My Liantis

Lawaai en trillingen op de werkvloer

Wanneer medewerkers te maken krijgen met te veel geluid op de werkvloer, kan dit hun gehoor tijdelijk of blijvend beschadigen. Wat zijn de risico’s en welke maatregelen kan je als werkgever nemen om schade te voorkomen?

Risico’s van lawaai op de werkvloer

Voor je medewerkers kan lawaai gevolgen hebben bij het uitvoeren van hun job, maar ook in het dagelijkse sociale leven. De klachten duiken vaak eerst tijdelijk op. Blijvende gehoorschade is vaak onomkeerbaar en neemt verschillende vormen aan: lawaaislechthorendheid, lawaaidoofheid, gehoorverlies, tinitus, overgevoeligheid voor lawaai.

Daarnaast kan het lawaai nog voor andere lichamelijke en psychische problemen zorgen. Denk maar aan hoofdpijn, hartkloppingen, hoge bloeddruk, vaatvernauwing en maagzweren.

Het lawaai kan eveneens je veiligheid in gevaar brengen. Medewerkers kunnen kampen met een verminderd concentratievermogen en bevelen of waarschuwingen niet meer horen. Verder is lawaai vermoeiend en kan het de werkprestatie negatief beïnvloeden.

Welke maatregelen kan ik als werkgever nemen?

Als werkgever moet je je medewerkers beschermen tegen lawaai. Aan de hand van een risicoanalyse moet je de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet (lawaaikaart), (preventieve) maatregelen treffen en de effectiviteit ervan controleren.

Welke maatregelen je moet nemen hangt samen met het aantal decibels dat je medewerkers te verwerken krijgen. De volledige lijst vind je hier terug.

Voorbeeld Paul herstelt verlichtingspalen langs drukke verkeerswegen. Het geluidsniveau is vastgesteld op 80 dB en daarom voorziet zijn werkgever in gezondheidstoezicht, voorlichting en opleiding en persoonlijke beschermingsmiddelen  

Gehoorbescherming

Zelfs wanneer je wettelijk nog niet verplicht bent om gehoorbescherming te dragen, kan je bij bepaalde lawaaiblootstellingen toch gehoorschade oplopen. Raad je werknemers aan om gehoorbescherming steeds te dragen wanneer ze hun stem moeten verheffen om verstaanbaar te zijn.

Oorkappen zullen het geluid meer verzwakken dan oordoppen. Individueel op maat gemaakte doppen, otoplastieken, zijn zeer comfortabel en leiden tot een betere geluidsdemping dan de gewone oordoppen. Slecht passende, slecht ingebrachte of slecht gedragen gehoorbescherming kan het geluidsdempend effect met meer dan de helft verminderen.

Mechanische trillingen

Machines nemen zwaar werk over van medewerkers, maar zorgen soms weer voor nieuwe klachten. De trillingen van apparaten kunnen gezondheidsklachten aan rug, gewrichten en spieren veroorzaken, leiden tot duizeligheid, maag- en darmklachten, verstoringen in de bloedsomloop…

Met name werknemers in de bouw, transport, industrie, landbouw, bosbouw en lucht- en zeevaart krijgen te maken met mechanische trillingen op het werk. Denk aan het rijden met vrachtwagens, heftrucks, grondverzet- of asfalteermachines en tractoren. Of het gebruik van trillend of stotend handgereedschap, zoals een slijpmachine, kettingzaag of een pneumatische hamer.

Welke maatregelen kan ik als werkgever nemen?

Als werkgever moet je je medewerkers beschermen tegen mechanische trillingen. De verplichte risicoanalyse moet uitwijzen welke maatregelen specifiek voor jouw organisatie aangewezen zijn. Mogelijke maatregelen zijn:

  • Voorkomen: onderzoek of het noodzakelijk is dat je de medewerker blootstelt aan trillingen en schokken.
  • Zorgvuldig inkopen: kies het arbeidsmiddel (voertuig) dat het minst trilt.
  • Onderhoud: controleer regelmatig de bestuurdersstoel en vervang deze zo nodig, stel de vering van de stoel goed in.

Wat kan Liantis voor je doen?

De concreet te nemen preventiemaatregelen met het oog op de bescherming van je medewerkers tegen lawaai en trillingen moet je steeds in overleg met de bevoegde preventieadviseur vastleggen. Liantis kan je bijstaan bij de evaluatie van het geluidsrisico en het voorstellen van maatregelen, het uitvoeren van geluidsmetingen, het opmaken van een geluidskaart en het verzorgen van informatiesessies.

Evaluatie, meting en analyse van geluidsrisico's: Liantis staat je bij en helpt je de juiste maatregelen nemen!

Neem contact op