My Liantis

Een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) oprichten

Een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid biedt enerzijds heel wat vrijheid: zo hoef je bij de opstart bijvoorbeeld geen minimumkapitaal in te brengen. Anderzijds houdt een cvoa ook enige risico’s in. Zo zijn alle vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk.

Wat is een CVOA?

Cvoa staat voor coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid. Het is een samenwerkingsverband met minimaal drie vennoten. Een cvoa kent veel vrijheden maar ook veel risico’s: alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk

Voor de oprichting van een cvoa hoef je niet langs de notaris. De vennoten kunnen zelf het contract (laten) opstellen, dit heet een onderhandse akte. Er is evenmin een minimumkapitaal vereist.  

Minimumkapitaal

Een cvoa kent geen minimumkapitaal, de vennoten mogen hun inbreng vrij bepalen. Je kan met andere woorden een cvoa oprichten zonder enig startkapitaal. 

Aansprakelijkheid

Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. Schuldeisers kunnen zich dus ook verhalen op het privévermogen van de vennoten. 

Wel is het mogelijk je privé-woning te beschermen tegen beslag. Zo kan je als ondernemer je eigen huis beschermen tegen het ondernemersrisico. Je moet daarvoor een verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag afleggen bij een notaris.  

Aantal vennoten

Een cvoa heeft minimaal drie vennoten nodig. Deze kunnen net zoals bij een cvba eenvoudig toe- en uittreden. Tenzij dit in de statuten van de cvoa anders bepaald is, volstaat het om de overige vennoten op de hoogte te stellen wanneer je wil uittreden. Intreden in een cvoa kan dan weer gewoon door in te schrijven op nieuwe aandelen. 

Hoe richt je een cvoa  op? 

Door de beperkte voorwaarden die verbonden zijn aan deze vennootschapsvorm, kan je zelf zeer eenvoudig een cvoa oprichten. Het enige wat je hoeft te doen, is samen met twee andere vennoten een onderhandse akte opstellen waarin je de cvoa in het leven roept. Het is dus niet nodig om voor de oprichting bij een notaris langs te gaan. 

Voor- en nadelen van een cvoa

  • Er is geen minimumkapitaal vereist. 
  • Je hoeft geen notaris in te schakelen: de oprichting kan via een onderhandse akte. 
  • Er zijn weinig boekhoudkundige en administratieve regels. 
  • De vennoten kunnen gemakkelijk toe- en uittreden.  
  • Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. 

Cvoa en het nieuwe vennootschapsrecht

Vanaf 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht. In dit nieuw wettelijk kader verdwijnt de cvoa. In plaats daarvan komt de nieuwe coöperatieve vennootschap (cv). Als alternatief blijft ook de vof bestaan.

Bestaande cvoa’s krijgen een transitieperiode om hun vennootschap om te vormen naar één van de andere nieuwe of overblijvende vennootschapsvormen.

Klaar om te starten? Sluit je vandaag nog eenvoudig aan via het online ondernemingsloket! 

Sluit je aan