Sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep

De berekeningswijze voor sociale bijdragen is verschillend voor zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep. Zo geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep bijvoorbeeld een minimumbijdrage per kwartaal van 898,28 euro.

Verplichte minimum kwartaalbijdrage voor zelfstandigen in hoofdberoep

Hoeveel sociale bijdragen je moet betalen, hangt af van je inkomen van het jaar zelf. Gezien je dit niet op voorhand kent, wordt er gewerkt met verplichte voorlopige bijdragen.

Als startende zelfstandige in hoofdberoep betaal je een voorlopige sociale bijdrage van 898,28 euro per kwartaal (berekend op een netto belastbaar inkomen van 16.861,46 euro) tot het einde van het derde volledige kalenderjaar.

Daarna wordt je voorlopige bijdrage berekend op het inkomen van drie jaar voordien. Achteraf volgt een herziening van je sociale bijdragen in functie van het inkomen van het jaar zelf.

Om onaangename verrassingen te voorkomen, kan je de voorlopige bijdragen ook al tussentijds laten aanpassen aan je definitieve inkomsten van het bijdragejaar.

Van voorlopige naar definitieve sociale bijdragen

Als je inkomen voor een bepaald jaar gekend is, volgt de herziening van je bijdragen voor dat jaar. Dit is altijd een percentage van je werkelijk genoten inkomen van dat jaar:

Netto belastbaar inkomen op jaarbasisSociale bijdragen op jaarbasis in %
Lager dan 16.861,46 euroEnkel de minimumbijdrage
16.861,46 euro - 72.810,95 euro20,50%
72.810,95  euro - 107.300,30 euro14,16%
Inkomen boven 107.300,30 euroMaximumbijdrage

 

rechten en plichten als zelfstandige

Voorbeeld

Sabien baat een koffiehuis uit als zelfstandige in hoofdberoep. In haar eerste jaar als zelfstandige betaalde ze per kwartaal de minimum sociale bijdrage van 898,28 euro. Na enige tijd wordt duidelijk dat haar netto belastbaar inkomen voor dat jaar 80.000 euro bedroeg. Sabien haar definitieve bijdrage wordt als volgt berekend:

  • 20,50% op 72.810,95 euro = 14.926,24 euro
  • 14,16% op het stuk tussen 72.810,95 euro en 80.000 euro = 1.017,97 euro
  • Definitieve sociale bijdrage = 15.944,21 euro. Met de beheerskost erbij (3,95%) is dat dan 16.574,01 euro.

Dit betekent dat Sabien bovenop haar voorlopige sociale bijdragen (4 x 898,28 euro = 3.593,12 euro) nog eens 12.980,89 euro moet overmaken aan haar sociaal verzekeringsfonds. Het totale bedrag kan ze integraal aftrekken als kost in haar personenbelasting, in het jaar dat ze de bijdragen betaald heeft. Ze ontvangt hiervoor een fiscaal attest van haar sociaal verzekeringsfonds.

Minimumbedrag sociale bijdragen in hoofdberoep

Je definitieve sociale bijdrage bedraagt minstens 898,28 euro en maximum 5.148,10 euro per kwartaal. Op de minimumbijdrage geldt sinds het tweede kwartaal van 2018 een uitzondering voor de 'primostarters'. Je bent primostarter als je gedurende vijf jaar vóór de start van je zelfstandige activiteit in hoofdberoep niet actief was als zelfstandige in hoofdberoep, onder artikel 37 of als meewerkende echtgenoot maxistatuut.

In dat geval kan je ervoor kiezen om je voorlopige bijdrage van 898,28 euro tijdens de eerste vier opeenvolgende kwartalen na je aansluiting te verminderen als je inkomen lager ligt dan 16.861,46 euro. Je betaalt wel minstens een bijdrage van 463,88 euro per kwartaal (berekend op een netto belastbaar inkomen van 8.707,35 euro).

Zelfstandigen die vanaf 1 april 2022 starten in hoofdberoep krijgen een korting op hun eerste kwartaalbijdrage. Hierdoor kan je eenmalig een kwartaalbijdrage aangerekend krijgen die minder bedraagt dan de minimumbijdrage.

Wil je weten hoeveel sociale bijdragen je moet betalen? Bereken het snel!

Bereken je sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep