Sociale bijdrage berekenen

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Ontdek hier hoe deze sociale bijdragen precies berekend worden en maak zelf een simulatie op basis van jouw situatie.

Hoe worden sociale bijdragen berekend?

Je kiest voor een avontuur als zelfstandige? Dan betaal je vanaf het eerste kwartaal een voorlopige sociale bijdrage. In de meeste gevallen zal dit een minimumbijdrage zijn. Je bijdrage verschilt naargelang je zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep bent. Na verloop van tijd herberekent je sociaal verzekeringsfonds je bijdrage op basis van je werkelijk netto belastbaar inkomen voor de periode in kwestie.

Per kwartaal

Een zelfstandige moet elk kwartaal sociale bijdragen betalen via een sociaal verzekeringsfonds zoals Liantis sociaal verzekeringsfonds. Dankzij deze bijdragen bouw je sociale rechten op.

Je betaalt eerst een voorlopige bijdrage die 2 à 3 jaar later herzien wordt, wanneer de belastingadministratie je werkelijke inkomen doorgeeft aan je sociaal verzekeringsfonds.

Op basis van je netto belastbaar inkomen

Je sociaal verzekeringsfonds berekent je sociale bijdragen op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige. Je netto belastbaar inkomen is gelijk aan je bruto-inkomsten, verminderd met:

  • je beroepskosten;
  • je betaalde sociale bijdragen;
  • eventuele bijdragen in het kader van een Sociaal VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen);
  • je verrekenbare verliezen.

Bijdragepercentage en beheerskosten

Op je netto belastbaar beroepsinkomen wordt een bijdragepercentage toegepast. Dit percentage is afhankelijk van de hoogte van je inkomen, maar zal doorgaans 20,50% bedragen.

Bovenop dat bedrag komt ook een beheerskost. Bij Liantis sociaal verzekeringsfonds bedraagt deze beheerskost 3,95%. Het totaalbedrag dat je bekomt, is je sociale bijdrage op jaarbasis. Om je kwartaalbijdrage te kennen, deel je dit bedrag door vier.

Voorbeeld

Kurt is aan de slag als stylist op zelfstandige basis. Na wat rekenwerk stelt hij vast dat zijn netto belastbaar beroepsinkomen 15.000 euro bedraagt. Hier staat een kwartaalbijdrage tegenover van 799,12 euro. De berekening gebeurt als volgt:
  1. 15.000 euro x 20,50% = 3.075 euro

  2. 3.075 euro x 3,95% = 121,46 euro
  3. 3.075 euro + 121,46 euro = 3.196,46 euro
  4. 3.196,46 euro / 4 = 799,12 euro

Download de bijdragetabel voor 2024

Bekijk voor een actueel en volledig overzicht van alle bijdragen per statuut onze bijdragetabel.

Download

Wettelijke verhoging bij niet-tijdige betaling

Weet dat als je niet tijdig betaalt, je een herinnering ontvangt van je sociaal verzekeringsfonds. Die vermeldt niet alleen de onbetaalde sociale bijdragen, maar ook wettelijke verhogingen.

Lees meer

Wil je weten hoeveel sociale bijdragen je moet betalen?

Bereken het snel!

Bereken je sociale bijdragen