My Liantis

Brandpreventie op het werk: van risicoanalyse tot veiligheidsdocumenten

Welke richtlijnen bij brand moet je aanhouden als werkgever? Liantis staat je bij van risicoanalyse tot evacuatieoefening en helpt je met het opmaken van een noodplan, interventieplan of explosieveiligheidsdocument. Ook voorzien we opleidingen.

Algemene richtlijnen bij brand

Brand is de nachtmerrie van iedere ondernemer. Daarom wil je het risico op brand zo klein mogelijk houden, explosies voorkomen en vastleggen hoe je handelt bij brand in je bedrijf. Ook de codex verplicht je hiertoe: explosie- en brandpreventie maakt onderdeel uit van het dynamisch risicobeheersingssysteem.

Het voorkomen van brandrisico’s op arbeidsplaatsen begint met een risicoanalyse als input voor een efficiënt brandpreventiebeleid waarin alle preventiemaatregelen staan beschreven. Liantis kan je daarbij helpen en ook voorzien in opleidingen op het gebied van brandbestrijding.

Blussen van brand

Als werkgever moet je een brandbestrijdingsdienst oprichten. Afhankelijk van de omvang van je bedrijf bestaat die uit één of meerdere personen die taken hebben op het gebied van:

  • brand vermijden
  • evacuatie vergemakkelijken
  • een beginnende brand blussen of beheersen

Liantis voorziet een blusopleiding voor je brandbestrijdingsdienst waarin de deelnemers leren hoe zij met de blusmiddelen van jouw bedrijf een beginnende brand kunnen bestrijden of beheersen.

Opleidingen brandbestrijding bij Liantis

Eerste interventie bij brand (blusbus)

In deze praktische opleiding leren je medewerkers hoe brand ontstaat en welke brandklassen en blusmiddelen er zijn. Daarnaast leren ze over alarmering, evacuatie, branddetectoren en veiligheidssignalisatie. De deelnemers gaan ook praktisch aan de slag en oefenen met brand blussen en oriëntatie in een met rook gevulde ruimte.

Liantis verzorgt deze opleiding op locatie en maakt voor het theoretisch en praktisch gedeelte gebruik van een speciaal ingerichte blusbus.

Evacuatie

Breekt er ondanks alle preventiemaatregelen toch brand uit, dan is het zaak iedereen zo snel en veilig mogelijk uit het pand te krijgen. Je regelt dit via een evacuatieplan, dat je minimaal 1x per jaar (verplicht) test tijdens een evacuatieoefening.

Brandpreventie

Als werkgever moet je een brandpreventiebeleid voeren dat is gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingssysteem en de hiërarchie van preventiemaatregelen. Hierbij moet je rekening houden met de resultaten van de evacuatieoefeningen, ervaringen die je opdeed bij eerder opgetreden branden en bij incidenten die aanleiding kunnen geven tot een brand.

Deze opleiding kent een kort theoretisch gedeelte over brand en enkele interactieve brandblusoefeningen. Aansluitend hierop volgt een levensechte evacuatieoefening met een eerste bluspoging. Hierbij gebruiken we de BullsEye, een geavanceerde lasertechnologie. Dit revolutionaire digitale toestel simuleert een brandhaard en de blusstraal van een poeder- of CO2-blusser en biedt zo een absoluut schone, veilige en doeltreffende trainingsvorm.

Brandbestrijdingsdienst: omgaan met blusmiddelen (blusbak)

Leden van je brandbestrijdingsdienst moeten kunnen omgaan met blusmiddelen. Deze opleiding voorziet in theoretische en praktische vorming op maat voor jouw bedrijf. Liantis’s brandteam verzorgt deze opleiding op locatie en biedt je medewerkers via onze blusbak volop gelegenheid om te oefenen met verschillende blusmiddelen.

Wat kan Liantis doen?

Liantis kan je onder meer bijstaan bij het organiseren van evacuatieoefeningen, de opmaak van het noodplan, interventieplan of explosieveiligheidsdocument, de opleiding van de brandbestrijdingsdienst en het uitvoeren van een risicoanalyse brand.

Op zoek naar een goede brandblustraining voor je medewerkers? Bekijk nu het opleidingsaanbod van Liantis!

Naar het overzicht