Als buitenlander een zaak starten in België

Je bent er klaar voor om je activiteiten in België op te starten? Liantis kan je opstart vlot regelen! Bij Liantis vind je een one-stop-shop waar je eenvoudig al de verplichte formaliteiten in orde maakt.

Starten in België - van a tot z

Start je in België een bedrijf en ligt je zetel of domicilieadres in België? Dan wordt je bedrijf als een Belgische onderneming gezien.

Om een zaak te kunnen starten, moet je - afhankelijk van het gewest - je kennis van bedrijfsbeheer en eventueel ook je beroepsbekwaamheid aantonen. Sommige ondernemingsvormen volgen een eigen reglementering. Liantis helpt je graag op weg in België en beantwoordt al je ondernemersvragen.

Beroepskaart voor starters van buiten de EU

Heb je niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie? Dan moet je in principe een beroepskaart voor vreemdelingen in handen hebben voordat je zelfstandige activiteiten mag uitoefenen. Naast EU-onderdanen zijn ook onderdanen uit Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland vrijgesteld van de beroepskaart. Ook andere redenen kunnen ervoor zorgen dat je vrijgesteld bent van een beroepskaart, bijvoorbeeld wanneer je gehuwd bent met een EU-onderdaan of als meewerkende partner in België start.

Je vraagt de beroepskaart aan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post van het land waar je vast verblijft. Verblijf je al wettig in België en open je een vestiging in het Brussels Hoofdstedelijk of Waalse Gewest, dan kan je de aanvraag doen bij Liantis ondernemingsloket. Wie in Vlaanderen een vestiging opent, kan zijn aanvraag indienen via het WSE-loket.

Wat zijn de kosten?

Binnen welke termijn kan je starten?

Hoe snel je kan starten, hangt af van wat je precies nodig hebt voor je opstart in België. Een beroepskaart verkrijgen duurt meer dan een maand, een vennootschap oprichten ook. Andere zaken kan je heel snel regelen, zoals de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Welk opstartscenario is voor jou van toepassing?

Start je in België als eenmanszaak met of zonder vestiging, of als vennootschap? Er zijn verschillende situaties denkbaar …

Je komt je in België vestigen als eenmanszaak zonder vestigingseenheid

Als zelfstandige in een eenmanszaak in België:

 1. open je een zichtrekening.  
 2. regel je de verplichte formaliteiten via Liantis wanneer je een toelating via het loket nodig hebt, dit is wanneer je ondernemersvaardigheden moet bewijzen in het Waalse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest of ambulante handel gaat uitoefenen (in alle drie de gewesten): inschrijving in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen, onderzoek andere voorwaarden (bedrijfsbeheer en beroepskennis), aansluiting sociale zekerheid en eventuele vergunningen voor je bedrijf.
 3. doe je een melding bij Limosa indien je tijdelijk of gedeeltelijk in België komt werken.
 4. neem je contact op met het Centrum Specifieke Materies om te overleggen of je in Belgie btw-formaliteiten hebt. De contactgegevens zijn: foreigners.team1@minfin.fed.be en tel. +32 2 575 57 57

Je komt je in België vestigen als eenmanszaak met een vestigingseenheid

Start je als zelfstandige in België als een natuurlijk persoon met een vestiging, dan:

 1. open je een zichtrekening.
 2. regel je de verplichte formaliteiten via het ondernemingsloket van Liantis: inschrijving in de KBO, onderzoek naar voorwaarden omtrent bedrijfsbeheer en beroepskennis, aansluiting sociale zekerheid, vergunningen en het aanvragen van een btw-hoedanigheid.

Je richt in België een vennootschap op (= Belgische vennootschap)

Wie in België start, heeft een zichtrekening nodig. Daarnaast moet je voor de meeste vennootschapsvormen naar de notaris voor de officiële oprichting. De verplichte formaliteiten regel je eenvoudig via Liantis ondernemingsloket, zoals:

 • inschrijving in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen
 • onderzoek andere voorwaarden (bedrijfsbeheer en beroepskennis)
 • aansluiting sociale zekerheid.

Je kan bij ons ook terecht voor de andere formaliteiten, zoals de aanvraag van je btw-nummer en de aanvraag van vergunningen .

Je buitenlandse vennootschap komt in België werken zonder vaste vestiging

Voorbeeld

Je buitenlandse vennootschap komt regelmatig voor klanten werken uitvoeren of diensten presteren in België, maar heeft er geen vestiging. Denk aan een Poolse bouwfirma zonder fysiek adres in België, maar enkel met werven.

Mogelijk ben je onderworpen aan Belgische sociale zekerheid. Daarnaast kan het zijn dat je je kennis van bedrijfsbeheer en beroepskennis moet bewijzen. Ook kan het zijn dat je een bepaalde vergunning nodig hebt. Neem contact op met Liantis om je situatie te overlopen zodat je weet waar je aan toe bent.

Daarnaast neem je best contact op met het Centrum Specifieke Materies in Brussel, om te overleggen of je in Belgie btw-formaliteiten hebt. De contactgegevens zijn: foreigners.team5@minfin.fed.be en tel. +32 2 576 57 57.

Je buitenlandse vennootschap opent een bijhuis (zonder rechtspersoonlijkheid) in België

In geval van een bijhuis in België:

 1. open je een zichtrekening.
 2. leg je een oprichtingsdossier neer bij de Griffie van de ondernemingsrechtbank.
 3. In de documenten van de neerlegging benoem je ook de lasthebber of wettelijk vertegenwoordiger die een onbeperkt mandaat heeft en alle beslissingen kan nemen.
 4. regel je de verplichte formaliteiten via Liantis: inschrijving in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen, onderzoek andere voorwaarden wanneer dit nodig is (bedrijfsbeheer en beroepskennis) en aansluiting sociale zekerheid.

Je kan bij ons ook terecht voor de andere formaliteiten, zoals inschrijving btw, allerlei vergunningen ...

Je buitenlandse vennootschap opent een vestigingseenheid in België

In dit geval volg je de volgende procedure:

 1. Je bezorgt aan Liantis ondernemingsloket de oprichtingsakte en alle statutenwijzigingen of een uittreksel uit het handelsregister van je buitenlandse vennootschap. De documenten mogen niet ouder zijn dan drie maanden.
 2. Liantis ondernemingsloket creëert je onderneming in de KBO en regelt alle bijhorende formaliteiten zoals aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, het aanvragen van een btw-hoedanigheid, vergunningen ...
 3. Je opent een, bij voorkeur afzonderlijke, zichtrekening.

De zaakvoerder van de buitenlandse onderneming moet eventueel de ondernemersvaardigheden aantonen en alle beslissingen moeten steeds op de zetel van de buitenlandse onderneming worden genomen.

Voorbeeld: Een onderneming starten vanuit Nederland

Je bent een Nederlandse marktkoopman uit Cadzand en wil op de Belgische markt je producten gaan verkopen. Je hebt geen vestiging nodig in België, dus regel je de formaliteiten bij Liantis. De consulent bij het ondernemingsloket zal een kopie van je identiteitsgegevens en eventueel een bewijs van de gemeente vragen, zodat we je onderneming kunnen inschrijven, een ambulante kaart kunnen aanvragen en een bisnummer kunnen creëren. Een bisnummer is een nationaal nummer voor buitenlandse ondernemers op basis waarvan we een ondernemingsnummer voor jou creëren. Nu deze formaliteiten geregeld zijn, ben je klaar om je producten in België aan de man te brengen.