My Liantis

S-BVBA of starters-BVBA oprichten: betekenis & voorwaarden

Een S-BVBA of een starters-BVBA was tot voor kort dé ideale formule voor starters zonder kapitaal, want je had maar één euro nodig om je eigen S-BVBA op te richten. Dit maakte van de S-BVBA het perfecte alternatief voor een eenmanszaak. De nieuwe 'besloten vennootschap' - die sinds 1 mei 2019 bestaat - maakte deze ondernemingsvorm overbodig.

Wat is een starters-BVBA?

Een S-BVBA had heel veel gemeen met een klassieke BVBA. Het belangrijkste verschil was het wettelijk minimumkapitaal: één euro volstond voor de oprichting. Had je geen spaarcenten of vond je het nog te vroeg om een belangrijke som te investeren, dan was een S-BVBA dus een ideale bedrijfsvorm om van start te gaan. Later kon je dan overschakelen naar een gewone BVBA.

Voorbeeld Inge studeerde in 2014 af als choreografe met een voorliefde voor linedance. Meteen na haar studies wilde ze aan de slag gaan als danslerares met een zelfstandig statuut. Als jonge starter had ze echter geen eigen middelen om in te brengen in een vennootschap. Na overleg met haar boekhouder en een bezoekje aan de notaris koos ze ervoor een starters-BVBA op te richten. Ze had hiervoor slechts 1 euro startkapitaal nodig.

Voorwaarden van een BVBA voor starters

Om een S-BVBA op te richten, moest je een natuurlijke persoon zijn. Verder golden – op het startkapitaal na – dezelfde voorwaarden als voor een klassieke BVBA

  • Je was maar aansprakelijk ten belope van het bedrag dat je in de vennootschap inbrengt. 
  • De aandelen van je vennootschap waren altijd op naam en slechts onder strikte voorwaarden overdraagbaar
  • Om je starters-BVBA op te richten, had je een notariële akte nodig.
  • Je kreeg af te rekenen met een aantal strikte boekhoudkundige verplichtingen.

Een starters-BVBA bleef – zoals de naam doet vermoeden – wel enkel weggelegd voor starters. Elk jaar moest je een stuk van je winst reserveren. Van zodra die reserves de grens van 18.550 euro overschreden, werd je vennootschap een BVBA.

Voor- en nadelen van een starters-BVBA

  • Om je eigen S-BVBA op te richten, had je geen startkapitaal nodig: 1 euro volstaat.
  • In een S-BVBA genoot je van beperkte aansprakelijkheid en afscherming van je privévermogen, waardoor de S-BVBA een perfect alternatief voor een eenmanszaak vormde.
  • Je moest elk jaar 25% van je winst reserveren. Zodra de som van de reserves en het startkapitaal samen 18.550 euro bedroeg, werd je S-BVBA automatisch omgezet naar een BVBA.
  • Als je dividenden wilde uitkeren, bestond de kans dat je niet meer kon profiteren van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting.  
  • Je moest net zoals bij een klassieke BVBA een aantal formaliteiten regelen, zoals een notariële akte en de publicatie in het Staatsblad.
  • Bij het opstellen van je financieel plan moest je je verplicht laten bijstaan door een erkende boekhouder of accountant.

Starters-bvba en het nieuwe vennootschapsrecht

Sinds 1 mei 2019 – het startschot voor het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen  – is het niet langer mogelijk een starters-BVBA op te richten. In plaats daarvan kan je kiezen voor een BV of besloten vennootschap. Bestaande S-BVBA’s krijgen een transitieperiode om hun vennootschap om te vormen.

De voorwaarden om een BV op te richten zijn soepeler. Je hoeft bijvoorbeeld geen kapitaal meer vast te leggen bij de oprichting. In plaats daarvan moet je werk maken van een degelijk financieel plan.

Klaar om te starten? Sluit je vandaag nog eenvoudig aan via het online ondernemingsloket! 

Sluit je aan