Moederschapshulp: wat zijn de voorwaarden?

Met een pasgeboren kindje in huis is alle hulp meer dan welkom. Als kersverse zelfstandige moeder kan je daarom onder bepaalde voorwaarden recht hebben op 105 gratis dienstencheques. Met die cheques kan je een extra paar helpende handen inschakelen in je huishouden.

Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds

Of je in aanmerking komt voor 105 gratis dienstencheques, hangt af van je sociaal statuut. In het tweede en derde kwartaal voor je bevalling moet je bij een sociaal verzekeringsfonds aangesloten zijn:

  • als zelfstandige in hoofdberoep; 
  • of als meewerkende echtgenote in het maxi-statuut.

Ook wanneer je een voorlopige sociale bijdrage betaalt die minstens zoveel bedraagt als die van een zelfstandige in hoofdberoep, kan je in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor de gratis dienstencheques:

  • als student-zelfstandige; 
  • als zelfstandige in bijberoep; 
  • of als zelfstandige met een gelijkstelling aan bijberoep (art. 37).

Ben je student-zelfstandige, zelfstandige in bijberoep of zelfstandige met een gelijkstelling aan bijberoep, maar ligt je voorlopige bijdrage lager die van een zelfstandige in hoofdberoep? Dan heb je toch recht op dienstencheques als je definitieve bijdrage minstens even hoog ligt als de minimumbijdrage voor zelfstandigen in hoofdberoep. Van zodra die definitieve bijdrage gekend is, kan je opnieuw contact opnemen met je sociaal verzekeringsfonds om je dienstencheques aan te vragen.

Startvoorwaarden zelfstandige

Voorbeeld

Sofia bevalt op 15 januari 2024. Tijdens het tweede en derde kwartaal van 2023 was zij zelfstandige in hoofdberoep. Ze komt dus in aanmerking voor gratis dienstencheques, op voorwaarde dat ze ook aan de andere vereisten voldoet.

Ook wie in het tweede en derde kwartaal voor de bevalling vrijgesteld is van sociale bijdragen omwille van ziekte of het verlenen van mantelzorg, komt in aanmerking. Hetzelfde geldt voor wie een vrijwillige bijdrage betaalt in het kader van de voortgezette verzekering (optie arbeidsongeschiktheid én pensioen) of overbruggingsrecht geniet.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

  • De sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal voor je bevalling zijn betaald of vrijgesteld.

Voorbeeld

Sofia bevalt op 15 januari 2024. De sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal van 2023 zijn betaald dus zal ze 105 dienstencheques ontvangen.

  • Na je moederschapsrust ga je opnieuw aan het werk als zelfstandige, loontrekkende, of ambtenaar.
  • Je jongste moet ingeschreven staan in jouw gezin

Meer weten over je rechten als toekomstige mama? Lees er alles over in onze gratis startersgids! 

Lees meer