Starten als zelfstandige in bijberoep

Kriebelt het om je eerste stappen te zetten als ondernemer, maar wil je ondertussen toch nog je activiteiten als werknemer behouden? Of ben je zelfstandige in hoofdberoep en denk je eraan om een (tijdelijke) opdracht als werknemer te aanvaarden? Dan kom je in aanmerking voor het statuut van zelfstandige in bijberoep.

Wanneer ben je zelfstandige in bijberoep?

Je bent zelfstandige in bijberoep indien je sociale rechten al geregeld zijn als werknemer of ambtenaar. Voorwaarde is dat je minstens halftijds werkt als loontrekkende en per kwartaal minstens 235 uren presteert (berekend in een 38 urenweek). Ook wanneer je een vervangingsinkomen als werknemer of ambtenaar hebt – bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid – kan onder bepaalde voorwaarden als zelfstandige in bijberoep beschouwd worden. 

Voorbeeld

Hassan werkt als bediende wekelijks 25 uren in de privésector. De overige tijd klust hij bij als zelfstandig verkoper van stofzuigers. Hassan is sociaal verzekerd als werknemer, zijn werk als verkoper voert hij uit als zelfstandige in bijberoep.

Kan ik zelfstandige in bijberoep worden?

Zelfstandige in bijberoep worden, kan je eigenlijk niet zelf kiezen. De cruciale vraag is of je naast je zelfstandige activiteit voldoende sociale rechten vrijwaart als werknemer of ambtenaar. Werk je als werknemer minstens halftijds en dit minstens 235 uur per kwartaal (berekend op een 38-uren week)? Dan zal het sociaal verzekeringsfonds je bij de start van je zelfstandige activiteiten aansluiten als zelfstandige in bijberoep.

Als ambtenaar liggen de kaarten iets anders. Dan moet je minstens halftijds tewerkgesteld zijn en deze activiteit over acht maanden of 200 dagen uitoefenen. Als statutair benoemd leraar in het onderwijs moet je dan weer minstens 60% tewerkgesteld zijn. Ben je tewerkgesteld via interim- of tijdelijke contracten? Neem dan contact op met een van onze klantenadviseurs om te zien als je als zelfstandige in bijberoep aan de slag kan.

Onder bepaalde voorwaarden kan je ook in bijberoep worden aangesloten als je een vervangingsinkomen hebt. Zo kan je bijvoorbeeld je werkloosheidsuitkering een jaar lang combineren met een zelfstandige activiteit in bijberoep, de zogenaamde ‘springplank naar zelfstandige’.

Waarom moet ik me aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Als zelfstandige moet je je altijd aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit geldt zowel voor zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep. Het sociaal verzekeringsfonds zorgt voor de correcte berekening van je sociale bijdragen als zelfstandige en voor de doorstroming van de nodige gegevens naar andere instanties, zoals bijvoorbeeld je ziekenfonds of de pensioendienst.

Aangezien je als zelfstandige in bijberoep al verzekerd bent op basis van een ander statuut, bouw je in de regel geen sociale rechten op als zelfstandige. Op deze regel bestaan echter ook uitzonderingen. Zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep betalen, kunnen toch aanspraak maken op bepaalde rechten.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan zeker contact op met onze startersbegeleider.

Wat is het verschil met een aansluiting in hoofdberoep?

Het grootste verschil  tussen bijberoep en hoofdberoep, is de hoeveelheid sociale bijdragen die je zal moeten betalen.

Als zelfstandige in hoofdberoep ben je altijd een minimumbijdrage verschuldigd, zelfs als je een laag inkomen of helemaal geen inkomen hebt als zelfstandige.

Voor zelfstandigen in bijberoep is er daarentegen geen minimumbijdrage. Je bijdrage als zelfstandige in bijberoep wordt dus steeds berekend op basis van je werkelijke inkomen. Bedraagt je netto belastbaar inkomen als zelfstandige in bijberoep maximaal 1.865,44 euro, dan hoef je helemaal geen sociale bijdragen te betalen. 

Denk je eerder aan een start in hoofdberoep? Kom te weten hoe de berekening van je sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep in elkaar zit.

Wil je je statuut wijzigen?

Ben je actief in hoofdberoep, maar ga je (tijdelijk) minstens halftijds aan de slag als werknemer of ambtenaar? Dan kan je je sociaal statuut wijzigen naar bijberoep.

Ben je tot nu toe actief geweest in bijberoep, maar wil je je nu volledig toeleggen op je zelfstandige activiteit? Dan kan je je sociaal statuut wijzigen naar hoofdberoep.

Welke rechten bouw je op als zelfstandige in bijberoep?

Als zelfstandige in bijberoep bouw je in de regel geen sociale rechten op. De bijdrage van een zelfstandige in bijberoep wordt daarom ook wel eens een ‘solidariteitsbijdrage’ genoemd: je draagt je steentje bij aan het socialezekerheidsstelsel en het sociaal statuut voor alle zelfstandigen.

Betaal je als zelfstandige in bijberoep minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep, dan bouw je toch enkele bijkomende rechten op. Zo kan je extra pensioenrechten  bekomen én kom je als vrouwelijke zelfstandige in aanmerking voor gratis dienstencheques. Bovendien heb je als starter in bijberoep na drie jaar de mogelijkheid om via Liantis risk solutions een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (Sociaal VAPZ) op te bouwen. Lees meer over sociale bijdragen voor bijberoepers.

Lees meer

Sluit me aan als zelfstandige in bijberoep

Aansluiten