde en jobgelukkige medewerkers zijn immers productiever. Minder absenteïsme zorgt er op zijn beurt voor dat je efficiënter kan werken. En een organisatie die geolied draait, is een organisatie met tevreden klanten.

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Van zodra je als werkgever één medewerker tewerkstelt moet je een interne dienst voor bescherming en preventie op het werk of IDBPW oprichten. Deze dienst bestaat uit minstens één preventieadviseur, die – al dan niet met de hulp van externe specialisten – waakt over het preventiebeleid binnen de organisatie.

Lees meer

Preventieadviseur

Een preventieadviseur adviseert de werkgever over alles wat te maken heeft met het welzijnsbeleid binnen een onderneming of organisatie. Dit kan een eigen medewerker zijn, of een preventieadviseur van een externe preventiedienst. Een preventieadviseur kan gespecialiseerd zijn in arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, bedrijfshygiëne, ergonomie of arbeidsgeneeskunde (meer over de opleiding preventieadviseur).

Lees meer

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Welzijnsbeleid is in veel gevallen specialistenwerk, dat een multidisciplinaire aanpak vereist. Niet iedere onderneming heeft die specialisten zelf in huis. Daarom kan of moet je als werkgever voor sommige preventietaken een beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Lees meer

Comité voor preventie en bescherming op het werk

Elke onderneming met ten minste 50 medewerkers moet een comité voor preventie en bescherming op het werk oprichten. De leden van dit comité worden tijdens de sociale verkiezingen gekozen en hebben als taak om proactief mee te werken aan het welzijnsbeleid van de onderneming.

Lees meer

Dynamische risicobeheersingssysteem

De wetgeving over welzijn op het werk hecht veel belang aan het dynamisch beheer van risico’s. Door stap voor stap je preventiebeleid te structureren, van risicoanalyse over preventiemaatregelen tot een globaal preventie- en een jaarlijks actieplan, stippel je een totaalaanpak uit. En door die aanpak continu te evalueren en bij te sturen waar nodig, maak je van jouw onderneming een plek waar het veilig én aangenaam werken is.

Lees meer

Hulp nodig bij het omzetten van alle wettelijke verplichtingen rond preventie tot concrete actiepunten? Ontdek hoe Liantis jou hierin kan ondersteunen!

Lees meer