Een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) oprichten

Een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid biedt enerzijds heel wat vrijheid: zo hoefde je bij de opstart bijvoorbeeld geen minimumkapitaal in te brengen. Sinds de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht op 1 mei 2022 is het echter niet langer mogelijk om een CVOA op te richten.

Wat is een CVOA?

CVOA staat voor coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid. Het is een samenwerkingsverband met minimaal drie vennoten. Een CVOA kent veel vrijheden maar ook veel risico’s: alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk

Voor de oprichting van een CVOA hoefde je niet langs de notaris. De vennoten konden zelf het contract (laten) opstellen, dit heet een onderhandse akte. Er is evenmin een minimumkapitaal vereist.  

Minimumkapitaal

Een CVOA kent geen minimumkapitaal, de vennoten mochten hun inbreng vrij bepalen. Je kon met andere woorden een CVOA oprichten zonder enig startkapitaal. 

Aansprakelijkheid

Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. Schuldeisers kunnen zich dus ook verhalen op het privévermogen van de vennoten. 

Wel is het mogelijk je privé-woning te beschermen tegen beslag. Zo kan je als ondernemer je eigen huis beschermen tegen het ondernemersrisico. Je moet daarvoor een verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag afleggen bij een notaris.  

Aantal vennoten

Een cvoa heeft minimaal drie vennoten nodig. Deze kunnen net zoals bij een CVBA eenvoudig toe- en uittreden. Tenzij dit in de statuten van de CVOA anders bepaald is, volstaat het om de overige vennoten op de hoogte te stellen wanneer je wil uittreden. Intreden in een CVOA kan dan weer gewoon door in te schrijven op nieuwe aandelen. 

Hoe richt je een cvoa  op? 

Door de beperkte voorwaarden die verbonden zijn aan deze vennootschapsvorm, kon je zelf zeer eenvoudig een CVOA oprichten. Het enige wat je hoefde te doen, was samen met twee andere vennoten een onderhandse akte opstellen. Het was dus niet nodig om voor de oprichting bij een notaris langs te gaan. 

Voor- en nadelen van een CVOA

  • Er is geen minimumkapitaal vereist. 
  • Je hoeft geen notaris in te schakelen: de oprichting kan via een onderhandse akte. 
  • Er zijn weinig boekhoudkundige en administratieve regels. 
  • De vennoten kunnen gemakkelijk toe- en uittreden.  

  • Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. 

CVOA en het nieuwe vennootschapsrecht

Sinds 1 mei 2022 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht. In dit nieuw wettelijk kader verdween de CVOA. In plaats daarvan kwam de nieuwe coöperatieve vennootschap (CV). Als alternatief blijft ook de VOF bestaan.

Bestaande CVOA’s krijgen een transitieperiode om hun vennootschap om te vormen naar één van de andere nieuwe of overblijvende vennootschapsvormen.

Klaar om te starten? Sluit je vandaag nog eenvoudig aan via het online ondernemingsloket! 

Sluit je aan