Sociale bijdragen in bijberoep

Als startende zelfstandige in bijberoep moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen. Voor zelfstandigen in bijberoep geldt geen minimumbijdrage.

Voorlopige sociale bijdrage als zelfstandige in bijberoep

Je krijgt als starter in bijberoep een voorlopige bijdrage van 99,38 aangerekend. Die voorlopige bijdrage stemt overeen met een netto belastbaar inkomen van 1.865,45 euro

Definitieve sociale bijdrage als zelfstandige in bijberoep

Van zodra de fiscus je definitieve netto belastbaar inkomen voor een bepaald jaar doorgeeft aan je sociaal verzekeringsfonds, wordt je definitieve sociale bijdrage als zelfstandige in bijberoep berekend op basis hiervan:

Netto belastbaar inkomen op jaarbasis Sociale bijdragen op jaarbasis in %
Lager dan € 1.865,45 Geen sociale bijdragen
€ 1.865,45 - € 72.810,95 20,50%
€ 72.810,95 - € 107.300,30 14,16%
Inkomen boven € 107.300,30 Maximumbijdrage

Voorbeeld

Nan is ambtenaar. Daarnaast baat ze als zelfstandige in bijberoep een webwinkel uit. Als starter betaalde Nan het eerste jaar 397,52 euro aan voorlopige bijdragen (99,38 euro x 4 kwartalen). Twee jaar later blijkt dat haar werkelijk netto belastbaar inkomen dat eerste jaar 5.500 euro bedroeg.  Haar definitieve sociale bijdrage bedraagt 1.172,04 euro. Nan zal dus 774,52 euro moeten bijbetalen (1.172,04 euro min de voorlopige bijdragen van 397,52 euro die ze al betaalde).

Geen minimumbijdrage als bijberoep

De maximumbijdrage bedraagt 5.148,10 euro per kwartaal. In tegenstelling tot een zelfstandige in hoofdberoep is een zelfstandige in bijberoep geen minimumbijdrage verschuldigd. Wanneer je inkomen onder de vrijstellingsgrens ligt, ben je zelfs helemaal geen bijdragen verschuldigd.

Het is belangrijk dat je rekening houdt met het principe van proratisering van je inkomen. Ben je geen volledig jaar actief, dan wordt je inkomen namelijk naar een jaarinkomen omgerekend.

Voorbeeld

Jonathan start op 1 april 2024 als zelfstandig thuisverpleger in bijberoep en verdient dit jaar 15.000 euro. Hij start in het tweede kwartaal van 2024 en is dus gedurende 3 kwartalen actief als zelfstandige. Zijn sociale bijdragen van 2024 zullen daarom berekend worden op een jaarinkomen van 20.000 euro, namelijk 15.000 euro gedeeld door drie kwartalen van activiteit maal vier kwartalen. Op dit omgerekende jaarinkomen van 20.000 euro worden dan de sociale bijdragen berekend. Voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2024 is Jonathan een vierde van de jaarbijdrage verschuldigd. Dat komt neer op een kwartaalbijdrage van 1.065,49 euro.

Als je weet dat je definitieve inkomen onder de vrijstellingsgrens van 1.865,45 euro zal liggen, kan je een vrijstelling van voorlopige bijdragen aanvragen. Denk je dat je voorlopige bijdragen te laag zijn, dan kan je een verhoogde voorlopige bijdrage betalen. Zo vermijd je een grote herziening achteraf.

Wil je weten hoeveel sociale bijdragen je moet betalen?

Bereken het snel!

Bereken je sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep