Vrijstelling btw voor kleine ondernemingen

Blijft je jaaromzet als ondernemer onder de 25.000 euro? Dan kan je vrijstelling van je btw aanvragen. Je hoeft dan geen btw-aangifte in te dienen en je klanten geen btw aan te rekenen. Voorwaarde is wel dat je niet actief bent in de bouwsector of handelt in schrootmaterialen.

vrijstelling btw voor kleine ondernemingen

Wat is een kleine onderneming?

Kleine ondernemingen met een jaaromzet lager dan 25.000 euro kunnen ervoor kiezen om vrijgesteld te worden van hun btw-plicht. Je bent dan wel btw-onderworpen en je hebt een btw-hoedanigheid, maar je hoeft geen (drie)maandelijkse aangifte in te dienen en je klanten geen btw aan te rekenen.

Geen vrijstelling btw voor werken in onroerende staat

Op deze vrijstelling op btw voor kleine ondernemingen geldt een belangrijke uitzondering. Ondernemingen die zich toeleggen op werken in onroerende staat, kunnen er - ongeacht hun jaaromzet - geen beroep op doen. De overheid deelt deze werken op in twee categorieën: eigenlijke en oneigenlijke werken in onroerende staat.

Wat zijn eigenlijke werken in onroerende staat?

Eigenlijke werken in onroerende staat zijn het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken van een onroerend goed of een deel ervan. Voorbeelden in deze context zijn:

 • ruiten wassen
 • schilderwerken
 • dakwerken
 • schrijnwerk
 • tuinonderhoud

Ook de levering met plaatsing van een roerend goed, dat door die plaatsing een onroerend goed wordt, valt onder de 'eigenlijke werken'.  Voorbeelden hiervan zijn:

 • plaatsen van tegels
 • plaatsen van deuren of ramen

Wat zijn oneigenlijke werken in onroerende staat?

Oneigenlijke werken zijn in principe geen werken in onroerende staat, maar ondernemingen die deze activiteiten uitvoeren, kunnen evenmin in aanmerking komen voor een btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Voorbeelden zijn de plaatsing, het onderhoud en de reiniging van:

 • centrale verwarming of airco, inclusief branders, reservoirs en regel- en controletoestellen verbonden aan ketels of radiatoren.
 • sanitaire installaties, inclusief alle vaste toestellen voor sanitaire of hygiënische doeleinden die de ondernemer aansluit op een waterleiding of riool.
 • elektrische belinstallaties of alarminstallaties, al dan niet in het kader van brand- of diefstalpreventie. 
 • systemen waarmee een badkamer of keuken wordt uitgerust, zoals bijvoorbeeld afzuigsystemen.

Voorbeeld

Jef start als tuinaanlegger in bijberoep en geeft aan dat hij wellicht 10.000 euro omzet per jaar zal genereren. Aangezien hij eigenlijke werken in onroerende staat uitvoert, moet hij echter kwartaal- of maandaangiften indienen en kan hij niet als kleine onderneming geactiveerd worden.

Twijfel je of jouw activiteiten en omzet in aanmerking komen voor de vrijstellingsregeling? Neem contact op met Liantis, we helpen je graag verder.

Wat zijn de voordelen van de btw-vrijstelling?

De btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen levert je vooral tijdswinst op, omdat je vrijgesteld bent van heel wat fiscale en administratieve btw-verplichtingen. Je onderneming hoeft geen:

 • btw aan haar klanten te rekenen;
 • btw door te storten aan de overheid;
 • periodieke btw-aangiften in te dienen.

Wat zijn de nadelen van de vrijstelling op btw?

Als belastingplichtige kan je in geen enkel geval de btw in aftrek brengen die je aan je leveranciers hebt betaald. Daarnaast is het zaak dat je je omzet in de gaten blijft houden. Het voorbeeld van Jeanine maakt dat duidelijk:

Voorbeeld

Jeanine start op 1 juli als IT-consultant in bijberoep en wil als kleine onderneming geactiveerd worden bij de btw. Voor de periode van 1 juli tot 31 december zal zij een omzet opbouwen van 15.000 euro. Omdat de jaarlijkse omzet pro rata wordt berekend, kan zij niet genieten van de vrijstellingsregeling. Haar omzet moet voor de tweede helft van het jaar minder dan 12.500 euro zijn om te kunnen genieten van de regeling kleine onderneming met vrijstelling van kwartaal- of maandaangiften. Want (25.000/12)* 6 = 12.500 euro. 

Btw-vrijstelling vermelden op factuur

Heb je gekozen voor de btw vrijstelling voor kleine ondernemingen, dan moet je wel nog je btw-hoedanigheid laten activeren. Je hoeft geen (drie)maandelijkse aangiften te doen, maar je facturen moeten wel voldoen aan dezelfde regels die gelden voor btw-plichtigen. Ook moet je je BE-identificatienummer vermelden.

Uiteraard breng je geen btw in rekening op je factuur, maar je bent wel verplicht om de volgende vermelding toe te voegen: ‘Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’ of ‘Vrijgesteld van btw’.