Een eenmanszaak: betekenis en voorwaarden

Wanneer je als natuurlijk persoon start als zelfstandige, noemen we je onderneming een eenmanszaak. Wil je daarentegen met meerdere personen samenwerken, of wens je dat je onderneming een op zichzelf staande juridische entiteit is die los staat van je eigen persoon, dan richt je best een vennootschap op. Het komt erop aan de twee opties te vergelijken en zo uit te maken welke rechtsvorm het meest geschikt is voor jouw plannen. Een boekhouder kan je daarbij helpen.

Een eenmanszaak: betekenis en voorwaarden

De voorwaarden van een eenmanszaak

Om een eenmanszaak in België op te richten, moet je minstens achttien jaar oud zijn.

Woon je in het Waalse Gewest, dan zal je bovendien moeten aantonen dat je voldoende kennis hebt om een onderneming te starten en te leiden. Dat zogenaamde bewijs van de “basiskennis van bedrijfsbeheer” kan je op verschillende manieren leveren: ofwel via je diploma (bv. diploma behaald aan een in België erkende hogeschool of universiteit, getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer, enz.), ofwel als je kan aantonen dat je voldoende relevante praktijkervaring hebt.

Daarnaast zijn bepaalde beroepen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waals gewest nog steeds gereglementeerd. Dat betekent dat je eerst moet bewijzen dat je voldoende beroepskennis hebt, voor je die activiteiten mag uitoefenen.

Wie daarentegen in het Vlaamse Gewest of Brussels Hoofdstedelijke Gewest woont, hoeft geen basiskennis bedrijfsbeheer meer te bewijzen. In Vlaanderen werden alle ondernemersvaardigheden (bedrijfsbeheer en dus ook beroepskennis) immers afgeschaft.

Tot slot gelden er voor de oprichting van je eenmanszaak geen minimum kapitaalvereisten. In principe kan je dus al van start met één euro op zak. Een financieel plan is evenmin verplicht, al is het zeker aan te raden er vooraf toch een op te stellen.

Aansprakelijkheid van een eenmanszaak

Bij een eenmanszaak is er geen scheiding tussen je eigen vermogen en dat van je onderneming. Dat betekent dat je onbeperkt aansprakelijk bent en dat eventuele schuldeisers van je onderneming zich dus op je volledige privévermogen kunnen verhalen.

Hoe start je een eenmanszaak en hoeveel kost dat?

Een eenmanszaak is relatief goedkoop en eenvoudig op te richten en daarom bij veel starters populair. Waar je voor de oprichting van een vennootschap meestal eerst nog bij de notaris langs moet, kan je voor de start van je eenmanszaak meteen bij het ondernemingsloket terecht. Klik hier voor onze tarieven.

Het loket brengt volgende zaken voor jou in orde.

Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

De KBO is een publiek raadpleegbare databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingen zijn opgenomen. Ook jouw eenmanszaak moet dus in de KBO worden opgenomen. Hoe gebeurt dit?

In de eerste plaats zal het loket in de KBO een ondernemingsnummer voor je creëren. Daarnaast zal ze ook alle basisgegevens van je onderneming in de KBO registeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de datum waarop je effectief met je zaak wil beginnen, welke activiteiten je waar gaat uitvoeren, wie eventuele ondernemersvaardigheden bewijst, enzovoort. Aan de hand van je ondernemingsnummer kunnen verschillende (overheids-)instanties je onderneming vervolgens makkelijk identificeren.

Welke activiteit je met je eenmanszaak wenst uit te oefenen, heeft overigens geen belang. Ook de zogenaamde vrije beroepers, zoals bv. advocaten of artsen hebben een ondernemingsnummer nodig en moeten zich dus in de KBO laten inschrijven.

De btw-hoedanigheid

Oefen je activiteiten uit die aan de btw onderworpen zijn, dan moet je je ondernemingsnummer doorgaans ook activeren bij de btw. Ook dat brengt Liantis graag voor jou in orde.

Vergunningen

Afhankelijk van je activiteiten, zal je daarnaast ook bijkomende vergunningen en/of erkenningen nodig hebben om je zaak uit te baten. Liantis geeft je advies op maat en helpt je bij de aanvraag.

Je aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds

Vóór de aanvang van je zelfstandige activiteit moet je je tot slot ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Per kwartaal betaal je dan een sociale bijdrage die wordt berekend op je inkomen van datzelfde jaar. In ruil daarvoor bouw je sociale rechten op en ben je onder meer verzekerd tegen ziekte.

Aansprakelijkheid van een eenmanszaak

Bij een eenmanszaak is er geen scheiding tussen je eigen vermogen en dat van je onderneming. Dat betekent dat je onbeperkt aansprakelijk bent en dat eventuele schuldeisers van je onderneming zich dus op je volledige privévermogen kunnen verhalen.

Hoe start je een eenmanszaak en hoeveel kost dat?

Een eenmanszaak is relatief goedkoop en eenvoudig op te richten en daarom bij veel starters populair. Waar je voor de oprichting van een vennootschap meestal eerst nog bij de notaris langs moet, kan je voor de start van je eenmanszaak meteen bij het ondernemingsloket terecht. Klik hier voor onze tarieven.

Het loket brengt volgende zaken voor jou in orde.

Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

De KBO is een publiek raadpleegbare databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingen zijn opgenomen. Ook jouw eenmanszaak moet dus in de KBO worden opgenomen. Hoe gebeurt dit?

In de eerste plaats zal het loket in de KBO een ondernemingsnummer voor je creëren. Daarnaast zal ze ook alle basisgegevens van je onderneming in de KBO registeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de datum waarop je effectief met je zaak wil beginnen, welke activiteiten je waar gaat uitvoeren, wie eventuele ondernemersvaardigheden bewijst, enzovoort. Aan de hand van je ondernemingsnummer kunnen verschillende (overheids-)instanties je onderneming vervolgens makkelijk identificeren.

Welke activiteit je met je eenmanszaak wenst uit te oefenen, heeft overigens geen belang. Ook de zogenaamde vrije beroepers, zoals bv. advocaten of artsen hebben een ondernemingsnummer nodig en moeten zich dus in de KBO laten inschrijven.

De btw-hoedanigheid

Oefen je activiteiten uit die aan de btw onderworpen zijn, dan moet je je ondernemingsnummer doorgaans ook activeren bij de btw. Ook dat brengt Liantis graag voor jou in orde.

Vergunningen

Afhankelijk van je activiteiten, zal je daarnaast ook bijkomende vergunningen en/of erkenningen nodig hebben om je zaak uit te baten. Liantis geeft je advies op maat en helpt je bij de aanvraag.

Je aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds

Vóór de aanvang van je zelfstandige activiteit moet je je tot slot ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Per kwartaal betaal je dan een sociale bijdrage die wordt berekend op je inkomen van datzelfde jaar. In ruil daarvoor bouw je sociale rechten op en ben je onder meer verzekerd tegen ziekte.

Klaar voor de start?

Richt je eenmanszaak op