My Liantis

Btw-plicht

Je bent btw-plichtig als je inkomsten haalt uit zelfstandige activiteiten. Elke onderneming die op regelmatige en zelfstandige basis economische activiteiten verricht, is dus btw-plichtig. In sommige gevallen zijn activiteiten echter vrijgesteld van btw of geldt er een gemengde btw-plicht.

Wie is btw-plichtig?

Is iedereen btw-plichtig?

Artikel 4 van het btw-wetboek stelt dat elke onderneming die regelmatig en zelfstandig economische activiteiten verricht btw-plichtig is. Ongeacht of er een winstoogmerk is. Daarnaast maakt het ook niet uit of het om een hoofd- of nevenactiviteit gaat.

Het standaard btw-tarief is 21%, voor bepaalde uitzonderingen geldt een tarief van 12% of 6%.

En er zijn nog uitzonderingen. Zo zijn een aantal activiteiten vrijgesteld van de BTW-plicht.

Gemengde btw-plicht

Je bent gemengd btw-plichtig wanneer je zowel activiteiten uitoefent die vrijgesteld zijn volgens artikel 44 als activiteiten die wel onderworpen zijn aan btw.

Voorbeeld Sabine is actief als zelfstandig journaliste en copywriter. Als journaliste levert ze auteurswerk af, een type activiteit dat onder de uitzonderingen van artikel 44 valt. Voor deze activiteit is zij niet btw-plichtig en rekent ze geen btw aan op de facturen die ze haar opdrachtgevers bezorgt. Copywriting valt niet onder die uitzondering. Voor die opdrachten rekent ze wel btw aan en dient ze periodiek aangiften in.

Wil je intracommunautaire handelingen gaan verrichten? Neem dan eerst contact op met het ondernemingsloket.

Klaar om te starten? Vraag vandaag nog je btw-nummer aan via het online ondernemingsloket! 

Lees de startersgids