My Liantis

Pleegouderverlof voor zelfstandigen

Sinds 1 januari 2019 kunnen zelfstandigen die minstens zes maanden een minderjarig pleegkind opnemen in hun gezin, onder bepaalde voorwaarden pleegouderverlof nemen.

Langdurige pleegzorg

Om recht te hebben op het pleegouderverlof, moet het gaan om langdurige pleegzorg. Daarbij is het bij het begin van de pleegzorg meteen duidelijk dat het kind minstens zes maanden bij dezelfde pleegouder(s) zal verblijven.

Zwangerschapsverlof zelfstandige

Maximum zes weken verlof

Elke pleegouder kan afzonderlijk maximum zes weken verlof opnemen. Zo krijgen het gezin en het pleegkind de nodige tijd om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Daarnaast is er één extra week pleegouderverlof, die één van beide pleegouders kan opnemen. Wie twee of meer nieuwe pleegkinderen tegelijkertijd verwelkomt, of een pleegkind met een handicap opvangt, kan langer pleegouderverlof nemen.

Als pleegouder kies je zelf hoeveel weken verlof je precies wil nemen. Tijdens die weken mag je niet werken, maar je krijgt wel een wekelijkse brutovergoeding van 514,65 euro van het ziekenfonds.

Vanaf 2026: elf weken verlof

Bovendien wil de regering de maximumduur geleidelijk aan verlengen. Vanaf 2026 zal er zo recht zijn op elf weken pleegouderverlof waarvan elke pleegouder afzonderlijk recht heeft op zes weken en ze de bijkomende weken onderling kunnen verdelen.

Aanvraag

Wil je als zelfstandige graag pleegouderverlof opnemen? Dan moet je tijdig een aanvraag doen bij je ziekenfonds. Let op, het pleegouderverlof bestaat enkel voor zelfstandigen die op 1 januari 2019 of later pleegouder zijn geworden.

Meer weten over je rechten als toekomstige ouder? Lees er alles over in onze gratis Startersgids! 

Download de Startersgids