My Liantis

Btw-plicht

Je bent btw-plichtig als je inkomsten haalt uit zelfstandige activiteiten. Elke onderneming die op regelmatige en zelfstandige basis economische activiteiten verricht, is dus btw-plichtig. In sommige gevallen zijn activiteiten echter vrijgesteld van btw of geldt er een gemengde btw-plicht.

Wie is btw-plichtig?

Artikel 4 van het btw-wetboek stelt dat elke onderneming die regelmatig en zelfstandig economische activiteiten verricht btw-plichtig is. Ongeacht of er een winstoogmerk is. Daarnaast maakt het ook niet uit of het om een hoofd- of nevenactiviteit gaat.

Het standaard btw-tarief is 21%, voor bepaalde uitzonderingen geldt een tarief van 12% of 6%.

Bijzondere regelingen

Een aantal activiteiten zijn vrijgesteld van btw. Je vindt ze terug onder art. 44 van het btw-wetboek. Het gaat bijvoorbeeld om artsen, acteurs en verloskundigen. Je vindt hier een overzicht van vrijgestelde activiteiten.

Opgelet Ook al heb je in dit geval geen btw-hoedanigheid, je moet je toch inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en hebt boekhoudkundige en administratieve verplichtingen.

Gemengde btw-plicht

Je bent gemengd btw-plichtig wanneer je zowel activiteiten uitoefent die vrijgesteld zijn volgens artikel 44 als activiteiten die wel onderworpen zijn aan btw.

Voorbeeld Sabine is actief als zelfstandig journaliste en copywriter. Als journaliste levert ze auteurswerk af, een type activiteit dat onder de uitzonderingen van artikel 44 valt. Voor deze activiteit is zij niet btw-plichtig en rekent ze geen btw aan op de facturen die ze haar opdrachtgevers bezorgt. Copywriting valt niet onder die uitzondering. Voor die opdrachten rekent ze wel btw aan en dient ze periodiek aangiften in.

Sinds 1 januari 2011 hebben ook ondernemingen die volledig onder artikel 44 vallen in bepaalde gevallen een btw-hoedanigheid nodig. Namelijk als de onderneming goederen of diensten levert aan of ontvangt van buitenlandse Europese btw-plichtige ondernemingen. Wil je intracommunautaire handelingen gaan verrichten? Neem dan eerst contact op met het ondernemingsloket.

Klaar om te starten? Vraag vandaag nog je btw-nummer aan via het online ondernemingsloket! 

Lees de startersgids