Medische kosten zelfstandige: wat krijg je terugbetaald?

De sociale bijdrage die je als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot betaalt, levert je belangrijke sociale rechten op. Eén daarvan is de terugbetaling van bepaalde medische kosten. Ontdek wat je precies terugbetaald krijgt en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.
Medische kosten zelfstandige

Welke medische kosten worden terugbetaald?

Dankzij je sociaal statuut als zelfstandige kan je via je ziekenfonds rekenen op financiële steun wanneer je gezondheidszorgen nodig hebt. Welke kosten je precies kan recupereren, is wettelijk bepaald. De belangrijkste zijn:

  • raadplegingen bij je huisarts of specialist;
  • behandelingen door je kinesitherapeut;
  • verzorging door verpleegkundigen, in het ziekenhuis of via thuisverpleging;
  • raadplegingen bij je tandarts;
  • ziekenhuiskosten verbonden aan een bevalling;
  • revalidatie na een ongeval;
  • voorgeschreven geneesmiddelen.

Maximumfactuur

Je ziekenfonds betaalt een stuk van deze medisch kosten terug, dit is de tegemoetkoming in het kader van je verplichte ziekteverzekering. Je zal altijd wel zelf nog een stukje van de honoraria van zorgverstrekkers zelf moeten betalen. Dit is wat doorgaans het ‘remgeld’ genoemd wordt.

Je ziekenfonds houdt bij hoeveel remgeld je per jaar voor je gezin betaalt. Eenmaal dit bedrag een vastgelegd plafond bereikt, betaalt je ziekenfonds dankzij het systeem van de maximumfactuur de resterende medische kosten voor dat jaar volledig terug.

De plafonds voor de maximumfactuur zijn gekoppeld aan het netto belastbaar inkomen van je gezin en worden jaarlijks geïndexeerd. In bepaalde gevallen – wanneer je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, wanneer je kinderen jonger dan 19 jaar hebt of wanneer jij zelf of een gezinslid chronisch ziek is – gelden voor de maximumfactuur lagere plafonds. Voor een up-to-date overzicht van de verschillende plafonds kan je terecht op de website van het RIZIV.

Met of zonder maximumfactuur kan het bedrag dat je zelf moet betalen, aardig oplopen. Daarom is een hospitalisatieverzekering voor zelfstandigen zeker het overwegen waard.

Wat zijn de voorwaarden om medische kosten terugbetaald te krijgen?

Om als zelfstandige aanspraak te maken op de terugbetaling van je medisch kosten, moet je in de eerste plaats uiteraard aangesloten zijn bij een ziekenfonds en bij een sociaal verzekeringsfonds.

Je ziekenfonds zal nagaan of je in orde bent met je sociale bijdragen van twee jaar geleden. Wie in 2024 ziek wordt, zal zijn voorlopige sociale bijdragen in 2022 volledig betaald moeten hebben om op een terugbetaling te kunnen rekenen. Je kan jezelf behoeden voor onaangename verrassingen door je sociale bijdragen via domiciliëring te betalen.

Wil je weten welke medische kosten terugbetaald worden? Lees er alles over in onze gratis startersgids! 

Lees meer