My Liantis

Artikel 44: wie is vrijgesteld van btw?

In de regel moet je als zelfstandige btw betalen. Artikel 44 van het btw-wetboek heeft echter een aantal uitzonderingen bepaald. Die activiteiten zijn vrijgesteld van btw. Dit gaat meestal over ondernemingen in de socio-culturele, financiële of medische sector. Als je bij de dokter gaat bijvoorbeeld, betaal je geen btw.

Een overzicht van de btw-vrijstellingen

Voor bepaalde sectoren geldt een btw-vrijstelling op basis van artikel 44 van het btw-wetboek. Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten die vrijgesteld zijn van btw

Medische en zorgsector

 • Artsen
 • Tandartsen
 • Kinesitherapeuten, verloskundigen, verplegers, masseurs opgenomen in RIZIV
 • Erkend klinisch psychologen, erkend klinisch orthopedagogen
 • Psychologen voor wat betreft hun diensten m.b.t. onderwijskeuze en gezinsvoorlichting
 • Ziekenhuizen en psychiatrische instellingen, erkend door de FOD volksgezondheid
 • Diensten van familiale hulp
 • Vervoer van zieken
 • Instellingen bejaardenzorg
 • Kinderbewaarplaatsen
 • Diensten van familiale hulp
 • Dienstenchequebedrijven

Sociaal-culturele sector

 • Voordachtgevers
 • Exploitanten van musea, dieren- en plantentuin, monumenten (zonder winstoogmerk)
 • Acteurs, orkestleiders, muzikanten en andere uitvoerende kunstenaars
 • Organisatoren van toneel-, ballet- of filmvoorstellingen, concerten, door erkende instellingen
 • Jeugdherbergen, - tehuizen, -clubs, homes, vakantiekolonies
 • Bibliotheken, spelio- en mediatheken
 • Auteurs van letterkundige werken

Financiële sector

 • Bank- en financiële sector
 • Verzekeringssector

Onderwijs

 • Onderwijs en lesgevers in welbepaalde omstandigheden

Andere

 • Professionele sportbeoefenaars
 • Loutere verhuur van onroerende goederen (tenzij uitzonderingen, zoals b.v. verhuur van garages en opslagplaatsen)
 • VZW met politieke, syndicale, religieuze, levensbeschouwelijke, vaderlandslievende … doelen
 • Weddenschappen, loterijen, kans- en geldspelen - Inrichtingen lichamelijke opvoeding
 • Religieuze of levensbeschouwelijke instellingen

Gemengd btw-plichtig

Als je soms activiteiten uitoefent die volgens artikel 44 zijn vrijgesteld en daarnaast activiteiten die wel onderworpen zijn aan de btw, dan ben je gemengd btw-plichtig.

Voorbeeld An geeft dansles aan de kunstenacademie in haar dorp. Hiervoor is ze vrijgesteld van btw. Daarnaast geeft ze ook workshops in haar eigen dansstudio. Daarvoor moet ze wel btw aanrekenen.
Voorbeeld Bart en zijn band geven een optreden op het lokale festival. Hij moet de organisator geen btw aanrekenen. Voor de verkoop van zijn cd na het optreden, moet hij wel btw aanrekenen.

Heb je vragen over jouw activiteiten? We bekijken graag jouw specifieke situatie

Contacteer ons