My Liantis

Aansluiten bij een ziekenfonds als zelfstandige

Als je een zaak start, moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen. Daarnaast sluit je aan bij een ziekenfonds. Zo heb je net als werknemers recht op een ziekteverzekering en kan je op steun rekenen wanneer je gezondheid het laat afweten.

Aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep

De eerste stap is de verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds. Je betaalt driemaandelijks sociale bijdragen. Zo kan je genieten van de verschillende sociale uitkeringen en gezondheidszorg. Wij bezorgen je een bewijs van aansluiting.

Dat attest moet je aan je ziekenfonds bezorgen, zodat zij jouw aansluiting als zelfstandige kunnen in orde brengen. Doe dit zo snel mogelijk.

Als je arbeidsongeschikt wordt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, heb je recht op een uitkering. Die wordt betaald door je ziekenfonds. Daarnaast betaalt je ziekenfonds ook je raadplegingen bij de dokter, specialist, ziekenhuisverpleging… terug. Zelf betaal je enkel remgeld.

Aansluiten als zelfstandige in bijberoep

Ook als zelfstandige in bijberoep moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen. Je zal van je sociaal verzekeringsfonds een attest krijgen dat je zo snel mogelijk aan je ziekenfonds bezorgt. Je sociale rechten blijf je echter opbouwen met je hoofdactiviteit, bijvoorbeeld als werknemer, ambtenaar of als leraar.

Voorbeeld Glenn geeft les grafisch ontwerp aan een hogeschool. In zijn vrije tijd sleutelt hij graag aan de moto’s van vrienden en kennissen. Hij besluit om van zijn hobby een bijberoep te maken. Hij sluit zich aan bij Liantis sociaal verzekeringsfonds en betaalt elk kwartaal zijn bijdrage. Aangezien hij als zelfstandige in bijberoep werkt, blijft hij zijn gezondheidszorg en sociale uitkeringen verzekeren via de socialezekerheidsbijdragen op zijn loon als leraar.
Aansluiten bij een ziekenfonds

Ziekte-uitkering voor zelfstandigen

Als je ziek of arbeidsongeschikt bent, moet je hierover binnen de veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf je ongeschiktheid, aangifte doen bij de adviserend geneesheer van je ziekenfonds. Je arts zal je hiervoor het geijkte document ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ bezorgen.

De geneesheer van je ziekenfonds zal beoordelen of je in aanmerking komt voor een uitkering. Mits toelating van je ziekenfonds kan je jouw beroepsactiviteit beperkt combineren met je uitkering. In dit geval blijf je gewoon sociale bijdragen betalen.

Als je jouw beroepsactiviteit tijdelijk stopzet, kan je bij je sociaal verzekeringsfonds de gelijkstelling ziekte vragen. Tijdens je arbeidsongeschiktheid ben je geen bijdragen verschuldigd maar behoud je toch al je rechten.

Carenstijd

De eerste veertien dagen van je arbeidsongeschiktheid – tijdens de ‘carenstijd’ – krijg je geen uitkering. Je ontvangt een vast dagbedrag vanaf de vijftiende dag.

Bedrag uitkering

Je ziekenfonds betaalt je ziekte-uitkering per dag en dat zes dagen per week (maandag tot en met zaterdag). Het bedrag is afhankelijk van je gezinssituatie.

 

Gezinssituatie Dagbedrag
Alleenstaande 46,96 euro
Samenwonende 35,76 euro
Met gezinslast 58,68 euro

 

De uitkeringen gelden voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. Wie langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, ontvangt een invaliditeitsuitkering.

Voorbeeld Silke heeft een bloeiende eigen zaak als schoonheidsspecialiste. Midden januari raakt ze echter geveld door klierkoorts en ze blijft tot het einde van de maand maart buiten strijd. Aangezien Silke met haar partner samenwoont, maar geen kinderen heeft, krijgt ze van haar ziekenfonds vanaf de vijftiende dag van haar arbeidsongeschiktheid een uitkering van 35,76 euro per dag. In februari zijn er 24 uitkeringsdagen. Die maand ontvangt ze dus in totaal een uitkering van 858,24 euro. In maart zijn er 27 uitkeringsdagen, waardoor ze die maand in totaal 949,32 euro aan uitkeringen krijgt.

Klaar om te starten als zelfstandige? Sluit je vandaag nog aan via het online ondernemingsloket.

Sluit je aan!