My Liantis

Sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep

Als startende zelfstandige in bijberoep moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen. In tegenstelling tot zelfstandigen in hoofdberoep geldt geen minimumbijdrage.

Sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep

Voorlopige sociale bijdrage als zelfstandige in bijberoep

Je betaalt als starter een voorlopige bijdrage van 20,5% op een netto belastbaar inkomen van 1.553,58 euro. Dat komt neer op een voorlopige bijdrage van 82,76 euro per kwartaal. Dat betaal je tot het einde van het derde volledige kalenderjaar. Daarna wordt je voorlopige bijdrage berekend op het inkomen van drie jaar voordien.

Definitieve sociale bijdrage als zelfstandige in bijberoep

Van zodra de fiscus je definitieve netto belastbaar inkomen voor een bepaald jaar doorgeeft aan je sociaal verzekeringsfonds, wordt je definitieve sociale bijdrage berekend op basis hiervan:

Netto belastbaar inkomen op jaarbasis Sociale bijdragen op jaarbasis in %
Lager dan € 1.553,58 Geen sociale bijdragen
€ 1.553,58 - € 60.638,47 20,5%
€ 60.638,47 - € 89.361,89 14,16%
Inkomen boven € 89.361,89 Maximumbijdrage

 

Voorbeeld Nan is ambtenaar. Daarnaast baat ze als zelfstandige in bijberoep een webwinkeltje uit waarop ze zelfgemaakte keramiek verkoopt. Als starter betaalde Nan het eerste jaar 331,04 euro aan voorlopige bijdragen (82,76 euro x 4 kwartalen). Twee jaar later blijkt dat haar werkelijk netto belastbaar inkomen dat eerste jaar 5.500 euro bedroeg. Op het stuk boven de 1.553,58 euro is Nan 20,5% bijkomende sociale bijdragen en een beheerskost van 3,95% verschuldigd, wat neerkomt op 841 euro. Haar definitieve sociale bijdrage bedraagt 1.172,04 euro.

Geen minimumbijdrage

De maximumbijdrage bedraagt 4.287,45 euro per kwartaal. In tegenstelling tot een zelfstandige in hoofdberoep is een zelfstandige in bijberoep geen minimumbijdrage verschuldigd. Wanneer je inkomen onder de vrijstellingsgrens ligt, ben je zelfs helemaal geen bijdragen verschuldigd.

Het is belangrijk dat je rekening houdt met het principe van proratisering van je inkomen. Ben je geen volledig jaar actief, dan wordt je inkomen namelijk naar een jaarinkomen omgerekend.

Voorbeeld Jonathan startte op 1 april 2020 als zelfstandig thuisverpleger in bijberoep en verdiende dat jaar 15.000 euro. Zijn sociale bijdrage zal berekend worden op een jaarinkomen van 20.000 euro (15.000 euro / drie kwartalen van activiteit x vier kwartalen per jaar). Op dit omgerekende jaarinkomen van 20.000 euro wordt dan 20,5% sociale bijdragen berekend. In het tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 is Jonathan een vierde van die bijdrage verschuldigd, namelijk 1.065,49 euro x 3 kwartalen.

Als je weet dat je definitieve inkomen niet boven de vrijstellingsgrens van 1.553,58 euro zal liggen, kan je een vrijstelling van voorlopige bijdragen aanvragen. Denk je dat je voorlopige bijdragen te laag zijn, dan kan je een verhoogde voorlopige bijdrage betalen. Zo vermijd je een grote herziening achteraf.