My Liantis

Brandpreventie op het werk: van risicoanalyse tot veiligheidsdocumenten

Welke richtlijnen bij brand moet je aanhouden als werkgever? Liantis staat je bij van risicoanalyse tot evacuatieoefening en helpt je met het opmaken van een noodplan, interventieplan of explosieveiligheidsdocument. Ook voorzien we opleidingen.

Algemene richtlijnen bij brand

Brand is de nachtmerrie van iedere ondernemer. Daarom wil je het risico op brand zo klein mogelijk houden, explosies voorkomen en vastleggen hoe je handelt bij brand in je bedrijf. Ook de codex verplicht je hiertoe: explosie- en brandpreventie maakt onderdeel uit van het dynamisch risicobeheersingssysteem.

Het voorkomen van brandrisico’s op arbeidsplaatsen begint met een risicoanalyse als input voor een efficiënt brandpreventiebeleid waarin alle preventiemaatregelen staan beschreven. Liantis kan je daarbij helpen en ook voorzien in opleidingen op het gebied van brandbestrijding.

Blussen van brand

Als werkgever moet je een brandbestrijdingsdienst oprichten. Afhankelijk van de omvang van je bedrijf bestaat die uit één of meerdere personen die taken hebben op het gebied van:

  • brand vermijden
  • evacuatie vergemakkelijken
  • een beginnende brand blussen of beheersen

Liantis voorziet verschillende opleidingen voor je brandbestrijdingsdienst. We leren je medewerkers hoe zij met de blusmiddelen van jouw bedrijf een beginnende brand kunnen bestrijden of beheersen. Ook een evacuatieopleiding behoort tot de mogelijkheden.

Wat kan Liantis doen?

Liantis kan je onder meer bijstaan bij het organiseren van evacuatieoefeningen, de opmaak van het noodplan, interventieplan of explosieveiligheidsdocument, de opleiding van de brandbestrijdingsdienst en het uitvoeren van een risicoanalyse brand.

Op zoek naar een goede brandblustraining voor je medewerkers? Bekijk nu het opleidingsaanbod van Liantis!

Naar het overzicht