Basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen

Start je met je eigen zaak dan is het in sommige gevallen nog steeds verplicht om aan te tonen dat je over voldoende kennis van bedrijfsbeheer beschikt. Wat moet je dan precies kunnen en waar kan je zo’n getuigschrift behalen?

Bedrijfsbeheer

Wat is bedrijfsbeheer?

Wanneer je een btw-nummer aanvraagt voor de opstart van je eigen zaak en je je zetel of domicilie in het Waalse Gewest hebt, dan zal ondernemingsloket je in de meeste gevallen vragen om een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer.

Zo’n getuigschrift bewijst dat je in staat bent een onderneming te leiden en dat je de basisprincipes van het ondernemerschap onder de knie hebt. Je kan een ondernemingsplan opstellen, de haalbaarheid van je onderneming controleren en bijsturen, de boekhoudkundige en financiële aspecten van je onderneming kennen, enzovoort.

Hoe bewijs je basiskennis bedrijfsbeheer?

Je kunt je basiskennis bedrijfsbeheer op twee manieren bewijzen:

1. Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer

Het ondernemingsloket zal je eerst vragen of je beschikt over een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer of over een gelijkwaardig diploma. Elk diploma afgeleverd door een in België erkende hogeschool of universiteit volstaat eveneens om jouw kennis te bewijzen. Kijk in de diplodatabank van de overheid of jouw diploma in aanmerking komt.

Voorbeeld

Helena start haar eigen schoonheidssalon in Luik. Vooraf volgde ze een erkende cursus bedrijfsbeheer in avondonderwijs. Het diploma legt ze voor aan haar ondernemingsloket, dat haar getuigschrift aanvaardt.

2. Relevante praktijkervaring

Heb je geen geschikt diploma maar wel praktijkervaring? Dan leg je bij het ondernemingsloket stukken voor die dit kunnen bewijzen. Als zelfstandig ondernemingshoofd of zaakvoerder van een vennootschap moet je bijvoorbeeld kunnen aantonen dat je in de afgelopen vijftien jaar minstens drie jaar ervaring in hoofdberoep hebt opgedaan.

Voorbeeld

Na vijf jaar als copywriter zet Rudy zijn eenmanszaak stop en stampt hij een redactiebureau uit de grond. Bij de oprichting van zijn BV hoeft hij geen getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer meer voor te leggen omdat zijn ervaring in de eenmanszaak geldt als relevante praktijkervaring.

Vul onze gratis Starters GPS in en ontvang een gepersonaliseerd stappenplan voor een snelle en correcte opstart.

Ga naar de Starters GPS

Kan je zelfstandig worden zonder bedrijfsbeheer?

In sommige gevallen hoef je geen bedrijfsbeheer aan te tonen. Vrijstelling geldt in de volgende gevallen en ongeacht of je in hoofd- dan wel bijberoep start:

 • Je bent een niet-commerciële onderneming. Hoewel het onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële ondernemingen werd afgeschaft, is het wel nog altijd relevant om te bepalen of je de basiskennis bedrijfsbeheer al dan niet moet bewijzen. Ondernemingen die vroeger niet-commercieel werden genoemd, zoals bepaalde vrije en intellectuele beroepen (artsen, advocaten, notarissen, architecten, …), hoeven namelijk geen basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen.
 • Je onderneming is geen kmo. Wanneer is dat het geval? Zodra minstens één van onderstaande criteria vervuld zijn:
  • De jaaromzet is groter dan 7 miljoen euro of het jaarlijks balanstotaal is groter dan 5 miljoen euro gedurende de twee voorgaande boekjaren.
  • Meer dan 25% van de aandelen zijn in handen van één of meer grote ondernemingen.
  • De onderneming heeft op jaarbasis gemiddeld 50 werknemers in dienst gedurende de twee voorgaande boekjaren.
 • Overlijden van de ondernemer. Neem je als partner de integrale zaak van een overleden ondernemer over, dan hoef je geen basiskennis bedrijfsbeheer meer te bewijzen. Was de overledene aan de slag als zaakvoerder in een vennootschap of stond hij er in voor het bewijs van de ondernemersvaardigheden, dan moet de overlevende partner bovendien die functie overnemen opdat de vennootschap van de vrijstelling zou kunnen genieten. (Klein)kinderen krijgen enkel vrijstelling als het om de verderzetting van de integrale eenmanszaak gaat. Bovendien zijn ze slechts gedurende drie jaar vrijgesteld. De vrijstelling geldt zolang er geen gereglementeerde activiteiten worden toegevoegd. Niet-gereglementeerde activiteiten kan je wel toevoegen, adreswijzigingen zijn eveneens mogelijk.
 • Overname van een handelszaak. Als je het integrale handelsfonds van een onderneming overneemt, dan kan je een jaar vrijstelling van ondernemersvaardigheden verkrijgen. Die tijdelijke vrijstelling begint te lopen vanaf datum van overname. Voorwaarde is wel dat je gedurende dat jaar geen activiteiten toevoegt en dat je geen vestigingseenheden toevoegt of stopzet (het adres van de vestigingseenheid mag je wel wijzigen).
 • Specifieke gevallen. In enkele specifieke gevallen hoef je ook geen ondernemersvaardigheden te bewijzen. Wie aan thuisverkoop doet, kan op een vrijstelling rekenen als hij aan de vereisten voldoet, het attest thuisverkoop ondertekent en voor die activiteit staat ingeschreven in de KBO. Ook wie onder een bepaalde specifieke reglementering valt, kan van een vrijstelling genieten.

Voorbeeld

Paul verricht goederenvervoer over de weg. Hij beschikt over een vervoersvergunning en hoeft niet nog eens zijn kennis bedrijfsbeheer aan te tonen. Beslist hij echter te stoppen met transportactiviteiten en andere activiteiten (verder) uit te oefenen, dan vervalt de vrijstelling meteen en zal hij zijn kennis van bedrijfsbeheer moeten aantonen.