My Liantis

Vaderschaps- of geboorteverlof voor zelfstandige papa's en meeouders

Word je als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenoot papa of meeouder? Dan heb je net als kersverse vaders/meeouders in loondienst recht op 15 dagen vaderschaps– of geboorteverlof.

Wie heeft recht op geboorte- of vaderschapsverlof?

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder worden recht op vaderschaps- of geboorteverlof. Voorwaarde hiervoor is dat hun sociale bijdragen voor de refertekwartalen - de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de geboorte - betaald zijn of vrijgesteld werden door het RSVZ. 

Dit recht is in principe beperkt tot zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut.

Tip!

Wordt je kind geboren en ben je op dat moment nog maar net aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot? Dan kan je nog altijd recht hebben op het vaderschaps- en geboorteverlof als je tijdens de refertekwartalen gewerkt hebt als loontrekkende of ambtenaar.

Kinderbijslag

Bovendien gelden er enkele bijkomende voorwaarden:

  • De wettelijke afstamming moet vaststaan. Krijgen gehuwde partners een kind, dan is dit automatisch het geval. Ongehuwde partners moeten het kind erkennen.
  • Staat de afstamming niet vast, dan moet de vader of meeouder inwonen bij een persoon met wie de afstamming wél vast staat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.
  • Feitelijk samenwonende koppels bij wie de afstamming niet vaststaat, moeten op het moment van de geboorte minstens drie jaar samenwonen om recht te hebben op vaderschapsverlof of geboorteverlof.

Waarop hebben zelfstandige vaders en meeouders recht?

De wetgeving voorziet een vaderschaps- of geboorteverlof van maximum 15 dagen. De uitkering die hieraan gekoppeld is, bedraagt 91,03 euro per verlofdag, wat neerkomt op 1.365,45 euro in totaal.

Het vaderschaps- of geboorteverlof is flexibel: je kiest zelf wanneer je een volledige of een halve dag verlof opneemt. Het moet niet om aaneengesloten dagen gaan. Dit kan tot uiterlijk vier maanden na de geboorte. Als zelfstandige heb je dus zelf de keuze hoe je het verlof spreidt. Daarbij zijn verschillende formules mogelijk:

  • 15 volle dagen
  • 30 halve dagen
  • afwisselend halve en volle dagen

Ook wie zijn zaak moeilijk tien dagen in de steek kan laten, kan toch van de regeling genieten. De vaders of meeouders kunnen namelijk ook kiezen voor minder dan 15 dagen verlof. Wie maximum 8 dagen (of 16 halve dagen) verlof opneemt, kan aanspraak maken op een bijkomende uitkering van 135 euro. Die uitkering is eigenlijk een terugbetaling van de aankoop van 15 dienstencheques.  Deze dienstencheques kan je onder meer gebruiken voor huishoudelijke hulp: schoonmaken, wassen, strijken, boodschappen doen, maaltijden bereiden ...

Hoe geboorteverlof aanvragen als zelfstandige?

Deze regeling geldt voor alle kinderen geboren vanaf 1 mei 2019. Je aanvraag doe je bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij je bent aangesloten, ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte.

Is je kind geboren in de laatste maand van een bepaald kwartaal (maart, juni, september of december) ? Dan wordt de aanvraagtermijn verlengd met een extra maand ! Stel dat je kind geboren is in maart 2022, dan loopt de aanvraagtermijn tot en met 30 juli 2022.

Als klant van Liantis kan je hiervoor gebruikmaken van een specifiek aanvraagformulier voor vaderschaps- of geboorteverlof.

Meer weten over je rechten als toekomstige ouder? Ontdek alles in onze gratis Startersgids!

Download de gids