My Liantis

Zwangerschapsverlof en uitkering: waarop heb je recht als zelfstandige?

Kindje op komst? Allereerst een dikke proficiat! Maar waarmee moet je rekening houden op administratief vlak? We zetten het nodige op een rijtje.

zwangerschapsverlof zelfstandige

Geboortepremie

Vlaanderen: startbedrag

Elk kind dat in Vlaanderen geboren wordt vanaf 1 januari 2019  en er zijn verblijfplaats heeft ontvangt, een eenmalig startbedrag van 1.122 euro.

Je kan het startbedrag aanvragen vanaf 4 maanden voor de geschatte bevallingsdatum. 

De aanvraag gebeurt bij de uitbetaler van het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Ben je nog niet aangesloten bij een uitbetaler? Vraag het startbedrag online aan bij Kidslife!

Brussel en Wallonië: kraamgeld

Indien je kind in Brussel of Wallonië zijn verblijfplaats heeft, ontvang je een eenmalig kraamgeld van: 

  • 1.297,92 euro voor je eerste kindje.
  • 976,53 euro voor de volgende kinderen.

De aanvraag gebeurt bij de uitbetaler van de kinderbijslag. Ben je nog niet aangesloten bij een uitbetaler? Vraag het kraamgeld online aan bij Kidslife!

Moederschapsrust

Je hebt recht op twaalf weken moederschapsrust of op dertien weken als je bevalt van een meerling. De drie weken verplichte bevallingsrust moet je opnemen gedurende de zeven dagen voorafgaand aan de vermoedelijke geboortedatum en tijdens de twee weken volgend op de bevalling.

Van de negen weken facultatieve bevallingsrust kan je er twee opnemen vanaf twee weken voorafgaand aan de verplichte voorbevallingsrust. De facultatieve nabevallingsrust kan je opnemen in verschillende vrij te kiezen periodes van zeven dagen, maar uiterlijk binnen 36 weken na de verplichte nabevallingsrust. Je kan er ook voor kiezen om de facultatieve periode van moederschapsrust halftijds op te nemen.

Voorbeeld Na de geboorte van haar tweeling beslist Katrien, die een kapperszaak heeft, om haar facultatieve moederschapsrust halftijds op te nemen. Ze blijft halftijds werken en ontvangt tegelijk een halve uitkering. Deze keuze geeft haar recht op dubbel zoveel weken facultatieve rust: normaal gezien gaat het om maximum achttien weken halftijds, maar voor Katrien zijn het er twintig aangezien ze moeder werd van een meerling.

Moederschapsuitkering

Als kersverse mama heb je ook recht op een uitkering moederschapsrust. Die moet je aanvragen bij je ziekenfonds . De moederschapsuitkering bedraagt 484,9 euro per week of 242,45 euro indien je de moederschapsrust halftijds opneemt.

Wie recht heeft op de moederschapsuitkering als zelfstandige, geniet het kwartaal na de bevalling een vrijstelling van sociale bijdragen. Tijdens dit vrijgestelde kwartaal behoud je alle sociale rechten.

Moederschapshulp: 105 gratis dienstencheques

Als je recht hebt op de moederschapsuitkering, dan heb je ook recht op 105 gratis dienstencheques. Je kan ze gebruiken voor huishoudelijke hulp: schoonmaken, wassen en strijken, boodschappen doen en maaltijden bereiden. Een cheque komt overeen met een bedrag van 9 euro en is goed voor een uur hulp in huis.

Zodra Liantis op de hoogte is van je bevalling, controleren we of je aan de voorwaarden voldoet en ontvang je automatisch de nodige info.

Waarop heb ik recht bij adoptie?

Als je een kindje adopteert, hebben zowel vrouwelijke als mannelijke zelfstandigen recht op een adoptiepremie. Voorwaarde is wel dat het kindje deel uitmaakt van jouw gezin en je nog geen kraamgeld hebt ontvangen voor dat kindje.

Vlaanderen: startbedrag adoptie

Ben je in Vlaanderen gedomicilieerd en adopteer je een kind? Dan heb je recht op een eenmalig startbedrag adoptie van 1.122 euro. 

De aanvraag gebeurt bij de uitbetaler van het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Ben je nog niet aangesloten bij een uitbetaler? Vraag het startbedrag online aan bij Kidslife!

Brussel en Wallonië: adoptiepremie

Ben je gedomicilieerd in Brussel of Wallonië en adopteer je een kind? Dan heb je recht op een eenmalige adoptiepremie van 1.297,92 euro.

De aanvraag gebeurt bij de uitbetaler van de kinderbijslag. Ben je nog niet aangesloten bij een uitbetaler? Vraag het kraamgeld online aan bij Kidslife!

Adoptieverlof

Indien je voldoet aan een reeks voorwaarden (raadpleeg hiervoor je ziekenfonds) heb je via je ziekenfonds ook recht op adoptieverlof en een uitkering.

De uitkering bedraagt 484,90 euro per week en het ziekenfonds betaalt deze in één keer uit, uiterlijk binnen de maand na de start van je adoptieverlof.

Meer weten over je rechten als toekomstige mama? Lees er alles over in onze gratis startersgids! 

Lees meer