Aan welke vereisten voldoet een veilige werkplek?

De ideale werkplek creëert een positieve sfeer, waarin je medewerkers makkelijker het beste van zichzelf kunnen geven. Maar het is vooral ook een veilige én gezonde plek om te werken. Liantis doet de belangrijkste wettelijke voorschriften voor je uit de doeken.

Basiseisen

Als werkgever moet je zorgen voor een veilige en gezonde werkplek waar het prettig werken is. De codex welzijn op het werk beschrijft de algemene regels voor arbeidsplaatsen en regelt hun uitrusting, verlichting, luchtverversing, temperatuur en sociale voorzieningen.

Basisverplichtingen die voor alle arbeidsplaatsen gelden:

 • je moet een risicoanalyse uitvoeren en specifieke maatregelen treffen om de minimale veiligheid en gezondheid van elke arbeidsplaats te garanderen.
 • deze maatregelen moet je voorleggen aan het comité voor preventie en bescherming op het werk en vervolgens informeer je alle werknemers over de maatregelen.
 • bij de inrichting moet je rekening houden met alle werknemers, ook deze met een beperking.

Uitrusting van de arbeidsplaats

Een arbeidsplaats is elke plaats in je bedrijfsgebouw die bestemd is als werkplek. Inbegrepen is elke andere plaats op het terrein van je bedrijf (binnen en buiten) waar werknemers toegang toe hebben in het kader van hun werkzaamheden. Het gaat met name om ruimten voor gemeenschappelijk gebruik, toegankelijke (parkeer)plaatsen en ruimten voor onderhoud.

Voorschriften voor deze arbeidsplaatsen zijn bepaald op niveau van:

 • elektrische installaties
 • minimale afmetingen van lokalen en werkruimten
 • schoonmaak en onderhoud
 • vloeren en wanden
 • (rol)trappen, gaanderijen en platformen
 • toegang tot daken 
 • ramen, deuren en poorten
 • wegen
 • laadkaaien
 • het risico op vallen van personen of voorwerpen

Voor uitgebreide informatie met voorschriften per onderwerp kan je terecht op de website van de FOD WASO.

Sociale voorzieningen

Werkgevers moeten een aantal sociale voorzieningen ter beschikking stellen van hun medewerkers:

 • sanitaire voorzieningen (kleedkamers, wastafels, douches en toiletten)
 • een kantine of eetzaal (behalve bij akkoord van het CPBW om geen refter in te richten)
 • een rustlokaal (als de risicoanalyse de noodzaak aantoont)
 • een ruimte voor de zwangere werkneemsters en de werkneemsters die borstvoeding geven
 • drinkwater of een andere drank

De wet omschrijft voor deze sociale voorzieningen een aantal minimumeisen. Op 'Mijn welzijn op het werk' vinden klanten van Liantis een beknopte versie van deze voorschriften.

Adequate verlichting

Arbeidsplaatsen worden bij voorkeur verlicht met natuurlijk daglicht. Als verlichting met daglicht niet mogelijk of onvoldoende is, dan moet er een adequate kunstverlichting aanwezig zijn. Wanneer er risico’s ontstaan wanneer de kunstverlichting uitvalt, moet je nood- of veiligheidsverlichting toepassen.

Voorbeeld

De productiehal van de industriële bakkerij De Krokante Croissant is volledig conform de wetgeving omtrent arbeidsplaatsen. Voor de inval van natuurlijk licht zorgt een raam dat uitgeeft op de buitenomgeving. Het glasoppervlak bedraag een kwart van de oppervlakte van de grootste muur van de ruimte. Om valgevaar te beperken, zit het raam bovendien op de wettelijke minimum hoogte van 0,9 m.

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Ontdek hoe Liantis jou kan helpen om veilig te werken!

Lees meer

Verse lucht en een aangename temperatuur

Medewerkers moeten op hun werkplek kunnen werken in een prettig klimaat. Voldoende frisse lucht en een aangename temperatuur zijn basisvoorwaarden.

Bij het bepalen van de benodigde hoeveelheid zuivere lucht, moet je ook rekening houden met de werkmethoden en de lichamelijke inspanningen die je medewerkers leveren.
Luchtverversing mag op natuurlijke wijze (ramen open zetten) of door een luchtverversingsinstallatie.

Met een aangename temperatuur wordt bedoeld dat medewerkers het niet kouder maar ook niet warmer wensen te hebben.