Wat is een ondernemingsnummer en hoe vraag je het aan?

Ben je een startende ondernemer? Dan moet je een ondernemingsnummer aanvragen. Met dat nummer belandt jouw bedrijf in de KBO, de Kruispuntbank van Ondernemingen van de overheid. Het maakt je administratie daarna een pak gemakkelijker.

Wat is een ondernemingsnummer?

Net zoals je zelf een uniek rijksregisternummer hebt, krijgt jouw nieuwe zaak ook een uniek nummer. Dat nummer komt terecht in de KBO, de Kruispuntbank van Ondernemingen, samen met andere gegevens over je zaak. Een ondernemingsnummer is verplicht, zowel voor natuurlijke personen (eenmanszaken), als voor de meeste vennootschapsvormen.

  • Geldt het ook voor VZW's? Ja. De wet bepaalt immers dat je ‘alle rechtspersonen naar Belgisch recht’ in de KBO moet inschrijven. De VZW heeft rechtspersoonlijkheid.

  • Wie heeft geen rechtspersoonlijkheid? Maatschappen, tijdelijke vennootschappen en feitelijke verenigingen. Maatschappen en tijdelijke vennootschappen moeten altijd een ondernemingsnummer in de KBO krijgen. Feitelijke verenigingen verkrijgen enkel een ondernemingsnummer wanneer ze personeel in dienst hebben of als ze btw-activiteiten verrichten. In dat geval creëert de RSZ of de btw-administratie het ondernemingsnummer.

Waarom heb je een ondernemingsnummer nodig?

Het ondernemingsnummer wordt opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dat is een databank van de overheid die alle gegevens over ondernemingen en hun vestigingseenheden centraliseert.

Voorbeeld

Marjan start een kapperszaak. Dankzij haar ondernemingsnummer dat terug te vinden is in de KBO, kunnen overheden de nodige informatie uitwisselen. Dat bespaart Marjan een hoop administratieve rompslomp
Kapster Marjan

Formaliteiten voor natuurlijke personen

Als natuurlijk persoon kan je je inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een erkend ondernemingsloket zoals Liantis ondernemingsloket. Je kan dit zowel online regelen als aan een van onze loketten. Kom je bij ons langs, breng dan zeker de volgende zaken mee:

Ook vrije beroepers zoals artsen, accountants of advocaten moeten zich inschrijven in een ondernemingsloket en een btw-nummer aanvragen.

Starten als zelfstandige

Klaar om te starten?

Vul onze gratis Starters GPS in en ontvang een gepersonaliseerd stappenplan voor een snelle en correcte opstart.

Ga naar de Starters GPS

Formaliteiten voor vennootschappen

In dit geval komt er wat meer bij kijken:

  • De oprichtingsakte van je vennootschap leg je neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank voor publicatie in het Belgisch Staatsblad. Gaat het om een notariële akte? Dan zorgt je notaris hiervoor. Bij een onderhandse akte, kan je hiervoor terecht bij jouw ondernemingsloket.
  • De griffie van de ondernemingsrechtbank bezorgt je een ondernemingsnummer en registreert de maatschappelijke gegevens van je onderneming in de KBO.
  • Kom met dat nummer langs bij het Liantis ondernemingsloket. Wij activeren jouw onderneming meteen in de KBO als inschrijvingsplichtige onderneming. We vragen eventueel de btw-hoedanigheid aan en brengen je vergunningen in orde.
  • We vervolledigen de gegevens en bezorgen je ook een uittreksel met de gegevens van je onderneming.

Voorbeeld

Marjan richtte haar kapperszaak samen met collega Frank op. Hun activiteiten brengen ze onder in een bv. Bij de oprichting verschijnen ze voor de notaris die een notariële akte. Die legt hij neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, waarna ze in het Belgisch Staatsblad verschijnt.