My Liantis

Verlichting op de werkvloer

Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor goede verlichting op het werk. Daarbij gaat het zowel om verlichting die helpt om taken uit te voeren als om bijvoorbeeld noodverlichting. Met welke normen houd je rekening en welke maatregelen kan je het best nemen?

Wat zijn de wettelijke normen?

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor goede verlichting op het werk. Daglicht heeft daarbij de voorkeur, met de kanttekening dat medewerkers rechtstreeks invallend zonlicht moeten kunnen weren. Daarnaast moet er noodverlichting zijn bij vluchtwegen en nooduitgangen.

Elke taak vereist echter een aangepast verlichtingsniveau. Een te lage verlichtingssterkte, hinderlijke reflecties en schaduwwerking kunnen het werk bemoeilijken en leiden tot visuele vermoeidheid. Daarnaast moet je je medewerkers beschermen tegen de risico’s van lasers en UV-licht (bijvoorbeeld bij elektrisch lassen).

Om de juiste verlichtingsniveaus te bepalen, kan je een beroep doen op wettelijke normen. De norm NBN EN 12464-1 omschrijft de verlichting van de werkplekken binnen, terwijl de norm NBN EN 12464-2 de verlichting van de werkplekken buiten preciseert.

Welke maatregelen kan ik als werkgever nemen?

Met de volgende maatregelen zorg je ervoor dat je medewerkers voldoende licht op het werk hebben en er geen hinder van ondervinden:

  • Maak gebruik van natuurlijke lichtinval door ramen, dakkoepels, lichtdoorlatende afscheidingen…
  • Houd rekening met de kleur van de verlichting.
  • Zorg afhankelijk van het type werk voor voldoende verlichting.
  • Een gepast onderhoud is noodzakelijk. Niet enkel om kapotte verlichting te vervangen, maar ook om verlichting met onvoldoende resterende verlichtingssterkte te vervangen.
  • Positioneer werkplekken zodanig ten opzichte van het raam dat er veel natuurlijk licht is. Maar let er tegelijk op dat daardoor geen klachten over spiegeling en verblinding ontstaan.
  • Stel beeldschermwerkplekken parallel aan het raam op.
  • Zorg voor geschikte zonwering die daglicht naar wens kan tegenhouden.
  • Gebruik bij nachtwerk daglichtlampen of een dynamisch lichtsysteem.
  • Las voldoende rustpauzes in bij werkzaamheden zonder veel daglicht.

Hulp nodig bij de risicoanalyse, evaluatie en meting van verlichting, luminantieverhoudingen en optische straling in je organisatie?

Doe een beroep op Liantis