My Liantis

Vrijstellingsregeling btw: vrijstelling voor kleine ondernemingen

Blijft je jaaromzet als ondernemer onder de 25.000 euro? Dan kan je vrijstelling van je btw-plicht aanvragen. Je hoeft dan geen btw-aangifte in te dienen en je klanten geen btw aan te rekenen. Voorwaarde is wel dat je niet actief bent in de bouwsector of handelt in schrootmaterialen.

vrijstelling btw voor kleine ondernemingen

Wat is een kleine onderneming?

Ondernemers met een jaaromzet lager dan 25.000 euro kunnen ervoor kiezen om vrijgesteld te worden van hun btw-plicht. Je bent dan wel btw-onderworpen en je hebt een btw-hoedanigheid, maar je hoeft geen (drie)maandelijkse aangifte in te dienen en je klanten geen btw aan te rekenen.

Voorwaarde is wel dat je niet actief bent in de bouwsector of handelt in schrootmaterialen. In het onderstaande voorbeeld kan Jef daarom geen gebruik maken van de regeling.

Voorbeeld Jef start als tuinaanlegger in bijberoep en geeft aan dat hij wellicht 10.000 euro omzet per jaar zal genereren. Aangezien hij werken in onroerende staat uitvoert, moet hij echter kwartaal- of maandaangiften indienen en kan hij niet als kleine onderneming geactiveerd worden.

Twijfel je of jouw activiteiten en omzet in aanmerking komen voor de vrijstellingsregeling? Neem contact op met Liantis, we helpen je graag verder.

Wat zijn de voordelen van de vrijstelling?

De btw-vrijstellingsregeling levert je als kleine ondernemer vooral tijdswinst op, omdat je vrijgesteld bent van heel wat fiscale en administratieve btw-verplichtingen. Je onderneming hoeft geen:

  • btw aan haar klanten te rekenen;
  • btw door te storten aan de overheid;
  • periodieke btw-aangiften in te dienen.

Wat zijn de nadelen van de vrijstelling?

Als belastingplichtige kan je in geen enkel geval de btw in aftrek brengen die je aan je leveranciers hebt betaald. Daarnaast is het zaak dat je je omzet in de gaten blijft houden. Het voorbeeld van Jeanine maakt dat duidelijk:

Voorbeeld Jeanine start op 1 juli als IT-consultant in bijberoep en wil als kleine onderneming geactiveerd worden bij de btw. Voor de periode van 1 juli tot 31 december zal zij een omzet opbouwen van 15.000 euro. Omdat de jaarlijkse omzet pro rata wordt berekend, kan zij niet genieten van de vrijstellingsregeling. Haar omzet moet voor de tweede helft van het jaar minder dan 12.500 euro zijn om te kunnen genieten van de regeling kleine onderneming met vrijstelling van kwartaal- of maandaangiften. Want (25.000/12)* 6 = 12.500 euro. 

Hoe vraag je een vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen aan?

Kom je op basis van je jaaromzet en je zelfstandige activiteiten in aanmerking voor de kleine ondernemingsregeling? Je vraagt de regeling eenvoudig aan via Liantis ondernemingsloket

Btw-vrijstelling vermelden op factuur

Heb je gekozen voor het vrijstellingsregime voor kleine ondernemingen, dan moet je wel nog je btw-hoedanigheid laten activeren. Je hoeft geen (drie)maandelijkse aangiften te doen, maar je facturen moeten wel voldoen aan dezelfde regels die gelden voor btw-plichtigen. Ook moet je je BE-identificatienummer vermelden.

Uiteraard breng je geen btw in rekening, maar je bent wel verplicht om de volgende vermelding toe te voegen: ‘Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’ of ‘Vrijgesteld van btw’.