Pleegouderverlof voor zelfstandigen

Sinds 1 januari 2019 kunnen zelfstandigen die minstens zes maanden een minderjarig pleegkind opnemen in hun gezin, onder bepaalde voorwaarden pleegouderverlof nemen.

Langdurige pleegzorg

Om recht te hebben op het pleegouderverlof, moet het gaan om langdurige pleegzorg. Daarbij is het bij het begin van de pleegzorg meteen duidelijk dat het kind minstens zes maanden bij dezelfde pleegouder(s) zal verblijven.

Zwangerschapsverlof zelfstandige

Maximum 9 weken verlof

Elke pleegouder kan afzonderlijk maximum 6 weken verlof opnemen. Zo krijgen het gezin en het pleegkind de nodige tijd om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Daarnaast zijn er 3 extra weken pleegouderverlof, die vrij onder de pleegouders mogen worden verdeeld. Als je de pleegzorg met z’n tweeën verricht, kan je dus kiezen: één pleegouder neemt 3 bijkomende weken op, of elke pleegouder neemt één bijkomende week op.

Ook als je de pleegzorg alleen verricht, kan je de basisperiode verlengen met 3 bijkomende weken. Zo kom je aan een maximum van 9 weken verlof.

Als pleegouder kies je zelf hoeveel weken verlof je precies wil nemen. Tijdens die weken mag je niet werken, maar je krijgt wel een wekelijkse brutovergoeding van

609,02

 euro van het ziekenfonds.

Vanaf 2027: 11 weken verlof

De maximumduur wordt geleidelijk aan verlengd. Vanaf 2027 zal er zo recht zijn op 11 weken pleegouderverlof waarvan elke pleegouder afzonderlijk recht heeft op 6 weken en ze de bijkomende weken onderling kunnen verdelen.

Aanvraag

Wil je als zelfstandige graag pleegouderverlof opnemen? Dan moet je tijdig een aanvraag doen bij je ziekenfonds. Let op, het pleegouderverlof bestaat enkel voor zelfstandigen die op 1 januari 2019 of later pleegouder zijn geworden.

Meer weten over je rechten als toekomstige ouder? Lees er alles over in onze gratis Startersgids! 

Download de Startersgids