My Liantis

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschermen je medewerkers tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Liantis informeert je over de wetgeving op PBM en staat je bij in het selecteren en aankopen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vormen de uitrusting die medewerkers dragen of vasthouden en die hen beschermt tegen veiligheids- en gezondheidsrisico's. Daaronder vallen ook alle accessoires en aanvullingen, zoals huidbeschermende crèmes voor wegwerkers.

Deze beschermingsmiddelen zijn onder meer gericht op hoofd, ogen, oren, handen, voeten, ademhaling en huid en kunnen het risico op (blijvend) letsel aanzienlijk verminderen.

Sinds 1 juli 1995 moeten alle PBM (veiligheidsbrillen, -schoenen, -helmen, beschermende kledij, oorkappen, enzovoort) voorzien zijn van de kenletters ‘CE’. Deze CE-markering geeft aan dat de PBM volgens de fabrikant voldoen aan de minimum veiligheidsvereisten en dat ze mogen verkocht worden op de Europese eenheidsmarkt.

Je moet alle PBM volgens een wettelijk bepaalde procedure bestellen. Meer informatie en modellen van formulieren kan je verkrijgen via Liantis.

Beschermkledij

Beschermende kleding kan het hele lichaam beschermen of alleen de romp en de buikstreek.

Sommige werkzaamheden vragen om totale lichaamsbescherming. Denk aan een duikpak dat duikers van de brandweer beschermt tegen koude, een isolerende jas voor de koelcelmedewerker of een wegwerpoverall voor de asbestverwijderaar.

Verder bestaan er ook tweedelige pakken en overalls die beschermen tegen stekende en snijdende voorwerpen (mechanische invloeden) en chemische stoffen. Soms volstaat enkel een vest, jas of voorschoot ter bescherming van romp en buikstreek.

Ademhalingsbescherming

Bescherming van de ademhalingswegen:

  • Filtermaskers als bescherming tegen stof, tegen gassen en dampen, en tegen radioactieve stofdeeltjes.
  • Ademhalingstoestellen met luchttoevoer.

Hand- en armbescherming

Hand en armen bescherm je met handschoenen en armbeschermers tegen mechanische, chemische en thermische invloeden. Huidbeschermingscrèmes en beschermende lotions kunnen eveneens van pas komen om handen en arm te beschermen.

Hoofd- en gehoorbescherming

Hoofdbescherming valt uiteen in veiligheidshelmen, lichte hoofddeksels (bijvoorbeeld een pet tegen de zon) en beschermende hoofddeksels (bv. de kap van een imker). Gehoorbescherming omvat helmen met kappen, wegwerpoordopjes en otoplastieken (oordoppen op maat met eventueel een filter).

Oog- en gelaatsbescherming

Ook om de ogen en het gezicht te beschermen beschik je over meerdere mogelijkheden, zoals veiligheidsbrillen, gelaatsschermen, lashelmen en laskappen

Signalisatiekledij

Signalisatiekleding herken je aan de fluorescerende kleur in combinatie met reflecterende strepen. De fluorescerende kleur (vaak oranje, geel en rood) valt op en maakt de medewerker zichtbaar. In het donker weerkaatsen de reflecterende strepen het licht van externe lichtbronnen zoals koplampen. Denk bij signalisatiekleding aan broeken, T-shirts, fleeces, softshells, vesten, hesjes en regenjassen.

Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen beschermen voeten en benen tegen mechanische, chemische en thermische invloeden. Deze schoenen of laarzen kunnen onder andere rekenen op extra neusversterking, ze kunnen bestand zijn tegen chemische stoffen, beschermen tegen hitte, koude, trillingen, enzovoort.

Wat is de wetgeving omtrent persoonlijke beschermingsmiddelen?

Als werkgever moet je op basis van een risicoanalyse de gevaren bepalen waarbij de medewerker PBM moet dragen. Hierbij moet je rekening houden met alle fysische, chemische en biologische risicofactoren. De PBM moet je vervolgens gratis ter beschikking stellen bij de activiteiten of in de omstandigheden die een risico met zich meebrengen. De medewerkers moeten deze PBM dragen tijdens de werkzaamheden met een risico.

Je mag uitsluitend PBM uitreiken die voldoen aan de voorgeschreven CE-markering. Daarnaast moet je instaan voor het onderhoud, de reiniging en de vervanging ervan. Je bent verplicht je medewerkers voldoende te informeren en te instrueren aan de hand van een informatienota en een instructienota. Ook moet je als werkgever in een adequate opleiding voorzien.

PBM zijn zoals de naam het zegt persoonlijk. Medewerkers mogen ze dus niet doorgegeven, tenzij na reiniging en desinfectie. De PBM blijven wel eigendom van de werkgever. Je medewerkers mogen ze in principe niet naar huis meenemen.

Keuze, selectie en aankoopprocedure

Liantis kan je bijstaan in de keuze en selectie van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook kan Liantis’s Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk je ondersteunen in de aankoopprocedure.

De wetgeving persoonlijke beschermingsmiddelen schrijft voor dat je alle PBM volgens een wettelijke bepaalde procedure moet bestellen. Meer informatie en modellen van formulieren kan je verkrijgen via Liantis.

Daarnaast ben je wettelijk verplicht de arbeidsarts om advies te vragen voor elk PBM dat je aankoopt. Neem hiervoor contact op met je klantenadviseur.

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Ontdek hoe Liantis jou kan helpen om veilig te werken!

Lees meer