Coöperatieve vennootschap (CV) oprichten – dit moet je weten!

Een CV of coöperatieve vennootschap heeft als doel om aan een specifieke nood van haar coöperanten te voldoen. De aandeelhouders moeten zelf genieten van de dienstverlening van de CV. Met een CV streef je niet per se een zo groot mogelijke winst na, maar wel een gemeenschappelijk doel, dat je wil bereiken door samen te werken met je zakenpartners.

Wat is een coöperatieve vennootschap (CV)?

talent services

Bij coöperatief ondernemerschap staan een coöperatieve cultuur en dito organisatie centraal. In een CV mag het niet de bedoeling zijn om zoveel mogelijk winst te maken. Het belangrijkste doel is om aan bepaalde specifieke, gemeenschappelijke behoeften van de aandeelhouders – of coöperanten – te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten verder te ontwikkelen.

Een coöperatieve vennootschap heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en telt minstens drie oprichters. Aandeelhouders kunnen vrij in- of uit de CV uitstappen, zonder al te veel formaliteiten. Bij de opstart van je CV moet je als oprichter ‘iets’ inbrengen, maar er geldt er geen minimumkapitaal.

Nieuwe vennootschapswetgeving

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen maakt komaf met coöperatieve vennootschappen die in werkelijkheid eigenlijk niet coöperatief zijn van karakter. Voortaan is een sociale, coöperatieve insteek een absolute must voor elke CV.

De twee coöperatieve vennootschapsvormen die bestonden – CVOA met onbeperkte en CVBA met beperkte aansprakelijkheid – verdwijnen. De meeste CVBA’s zullen zich moeten omvormen tot besloten vennootschap (BV), terwijl CVOA’s over het algemeen onder de nieuwe, verkorte noemer ‘CV’ vallen.

Voorbeeld

In het verleden kozen heel wat vrijeberoepers voor een flexibele samenwerking onder de vorm van een CVBA of coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het leeuwendeel van deze vennootschappen zal zich moeten omvormen naar een vennootschapsvorm die het concrete doel van de aandeelhouders beter weerspiegelt.

Een coöperatieve vennootschap oprichten: hoe doe je dat?

Om een CV op te richten, moet je met minstens drie oprichters zijn. Samen met hen ga je langs bij een notaris, die voor jullie een authentieke akte opstelt.

In tegenstelling tot bij de vroegere CVBA, heb je bij de oprichting van een coöperatieve vennootschap geen beginkapitaal nodig. Elk van de oprichters moet wel nog altijd ‘iets’ – een symbolische euro volstaat – inbrengen in de vennootschap en die inbreng vanaf het begin volstorten.

Kies je voor een inbreng in natura, door bijvoorbeeld je arbeid in te brengen, dan moet de waardering van die inbreng in een omstandig verslag beschreven staan.

Bepaalde coöperatieve vennootschappen komen in aanmerking om door de overheid als CV erkend te worden. Daarnaast kan je je CV ook laten erkennen als sociale onderneming. Geen van deze erkenningen zijn verplicht, maar ze leveren wel een aantal interessante voordelen op, zoals bijvoorbeeld een gunstig fiscaal regime.

Aansprakelijkheid bij een CV

Als aandeelhouder in een coöperatieve vennootschap ben je enkel aansprakelijk voor het bedrag dat je zelf inbracht in de vennootschap. Maakt je CV schulden, dan blijft je privévermogen voor de schuldeisers buiten schot.

Voor- en nadelen coöperatieve vennootschap (CV)

  • Vennoten kunnen vrij in- of uitstappen, zonder dat daar al te veel papierwerk bij komt kijken. Het staat je vrij om in de statuten van je CV specifieke regels hierover vast te leggen
  • Aandelen kunnen vrij overgedragen worden tussen de vennoten
  • Vennoten zijn enkel aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng
  • Een CV volgt in grote mate de standaardreglementering die ook voor besloten vennootschappen geldt

  • Om een CV op te starten, moet je langs bij de notaris
  • Je CV heeft relatief zware administratieve en boekhoudkundige verplichtingen
  • De CV is voortaan beperkt tot vennootschappen met een echt coöperatief karakter, lap je deze beperking aan de laars, dan riskeer je de ontbinding van rechtswege van je vennootschap

Een coöperatieve vennootschap oprichten? Sluit je vandaag nog aan via het online ondernemingsloket!

Sluit je aan!