My Liantis

Trauma en traumabegeleiding: wat moet je weten?

Liantis biedt traumabegeleiding zodat je ziekteverzuim kan voorkomen. Hierbij is het zeer belangrijk om zorg te dragen voor je medewerkers. Erkenning en ondersteuning hebben een positieve impact op het herstel. Liantis kan je daarbij helpen.

Wat verstaan we onder trauma?

Een trauma is een ingrijpende en plotse gebeurtenis met sterke gevolgen voor de integrale persoon op emotioneel, cognitief en fysiek vlak. De mate waarin iemand een trauma ervaart en de ernst ervan hangt af van de: 

 • Graad van onverwachtheid 
 • Graad van machteloosheid 
 • Betrokkenheid, nabijheid
 • Oorzakelijke factor 
 • Duur en ernst van het voorval 
 • Bedreiging van omgeving van de persoon (familie, bezittingen)

Een traumatische gebeurtenis kan tijdelijk het psychosociaal welzijn van de medewerkers op het werk verstoren. Als werkgever kan je bijdragen om dit welzijn zo optimaal mogelijk te herstellen. Een goede traumaopvang kan daartoe zijn steentje bijdragen. Wanneer je een trauma als dusdanig herkent en in opvang voorziet, kan je absenteïsme zowel op korte als op lange termijn voorkomen.

Wat is traumabegeleiding?

Het verwerken van een traumatische ervaring kent verschillende verwerkingsfasen. Zicht krijgen op deze verwerkingsfasen en wat hiermee mentaal en fysiek gepaard gaat, leidt tot een adequater begrip van wat er gebeurde. Hierdoor reduceer je de kans op problematische verwerking. Traumaopvang kan hierbij vanuit preventief oogpunt als zeer zinvol en nuttig gezien worden.

Traumaopvang draagt bij aan een gunstiger verloop en een betere verwerking van het trauma. In de eerste fase zoekt het individu (of de groep) naar ‘natuurlijke’ emotionele en praktische steun. Dit wordt het best door een collega of een leidinggevende aangereikt. In een volgende fase is professionele opvang meer aangewezen.

Hoe gaat traumabegeleiding in zijn werk?

Traumaopvang begint onmiddellijk na het incident. Op het moment van impact kan een ‘tunnelvisie’ ontstaan bij de medewerkers waardoor de personen enkel het incident registreren en niet openstaan voor andere zaken. De eerste opvang bestaat dan ook uit die praktische ondersteuning waar de medewerker op dat moment geen oog voor heeft. De effectieve nazorggesprekken kennen een efficiënter resultaat wanneer er een nacht is overgegaan en er een zeker fysiologisch herstel is opgetreden. 

Professionele traumabegeleiding bestaat uit verwerkingsgesprekken met het slachtoffer. Tijdens deze gesprekken kan de medewerker zijn gevoelens ventileren en leren omgaan met de ervaren emoties. Daarnaast krijgt hij inzicht in het verwerkingsproces, zodat begrip voor de eigen situatie ontstaat. Ook komt re-integratie op de werkvloer aan bod.

Wat kan Liantis voor je doen?

Liantis kan jou en je medewerkers bijstaan na een traumatische gebeurtenis. We doorlopen daarvoor in ieder geval stap 1 en 2, bij voorkeur ook stap 3 en 4:

Stap 1

Telefonische opvang van werkgever/leidinggevende

 • Praktische informatie over de mogelijke traumabegeleiding.    
 • Tips rond eerste opvang van je medewerkers (document).
 • Arbeidsgeneesheer contacteren.

Stap 2

Eerste verwerkingsgesprek ter plaatse voor het slachtoffer en betrokkenen, collectief en/of individueel (na twee tot drie dagen):

 • Duiding van het gebeurde.
 • Ventilatie van gevoelens.
 • Info rond het verloop van de verwerking.

 
Stap 3

Een facultatief tweede verwerkingsgesprek ter plaatse, collectief en/of individueel (na een week)

 • Nagaan verloop van de reacties op het gebeurde.
 • Leren omgaan met de ervaren emoties.
 • Bespreking mogelijk optreden van lichamelijke klachten door psychische factoren.
 • Ventileren problematische emoties.
 • Re-integratie op de werkvloer bespreken.

Stap 4

Een facultatief derde en laatste verwerkingsgesprek, collectief en/of individueel (na een maand). Deze opvang bieden we indien je ervaart dat het individu (of de groep) blijft kampen met onverwerkte gevoelens die het functioneren belemmeren. 

 • Stilstaan bij onverwerkte emoties en/of reacties op de werkvloer.
 • Evaluatie toestand.
 • Bespreking eventuele doorverwijzing voor therapeutische opvang.

Telefonische opvang tussen de verschillende stappen is steeds mogelijk. Na zes maanden kan er eventueel terug contact opgenomen worden indien het trauma niet verwerkt is.
 

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Ontdek hier hoe Liantis jou kan helpen om adequaat te reageren bij trauma's! 

Lees meer