Zwangerschapsverlof en uitkering: waarop heb je recht als je zwanger als zelfstandige bent?

Kindje op komst? Allereerst een dikke proficiat! Maar waar heb je als zelfstandige moeder in spe nu precies recht op? We zetten het even op een rijtje.

zwangerschapsverlof zelfstandige

Geboortepremie

Vlaanderen: startbedrag

Elk kind dat geboren wordt vanaf 1 januari 2023 en in Vlaanderen gedomicilieerd is, ontvangt een eenmalig startbedrag van 1.214,49 euro.

Je kan het Startbedrag al aanvragen vanaf het prille begin van de zwangerschap. De aanvraag gebeurt bij de uitbetaler van het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Ben je nog niet aangesloten bij een uitbetaler? Vraag het startbedrag online aan bij Kidslife!

Brussel en Wallonië: kraamgeld

Als je kind in Brussel gedomicilieerd is, ontvang je voor geboortes vanaf 1 januari 2024 een eenmalig kraamgeld van: 

  • 1.314,61 euro voor je eerste kindje.
  • 597,55 euro voor de volgende kinderen.

Als je kind in Wallonië gedomicilieerd is, ontvang je per geboorte een eenmalig kraamgeld van 1.314,61 euro.

De aanvraag gebeurt bij de uitbetaler van de kinderbijslag. Ben je nog niet aangesloten bij een uitbetaler? Vraag je kraamgeld dan nu online aan bij Kidslife!

Moederschapsrust

Je hebt recht op maximum twaalf weken moederschapsrust of op dertien weken als je bevalt van een meerling. Wil je aanspraak maken op een moederschapsuitkering, dan moet je minstens drie weken bevallingsrust in acht nemen. Tijdens deze periode mag je niet werken. De verplichte rustperiode start zeven dagen voor de vermoedelijke geboortedatum en loopt tot twee weken na de geboorte.

Van de negen weken facultatieve bevallingsrust kan je er twee opnemen vanaf twee weken voorafgaand aan de verplichte moederschapsrust. De facultatieve moederschapsrust kan je opnemen in verschillende vrij te kiezen periodes van zeven dagen, maar uiterlijk binnen 36 weken na de verplichte moederschapsrust. Je kan er ook voor kiezen om de facultatieve periode van moederschapsrust halftijds op te nemen.

Voorbeeld

Na de geboorte van haar tweeling beslist Katrien, die een kapperszaak heeft, om haar facultatieve moederschapsrust halftijds op te nemen. Ze blijft halftijds werken en ontvangt tegelijk een halve uitkering. Deze keuze geeft haar recht op dubbel zoveel weken facultatieve rust: normaal gezien gaat het om maximum achttien weken halftijds, maar voor Katrien zijn het er twintig aangezien ze moeder werd van een meerling.


Geboorte- of vaderschapsverlof

Ook kersverse zelfstandige vaders of meeouders krijgen de nodige tijd om met hun pasgeboren kind door te brengen.

Lees meer

Moederschapsuitkering

Als kersverse mama heb je recht op een uitkering voor de periode(s) waarin je moederschapsrust neemt. Die moet je aanvragen bij je ziekenfonds. Wanneer je de moederschapsrust voltijds opneemt, bedraagt de uitkering 855,74 euro per week (vanaf de vijfde week ontvang je 782,70 euro per week). Wanneer je de moederschapsrust halftijds opneemt, ontvang je 427,87 euro per week (vanaf de vijfde week ontvang je 391,35 euro per week).

Vrijstelling sociale bijdragen na bevalling

Als je recht hebt op de moederschapsuitkering als zelfstandige, dan ben je voor het kwartaal na de bevalling geen sociale bijdragen verschuldigd. Tijdens dit vrijgestelde kwartaal behoud je alle sociale rechten. Het sociaal verzekeringsfonds van Liantis past deze vrijstelling automatisch toe, je hoeft hier dus geen specifieke aanvraag voor te doen.

Moederschapshulp: 105 gratis dienstencheques

Als je recht hebt op de moederschapsuitkering, dan heb je ook recht op 105 gratis dienstencheques. Je kan ze gebruiken voor huishoudelijke hulp: schoonmaken, wassen en strijken, boodschappen doen en maaltijden bereiden. Een cheque komt overeen met een bedrag van 9 euro en is goed voor een uur hulp in huis.

De overheid brengt je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte van je bevalling. Daarna gaan zij na of je aan de voorwaarden voor moederschapshulp voldoet en ontvang je automatisch de nodige info. Je hoeft dus zelf geen aanvraag in te dienen om de dienstencheques te bekomen.

Premievrijstelling voor Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen

Heb je een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen afgesloten, dan pluk je daar de vruchten van wanneer je moeder wordt. Je verzekeraar betaalt onder bepaalde voorwaarden in jouw plaats enkele premies voor je aanvullend pensioen. Daarnaast verwittig je ook best de verzekeraar bij wie je een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten van de nakende geboorte van je kindje.

Meer weten over je rechten als toekomstige mama? Lees er alles over in onze gratis startersgids! 

Lees meer