My Liantis

Biologische agentia op het werk

Ook op de werkvloer vormen virussen, bacteriën, schimmels en parasieten een risico voor de gezondheid van je medewerkers. Je bent verplicht je medewerkers tegen deze biologische agentia te beschermen via preventieve maatregelen. Liantis ondersteunt je hierbij en organiseert het gezondheidstoezicht en (verplichte) vaccinaties.

Wat zijn biologische agentia?

‘Biologische agentia’ is een verzamelnaam voor allerhande virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Biologische agentia zijn meestal onzichtbaar voor het blote oog, maar vormen in bepaalde beroepscategorieën een groot risico voor de gezondheid van de werknemers. We delen de biologische agentia op in vier groepen.

Ongevaarlijke biologische agentia

Groep 1 zijn de ongevaarlijke biologische agentia: zij veroorzaken geen ziektes bij de mens. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onze darmflora.

Biologische agentia die ziekte veroorzaken

Groep 2 bevat de biologische agentia die een ziekte kunnen veroorzaken bij je medewerkers, maar wellicht zal die ziekte zich niet verspreiden onder de bevolking. Bovendien bestaan voor deze biologische agentia goede preventiemaatregelen, zoals vaccinaties of behandelingen.

Voorbeeld Influenzavirus

Biologische agentia die een ernstige verspreidbare ziekte veroorzaken

In Groep 3 vinden we de biologische agentia die een ernstige ziekte kunnen veroorzaken bij je medewerkers. Bovendien is de kans groot dat de ziekte zich zal verspreiden onder de bevolking. Goede preventiemaatregelen zoals vaccinatie of behandelingen zijn beschikbaar.

Voorbeeld Hepatitis B-virus.

Biologische agentia die een ernstige verspreidbare ziekte zonder behandeling veroorzaken

Groep 4 tot slot omvat zeer gevaarlijke biologische agentia, die ernstige ziektes veroorzaken bij je medewerkers en zich bovendien heel waarschijnlijk zullen verspreiden onder de bevolking (epidemie). Er bestaan geen goede preventiemaatregelen noch behandelingen.

Voorbeeld Ebolavirus

Wat zegt de wet over biologische agentia op het werk?

De codex over het welzijn op het werk verplicht werkgevers regelmatig elk risico door biologische agentia te beoordelen voor de werknemers en maatregelen vast te stellen. Deze risicoanalyse doe je in samenwerking met de interne preventieadviseur en (externe) arbeidsarts.

Je moet via passende beheersingsmaatregelen blootstelling voorkomen van biologische agentia van de groepen 2, 3 en 4, of zo veel mogelijk beperken.

Daarnaast moet je je medewerkers opleiden en voorlichting geven. En je moet gezondheidstoezicht organiseren, waaronder de (verplichte) vaccinaties. Bijvoorbeeld voor tetanus en hepatitis B.

Je dient de arbeidsarts te informeren welke medewerkers blootgesteld zijn aan biologische agentia van groep 3 en 4.

Liantis kan je ondersteunen bij de risicoanalyse en begeleiden bij het implementeren van preventieve en beheersingsmaatregelen. Ook organiseren we het vereiste gezondheidstoezicht en de vaccinaties voor je medewerkers.

Wat kan je doen om je medewerker te beschermen?

Elke werkgever moet een risicoanalyse voor het werken met biologische agentia uitvoeren en schriftelijk documenteren. Doe dit in samenwerking met je interne preventieadviseur en je arbeidsarts.

Beperkt het risico in je onderneming zich tot biologische agentia van groep 1, dan volstaat het om algemene hygiënische regels in acht te nemen. Informatie hierover vind je op 'Mijn welzijn op het werk' van Liantis.

Worden je medewerkers blootgesteld aan biologische agentia van groep 2, 3 of 4? Neem dan, in samenwerking met je arbeidsarts en je interne preventieadviseur, de gepaste preventiemaatregelen.

Enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen tijdens het werken met biologische agentia, kunnen heel wat ellende voorkomen. We geven hieronder een aantal voorbeelden (de lijst is niet limitatief):

Informatie

  • Je informeert je medewerkers over veilig werken met biologische agentia en de risico’s.
  • Je ziet toe op de naleving van alle preventiemaatregelen.
  • Je zorgt voor procedures bij een incident of ongeval met biologische agentia.

Bescherming

  • Je waakt over een goede hygiëne op de werkvloer.
  • Je verbiedt eten en drinken in de werkzone.
  • Je voorziet in voldoende wasgelegenheden en toiletfaciliteiten.
  • Je zorgt voor geschikte werkkledij en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Medische maatregelen

  • Je werkt een vaccinatiebeleid uit.
  • Je zorgt voor een goede medische opvolging van de werknemers die met biologische agentia werken.
  • Je laat medewerkers die een infectie, ziekte, vergiftiging of allergie oplopen en werken met biologische agentia onmiddellijk de interne preventieadviseur en de arbeidsarts waarschuwen.

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Ontdek hoe Liantis jou kan helpen om veilig te werken!

Lees meer