My Liantis

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) oprichten

Om een cvba – of coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – op te richten, moet je met minstens drie vennoten zijn. Je aansprakelijkheid beperkt zich tot het kapitaal dat je samen met deze vennoten inbrengt. Maar wat zijn nu de specifieke voor- en nadelen van deze vennootschapsvorm?

Wat is een cvba ?

Cvba staat voor coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het is een samenwerkingsverband in vennootschapsvorm.  

Minimumkapitaal

Om een cvba op te richten moet je samen met je vennoten een minimumkapitaal investeren van 18.550 euro. Van dit bedrag moet 6.200 euro volstort worden. Dit wil zeggen dat de vennoten het volledige bedrag ter beschikking moeten hebben, maar dat ze slechts een beperkt deel effectief moeten inbrengen in de cvba. 

Aansprakelijkheid

Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng in de cvba. 

Voorbeeld Jeroen, Nicolas en Patrick richten samen een cvba op om hun consultancywerk in onder te brengen. Jeroen en Nicolas dragen elk 5.000 euro bij aan het startkapitaal, Patrick neemt de overige 8.550 euro voor zijn rekening. Een half jaar later komen ze in een geschil terecht met een van hun klanten. Een rechter oordeelt dat de klant gelijk heeft. Terwijl Jeroen en Nicolas tot maximum 5.000 euro aansprakelijk gesteld kunnen worden, zal dit voor Patrick tot 8.550 euro zijn.

Aantal vennoten

Een belangrijk voordeel van de cvba is dat vennoten makkelijk kunnen in- en uitstappen. Terwijl een cvba minimaal drie vennoten nodig heeft, kunnen nieuwe vennoten altijd toetreden door in te schrijven op nieuwe aandelen. Als vennoten de zaak willen verlaten, is hier bovendien geen aanpassing van de statuten voor nodig. 

Hoe richt je een cvba op? 

Wie een cvba wil oprichten moet aan elk van de bovenstaande startvoorwaarden voldoen. Dit wil zeggen dat je minstens twee vennoten moet vinden die samen met jou een zaak willen oprichten, een minimumkapitaal van 18.550 euro moet verzamelen en de oprichting van je cvba via een notariële akte moet officialiseren. 

Voor- en nadelen van een cvba

  • Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het kapitaal dat ze hebben ingebracht in de cvba. 
  • De vennoten kunnen gemakkelijk toe- en uittreden.  
  • Boekhoudkundige en administratieve formaliteiten: een notariële akte, publicatie in Belgisch Staatsblad 
  • Er is een minimumkapitaal vereist van 18.550 euro. 

Cvba en het nieuwe vennootschapsrecht

Vanaf 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht. Voor de cvba is geen plaats in dit nieuw wettelijk kader. De cvba wordt vervangen door de cv of coöperatieve vennootschap.

De focus komt opnieuw op het coöperatieve aspect te liggen: het doel van een coöperatieve vennootschap moet zijn om aan de behoeften van de aandeelhouders te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen. Net zoals bij de ‘oude’ cvba zijn nog steeds minimum drie vennoten nodig om een cv op te richten. Het minimumkapitaal verdwijnt daarentegen.

Bestaande cvba’s krijgen een transitieperiode om hun vennootschap om te vormen tot een cv.

Klaar om te starten? Sluit je vandaag nog eenvoudig aan via het online ondernemingsloket! 

Sluit je aan