My Liantis

Commanditaire vennootschap (CommV) oprichten

Een commanditaire vennootschap is net zoals een VOF een maatschap, maar dan wel mét rechtspersoonlijkheid. In tegenstelling tot bij een VOF heeft een CommV ook stille vennoten, die zich niet bezighouden met het beheer, maar enkel de rol van geldschieter spelen. Bij de hervorming van het vennootschapsrecht in 2019 bleef de commanditaire vennootschap behouden, maar verdween het woordje ‘gewone’ uit de benaming.

Wat is een commanditaire vennootschap?

De commanditaire vennootschap is één van de meest eenvoudige vennootschapsvormen. Het is een maatschap die bestaat uit beherende vennoten en stille vennoten. De beherende vennoten runnen het bedrijf en de stille vennoten fungeren als geldschieters. 

Kenmerken van een  commanditaire vennootschap

Wil je een gewone commanditaire vennootschap oprichten, dan ben je niet gebonden aan een minimum startkapitaal. Bovendien hoef je ook niet langs te gaan bij een notaris, aangezien een onderhandse akte volstaat voor de oprichting.  

Aansprakelijkheid bij een commanditaire vennootschap 

De beherende vennoten zijn, net zoals bij een VOF, persoonlijk onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk. Wanneer de CommV schulden maakt, kan elk van hen dus aansprakelijk gesteld worden. Daarbij is hun privévermogen niet afgeschermd. De stille vennoten daarentegen zijn alleen aansprakelijk voor het kapitaal dat zij hebben ingebracht. 

Voorbeeld Aurelie komt vers van de schoolbanken en wil haar liefde voor eten omzetten in een eigen zaak. Ze heeft echter zelf geen kapitaal. Gelukkig is haar oom Dirk bereid 30.000 euro te investeren in de aankoop van een foodtruck. Samen met haar oom richt Aurelie een CommV op, waarbij zij zelf als beherende vennoot optreedt en Dirk als stille vennoot. Als Aurelie ooit failliet zou gaan, is ze zelf onbeperkt aansprakelijk. Oom Dirk zal maximum voor 30.000 euro (het bedrag dat hij aanvankelijk investeerde) aansprakelijk zijn.

Voor- en nadelen van een gewone commanditaire vennootschap

  • Om een CommV op te richten, heb je geen startkapitaal nodig. 
  • Voor de oprichting hoef je niet bij de notaris langs. 
  • De aandelen van een CommV zijn niet overdraagbaar, zodat je het familiale karakter van je onderneming kan beschermen. 
  • Je hebt minder verplichtingen om bepaalde stukken openbaar te maken. 
  • Als je stille vennoot bent, gaat je aansprakelijkheid niet verder dan voor het bedrag van je inbreng. 
  • Als beherende vennoot ben je persoonlijk onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk als je CommV schulden maakt. 
  • Als stille vennoot heb je geen zaken met het beheer van de onderneming. Wil je dat wel, dan word je beherende vennoot, met de bijhorende aansprakelijkheid. 
  • Zolang er overgedragen verlies is, mag een CommV geen winst uitkeren. 
  • Als je CommV failliet gaat, gaan de beherende vennoten mee failliet. 

Gewone commanditaire vennootschap en het nieuwe vennootschapsrecht

Sinds 1 mei 2022 is het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van kracht. Sindsdien is het niet langer mogelijk om een ‘gewone’ commanditaire vennootschap op te richten. De vennootschapsvorm blijft wel bestaan, maar dan onder de noemer ‘commanditaire vennootschap’ (zonder ‘gewone’).

De commanditaire vennootschap is in het nieuwe vennootschapsrecht een vorm van maatschap, maar dan wel met rechtspersoonlijkheid. De basisprincipes uit het vroegere vennootschapsrecht blijven van toepassing voor de CommV. Zo moet je nog steeds met twee vennoten zijn om een dergelijke vennootschap op te richten en wordt ze automatisch ontbonden als er één vennoot wegvalt. Daar tegenover staat een vereenvoudiging en flexibilisering op het vlak van communicatie en bestuursregels.

Klaar om te starten? Sluit je vandaag nog eenvoudig aan via het online ondernemingsloket! 

Sluit je aan