My Liantis

Noodsituaties

Ongeacht hoe goed je preventiebeleid ook is, een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom besteed je als werkgever maar beter de nodige aandacht aan hoe je met noodsituaties omgaat. De wetgeving omtrent welzijn op het werk legt bovendien heel wat verplichtingen op aan hoe je als werkgever bijvoorbeeld omgaat met arbeidsongevallen en hoe je met een intern noodplan anticipeert op noodsituaties.

Wat is een noodsituatie?

Een noodsituatie is een gebeurtenis die lichamelijke, psychologische of materiële schade veroorzaakt of kan veroorzaken. Bovendien moet die situatie een gecoördineerde aanpak vereisen om de dreiging weg te nemen of eventuele schadelijke gevolgen te beperken.

Arbeidsongevallen

Elk ongeval van een medewerker op het werk of onderweg van en naar het werk is een arbeidsongeval. Je eerst prioriteit bij een arbeidsongeval, is uiteraard EHBO en het welzijn van je medewerker. Daarnaast heb je, afhankelijk van de ernst van het ongeval ook nog eens enkele administratieve verplichtingen.

Lees meer

Brand en explosies

Ondanks de beste voorzorgen kan er altijd brand ontstaan in je onderneming. En die kan verschrikkelijke gevolgen hebben. In de eerste plaats is het risico op slachtoffers groot. Maar ook de materiële schade kan snel oplopen. Heldere afspraken en een duidelijk plan kunnen erger voorkomen.

Lees meer

Trauma’s

Een traumatische gebeurtenis kan een mentale impact hebben op je medewerkers. Als werkgever dien je dan ook de nodige aandacht te besteden aan een goede ondersteuning en trauma-opvolging. We leggen je uit wat een trauma precies is en hoe Liantis jou kan ondersteunen op het vlak van traumabegeleiding.

Lees meer

Intern noodplan

In bepaalde noodsituaties kan het aangewezen zijn om je onderneming te evacueren. Je bent niet alleen wettelijk verplicht om hiervoor een intern noodplan te voorzien, je dient dit plan ook in de praktijk te oefenen, zoals bijvoorbeeld tijdens een brandoefening. Liantis staat je bij in het opstellen van je evacuatieplan en begeleidt je medewerkers tijdens doorgedreven evacuatieoefeningen.

Lees meer

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Ontdek zelf hoe Liantis je kan helpen bij het voorkomen van noodsituaties!

Lees meer