My Liantis

Nv of naamloze vennootschap oprichten: betekenis & voorwaarden

De nv leek vroeger enkel weggelegd voor grote bedrijven. Vandaag kiezen ook heel wat kmo’s voor deze bedrijfsvorm, onder meer omdat je de aandelen vrij mag overdragen. Daar staat dan weer tegenover dat het beheer van een nv vrij complex kan zijn.

Wat is een naamloze vennootschap?

Een nv of naamloze vennootschap is in België een erg populaire vennootschapsvorm. Hoewel er een stevige opstartkost verbonden is aan een nv, biedt de vorm toch enkele interessante voordelen. In tegenstelling tot bij een bvba  – die verder erg gelijkend is aan een nv – zijn de aandelen bijvoorbeeld zeer eenvoudig overdraagbaar van de ene persoon naar de andere. 

Kenmerken van een nv

Een nv bestaat uit minstens twee aandeelhouders van wie de aansprakelijkheid beperkt blijft tot hun inbreng. In vergelijking met de andere vennootschapsvormen, komt er een stevig opstartkapitaal bij kijken. Ook de boekhoudkundige verplichtingen voor een nv zijn niet te onderschatten. 

Oprichtingskosten en minimumkapitaal

Wil je een nv oprichten, dan heb je een minimumkapitaal van 61.500 euro nodig. Dit bedrag moet volledig gestort worden op een afzonderlijke rekening voor de oprichting van de vennootschap.

Verder is een notariële akte sowieso verplicht. Daarvoor betaal je bij de notaris al gauw 1.500 euro. Afhankelijk van de eventuele inbreng van onroerende goederen en de hoogte van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, liggen die kosten natuurlijk wel hoger.

Na de oprichting van je vennootschap moet je jouw nv inschrijven in de KBO. Je kan hiervoor terecht bij Liantis ondernemingsloket.

Aandelen

Een nv moet bij de oprichting minstens twee aandeelhouders hebben. De aansprakelijkheid van deze vennoten blijft beperkt tot het bedrag van hun afzonderlijke inbreng.

De aandelen van een nv zijn vrij overdraagbaar, tenzij je hierover in de statuten van je nv een beperking opneemt. 

Tot eind 2007 was het in België mogelijk om als nv anonieme aandelen ‘aan toonder’ uit te geven, wat zeker mee gezorgd heeft voor de grote populariteit van de vennootschapsvorm. Sinds 1 januari 2018 is het echter niet langer toegestaan om aandelen aan toonder uit te geven. Sindsdien kan je dus niet langer ‘anoniem’ aandeelhouder zijn van een nv.

Bestuur / Raad van bestuur (RvB)

Het bestuur van jouw nv is toevertrouwd aan een raad van bestuur. Dit is een collegiaal orgaan dat samengesteld is uit ten minste drie bestuurders voor een duur van maximaal zes jaar. Om de werking van de vennootschap eenvoudiger te maken, delegeert de raad van bestuur meestal een aantal bevoegdheden. Zo kan je bijvoorbeeld het dagelijks bestuur overlaten aan iemand anders. Die persoon hoeft niet per se lid te zijn van de raad van bestuur. Is die persoon dat wel, dan spreken we van een gedelegeerd bestuurder.

Wat zijn de voordelen en nadelen van een nv ?

 • Alle aandeelhouders zijn maar aansprakelijk ten belope van hun eigen inbreng.
 • De aandelen zijn vrij overdraagbaar.
 • In een nv kan je winstbewijzen uitgeven
 • Je minimum startkapitaal is hoog.
 • Een nv wordt altijd bij notariële akte opgericht. Je moet dus eerst bij de notaris langs.
 • De strikte beleidsstructuur en het feit dat aandelen vrij overdraagbaar zijn, zorgen ervoor dat een nv moeilijk te rijmen valt met een familiebedrijf.
 • Je hebt vrij zware boekhoudkundige verplichtingen en de besluitvorming is ingewikkeld.

Wat is het verschil tussen een nv en een bvba?

Bij een nv is je minimum startkapitaal hoger (61.500 euro in vergelijking met 18.550 euro voor een bvba) en is de organisatie van het bestuur ingewikkelder. De aandelen zijn wel vrij overdraagbaar, wat bij een bvba niet het geval is. 

Verder is een nv een kapitaalvennootschap en een bvba een personenvennootschap. Dat kan gevolgen hebben voor de vrijstelling van de vennootschapsbijdrage bij het sociaal verzekeringsfonds.

Klaar om te starten? Sluit je vandaag nog eenvoudig aan via het online ondernemingsloket! 

Sluit je aan
 • Hallo!

 • Leuk dat je interesse hebt om een eigen zaak te starten! Ik ben heel benieuwd naar je plannen.

 • Heb je twee minuutjes tijd om enkele vragen te beantwoorden, dan maak ik een persoonlijk stappenplan voor de opstart van je zaak.

 • Ja

 • Ok leuk, laten we eerst even kennismaken. Wat is jouw voornaam?