My Liantis

Eerste hulp bij ongevallen (EHBO)

Ongevallen op de werkvloer zijn helaas niet uit te sluiten. Als ze gebeuren, is de eerste hulp cruciaal, want ze kan levens redden. Daarom is het belangrijk dat je proactief maatregelen neemt. Wat staat je te doen?

Wat is EHBO?

Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) is hulp die leken kunnen bieden in afwachting van de komst van professionele hulpverleners zoals ambulanciers.

Belang van EHBO

EHBO is belangrijk bij levensbedreigende situaties, zoals een hartstilstand, maar uiteraard kunnen eerstehulpverleners ook kleinere letsels behandelen. De toegediende zorgen kunnen de gevolgen van een ongeval of aandoening beperken en beletten dat de verwondingen erger worden.

Zeker bij levensbedreigende letsels is het van groot belang dat mensen in de directe omgeving snel de eerste hulp kunnen toedienen. Zo vermijd je het verlies van cruciale minuten bij het wachten op de hulpdiensten.

EHBO in mijn organisatie

Als werkgever moet je voorbereid zijn op ongevallen of op medewerkers die plots onwel worden. Op basis van de risicoanalyse stel je een intern noodplan op waarin de te volgen procedures voor eerste hulp vermeld staan.

Lees meer

EHBO-koffer

Ontsmettingsmiddel, pleisters en verbanden, zwachtels, schaar en pincet, veiligheidsspelden en een (isolatie)deken: dat alles zit al zeker in de verplichte EHBO-koffer. Wat er voor de rest in moet, hangt af van de risicoanalyse van je onderneming.

Lees meer

AED

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) kan via een elektrische schok het ritme van een haperend hart herstellen. Als je weet dat iemand met een hartstilstand tot 70% overlevingskans heeft als hij redelijk snel een stroomstoot van een defibrillator krijgt toegediend, dan is de conclusie snel gemaakt dat het loont om medewerkers een AED-opleiding te laten volgen.

Lees meer

Reanimatie

Ook op de werkvloer kan iemand plots een hartstilstand krijgen. In zo’n noodsituatie moet je de rust bewaren en tot reanimatie kunnen overgaan. Bij de reanimatie wissel je het ritmisch indrukken van het borstbeen af met mond-op-mondbeademing.

Lees meer

EHBO-opleidingen

De medewerkers die geselecteerd zijn om bij een ongeval of incident de eerste zorgen toe te dienen, krijgen een opleiding tot erkende EHBO’ers. Naast deze basisopleiding en de jaarlijkse bijscholingen voor eerstehulpverleners zijn er ook opleidingen EHBO bij chemische ongevallen en opleidingen op maat van je bedrijf. Liantis is een gecertificeerd aanbieder van deze cursussen.

Lees meer

Is jouw onderneming voorbereid op incidenten en ongevallen? Liantis helpt je bij het organiseren van EHBO in je bedrijf!

Lees meer