My Liantis

Commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA) oprichten

Een commanditaire vennootschap op aandelen lijkt sterk op een NV. Ze kan zowel ‘stille’ als ‘beherende’ vennoten hebben. Koos je voor een Comm.VA, dan combineerde je de stabiliteit van een personenvennootschap met de voordelen van een kapitaalsvennootschap. Sinds de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht op 1 mei 2022 is het echter niet langer mogelijk om een Comm.VA op te richten.

Wat is een commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA)?

De commanditaire vennootschap op aandelen heeft stille vennoten (geldschieters) en beherende vennoten. Het verschil met de gewone commanditaire vennootschap is dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn, net als in een NV.  

Met makkelijk overdraagbare, gedematerialiseerde effecten, combineert de Comm. VA de voordelen van een personenvennootschap (stabiel bestuur) met die van een kapitaalsvennootschap.  

Minimumkapitaal

Als je een Comm. VA wilde oprichten, moest je samen met je vennoten een startkapitaal van minimum 61.500 euro investeren in de zaak. In vergelijking met de overige vennootschapsvormen was dit een relatief hoog startkapitaal: 

Vennootschapsvorm Minimaal startkapitaal
VOF, CVBA, CommV, CVOA 0 euro
S-BVBA 1 euro
EBVBA 18.550 euro
NV, Comm. VA 61.500 euro

Aansprakelijkheid

De stille vennoten zijn aansprakelijk tot het bedrag dat zij hebben ingebracht. De aansprakelijkheid van de beherende vennoten strekt verder. Zij zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk en lopen dus een veel groter financieel risico.

Dit maakt de Comm. VA met name geschikt voor activiteiten met beperkt risico en minder geschikt als commerciële exploitatievennootschap. 

Voorbeeld Laurens en Tina richten samen een commanditaire vennootschap op aandelen op. Als beherende vennoten brengen ze elk 16.000 euro in als startkapitaal in de vennootschap. Om voldoende financiële slagkracht te hebben, krijgen ze de hulp van twee stille vennoten, die elk nog eens 16.000 euro onderbrengen in de vennootschap. Het totale starkapitaal van vennootschap bedraagt hierdoor 64.000 euro. Bij een eventueel geschil kunnen de twee stille vennoten echter elk maar aansprakelijk gesteld worden voor een maximumbedrag van 16.000 euro. Voor Laurens en Tina ligt de situatie anders: als beherende vennoten zijn zij onbeperkt aansprakelijk. 

Aantal vennoten 

Een commanditaire vennootschap op aandelen bestaat uit tenminste één stille en één beherende vennoot. Het dagelijks bestuur van je vennootschap vertrouw je toe aan één of meerdere zaakvoerders. Zijn of haar benoeming is geregeld in de statuten van de vennootschap. Wil je dus van koers wijzigen en je zaakvoerder vervangen, dan zal je hiervoor een algemene vergadering moeten beleggen met alle aandeelhouders. 

Voor- en nadelen van een commanditaire vennootschap op aandelen

  • De aansprakelijkheid van stille vennoten is beperkt tot hun inbreng. 
  • De aandelen zijn vrij overdraagbaar. 
  • De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. 
  • De Comm. VA moet worden opgericht bij notariële akte. 
  • Strenge boekhoudkundige verplichtingen: dubbele boekhouding en verplichtingen in zake publicatie. 
  • Er is een hoog startkapitaal vereist ([custom:commva_startkapitaal] euro). 

Commanditaire vennootschap op aandelen en het nieuwe vennootschapsrecht

Sinds 1 mei 2022 is het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van kracht. In dit nieuw wetgevend kader ruimde de commanditaire vennootschap baan voor de naamloze vennootschap. Het is niet langer mogelijk om een Comm. VA op te richten. Bestaande Comm. VA’s krijgen een transitieperiode om hun vennootschap om te vormen.

Klaar om te starten? Sluit je vandaag nog eenvoudig aan via het online ondernemingsloket! 

Sluit je aan