Eenmanszaak of vennootschap

De eerste keuze waar je voor staat bij het oprichten van een zaak, is die tussen de oprichting van een eenmanszaak of een vennootschap zoals een BV (voorheen BVBA). Beiden hebben specifieke voor- en nadelen, zowel op het vlak van oprichtingsformaliteiten als bijvoorbeeld op fiscaal vlak.

Eenmanszaak of vennootschap

Wat is een eenmanszaak?

Dit is de meest voorkomende ondernemingsvorm bij starters. Je hebt geen aparte rechtspersoon nodig en handelt dus als natuurlijk persoon. De eenmanszaak wordt opgericht door één natuurlijk persoon, die onbeperkt aansprakelijk is.

Dat wil ook zeggen dat er geen duidelijke scheiding is tussen je privévermogen en het vermogen van je zaak. Als je schulden hebt, dan kunnen schuldeisers aanspraak maken op al je bezittingen. Ook je privéwoning valt onder deze aansprakelijkheid, al kan je wel een verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag afleggen bij een notaris, zodat je woning buiten schot blijft wanneer het fout loopt.

Hoe richt ik een eenmanszaak op?

Vooraleer je kunt starten, moet je een aantal formaliteiten regelen:

Hoeveel kost het oprichten van een eenmanszaak?

Je inschrijving in de KBO en het activeren van je btw-hoedanigheid kosten geld. Kijk op de tarievenlijst welke kosten hieraan kleven.

Je regelt dit eenvoudig via het ondernemingsloket van Liantis. 

De voor- en nadelen van een eenmanszaak

 • Je kan snel en op een weinig formele manier beslissingen nemen.
 • Je beslist zelf hoeveel winst je in de zaak investeert.
 • Je hebt beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

 • Je bent onbeperkt aansprakelijk en staat met je persoonlijke vermogen in voor de verbintenissen van je zaak.
 • Opvolging en overname uitwerken is moeilijker.
 • Alle inkomsten worden via de personenbelasting belast.

Wat is een vennootschap?

Als je een vennootschap opricht, creëer je een nieuwe rechtspersoon, in tegenstelling tot een eenmanszaak, waarbij je zelf als natuurlijk persoon handelt. Er is een duidelijk verschil tussen jouw privévermogen en dat van je zaak. De oprichters van een vennootschap sluiten een contract af dat het doel en de activiteiten van de onderneming vastlegt en erop gericht is de vennoten een vermogensvoordeel te geven. 

Er zijn verschillende vennootschapsvormen, elk met hun eigen wettelijk kader, voor- en nadelen.

De voor- en nadelen van een vennootschap

 • Een vennootschap heeft eigen rechten en plichten (rechtspersoon).
 • Bij bepaalde vennootschappen is er sprake van beperkte aansprakelijkheid.
 • De onderneming wordt belast via de vennootschapsbelasting.
 • Alle afspraken tussen partners staan duidelijk op papier.
 • Je kan voor overlijden vrij eenvoudig een goede opvolging uitwerken.

 • Er zijn formele besluitvormingen en procedures.
 • Je hebt meer juridische, administratieve en boekhoudkundige verplichtingen, dus meer kosten.
 • Je moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en jaarlijks een vennootschapsbijdrage betalen.
 • Je kan niet zomaar aan de winst van je vennootschap voor privédoeleinden.

Verschil tussen eenmanszaak of vennootschap op fiscaal vlak

De winst die je maakt in een eenmanszaak, wordt belast via je personenbelasting: je doet dus geen aparte fiscale aangifte voor je zaak. Voordeel is dan weer dat je zelf bepaalt hoe je de winst besteedt.

Het belastbaar resultaat van een vennootschap wordt belast volgens het stelsel van de vennootschapsbelasting. Het fiscaal voordeel van een vennootschap ligt echter niet zozeer in de bijhorende lagere tarieven, maar in de mogelijkheid om te streven naar een optimale inkomstenmix. 

De kunst bestaat erin om je eigen inkomsten en die van je vennootschap zodanig te balanceren dat je zo weinig mogelijk belastingen betaalt. Daar tegenover staat dan weer dat je de winst die je vennootschap boekt niet zomaar kan aanwenden voor privédoeleinden.

Klaar om te starten? Sluit je vandaag nog aan via het online ondernemingsloket!

Sluit je aan!