My Liantis

Gewone commanditaire vennootschap (comm.V) oprichten

De gewone commanditaire vennootschap heeft veel weg van de vof. Het verschil is dat je bij een comm.V stille vennoten hebt, die zich niet bezighouden met het beheer, maar enkel de rol van geldschieter spelen. Deze stille vennoten zijn enkel aansprakelijk voor het bedrag dat zij hebben ingebracht. 

Wat is een gewone commanditaire vennootschap?

De gewone commanditaire vennootschap is één van de meest eenvoudige vennootschapsvormen, die bestaat uit beherende vennoten en stille vennoten. De beherende vennoten runnen het bedrijf en de stille vennoten fungeren als geldschieters. 

Kenmerken van een gewone commanditaire vennootschap

Wil je een gewone commanditaire vennootschap oprichten, dan ben je niet gebonden aan een minimum startkapitaal. Bovendien hoef je ook niet langs te gaan bij een notaris, aangezien een onderhandse akte volstaat voor de oprichting.  

Aansprakelijkheid bij een commanditaire vennootschap 

De beherende vennoten zijn, net zoals bij een vof, persoonlijk onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk. Wanneer de comm.V schulden maakt, kan elk van hen dus aansprakelijk gesteld worden. Daarbij is hun privévermogen niet afgeschermd. De stille vennoten daarentegen zijn alleen aansprakelijk voor het kapitaal dat zij hebben ingebracht. 

Voorbeeld Aurelie komt vers van de schoolbanken en wil haar liefde voor eten omzetten in een eigen zaak. Ze heeft echter zelf geen kapitaal. Gelukkig is haar oom Dirk bereid 30.000 euro te investeren in de aankoop van een foodtruck. Samen met haar oom richt Aurelie een comm.V op, waarbij zij zelf als beherende vennoot optreedt en Dirk als stille vennoot. Als Aurelie ooit failliet zou gaan, is ze zelf onbeperkt aansprakelijk. Oom Dirk zal maximum voor 30.000 euro (het bedrag dat hij aanvankelijk investeerde) aansprakelijk zijn.

Voor- en nadelen van een gewone commanditaire vennootschap

  • Om een comm.V op te richten, heb je geen startkapitaal nodig. 
  • Voor de oprichting hoef je niet bij de notaris langs. 
  • De aandelen van een comm.V zijn niet overdraagbaar, zodat je het familiale karakter van je onderneming kan beschermen. 
  • Je hebt minder verplichtingen om bepaalde stukken openbaar te maken. 
  • Als je stille vennoot bent, gaat je aansprakelijkheid niet verder dan voor het bedrag van je inbreng. 
  • Als beherende vennoot ben je persoonlijk onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk als je comm.V schulden maakt. 
  • Als stille vennoot heb je geen zaken met het beheer van de onderneming. Wil je dat wel, dan word je beherende vennoot, met de bijhorende aansprakelijkheid. 
  • Zolang er overgedragen verlies is, mag een comm.V geen winst uitkeren. 
  • Als je comm.V failliet gaat, gaan de beherende vennoten mee failliet. 

Klaar om te starten? Sluit je vandaag nog eenvoudig aan via het online ondernemingsloket! 

Sluit je aan