My Liantis

Student-ondernemer: word zelfstandige als student

Ben je student en heb je ambities als ondernemer? Liantis vertelt je precies waar je op moet letten om je sociale rechten en verplichtingen in orde te brengen en zorgeloos te kunnen starten als zelfstandige.

Student zelfstandige

Kom ik in aanmerking om een bedrijf te starten als student?

Studenten kunnen sinds 1 januari 2018 genieten van een voordelige bijdrageregeling die ondernemen voor hen aantrekkelijker maakt. Het statuut van student-zelfstandige kan je eenvoudig aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds van Liantis.

Voorwaarden student-zelfstandige

Wie komt in aanmerking voor het statuut van student-zelfstandige?

 • Je bent tussen 18 en 25 jaar oud.
 • Je studeert aan een erkende onderwijsinstelling in België of in het buitenland.
 • Je bent ingeschreven voor minimaal 27 studiepunten (ECTS) per schooljaar of 17 lesuren per week en om een erkend diploma te behalen.
 • Je volgt regelmatig de lessen (voor minimaal 27 studiepunten per schooljaar of 17 lesuren per week). Neemt je onderwijsinstelling geen afwezigheden op, dan kan je aan de hand van een puntenlijst of attest aantonen dat je hebt deelgenomen aan de examens (voor ten minste 27 studiepunten of 17 lesuren per week). Gewoon deelnemen volstaat.
 • Je oefent een zelfstandige activiteit uit (je werkt dus niet onder het gezag van een werkgever). Start je geen eigen onderneming, maar ga je een andere zelfstandige helpen in zijn eenmanszaak, dan gelden er mogelijk andere regels.

Wat met de zomermaanden?

De overheid gaat ervan uit dat een schooljaar loopt vanaf het vierde kwartaal van een bepaald jaar tot en met het derde kwartaal van het jaar daarop volgend. De voorwaarden voor het statuut van de student-zelfstandige worden ook zo onderzocht.

  Voorbeeld Wil je in het derde kwartaal (juli, augustus of september) starten als student-zelfstandige, dan kan dat nog niet op basis van je inschrijving voor het komende academiejaar. Je inschrijving voor het voorbije schooljaar zal dan als basis dienen. Ben je al 18 jaar, of wordt je tijdens het derde kwartaal 18, dan komt ook je laatste schooljaar in het middelbaar in aanmerking.

  Wie in juni afstudeert, kan bijgevolg zijn statuut als student-zelfstandige nog tot eind september behouden.

  Moet ik sociale bijdragen betalen als student-zelfstandige?

  Ben je student-zelfstandige, dan scheelt dat in je portemonnee. Is je belastbaar inkomen lager dan 14.042,57 euro (na aftrek van beroepskosten) per jaar, dan betaal je namelijk geen of slechts een beperkte sociale bijdrage.

  Voorlopige sociale bijdragen student-zelfstandige

  Je betaalt een voorlopige bijdrage van 82,76 euro per kwartaal tot het einde van het derde volledige kalenderjaar van activiteit als student-zelfstandige. Daarna wordt je voorlopige bijdrage berekend op het inkomen van drie jaar voordien.

  Wil je een vrijstelling van voorlopige bijdragen omdat je weet dat je definitieve inkomen niet boven de vrijstellingsgrens van 7.021,28 euro zal uitkomen? Dat kan enkel via een aanvraag tot vermindering van je voorlopige bijdragen. Dit formulier kan je aanvragen bij je klantenadviseur. Een vermindering kan ook eenvoudig aangevraagd worden via ons online platform My Liantis.

  Definitieve sociale bijdragen student-zelfstandige

  Zodra je inkomen voor een bepaald jaar gekend is, stellen we je definitieve bijdrage voor dat jaar vast en volgt de herziening van je bijdragen voor dat jaar:

  • Is je inkomen lager dan of gelijk aan 7.021,28 euro, dan betaal je geen sociale bijdragen.
  • Ligt je inkomen tussen 7.021,28 en 14.042,57 euro, dan betaal je een verminderde bijdrage van 20,5% op het gedeelte van je inkomen boven 7.021,28 euro.
  • Is je inkomen hoger dan of gelijk aan 14.042,57 euro, dan betaal je bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep. Je betaalt dan een bijdrage van minstens 748,11 euro per kwartaal.
  Voorbeeld Philippe combineert zijn studies in communicatiewetenschappen met wat freelancewerk als copywriter. Hij heeft het statuut van student-zelfstandige en betaalt een voorlopige bijdrage van 82,76 euro per kwartaal. In zijn eerste jaar verdient Philippe in totaal 9.000 euro.
  Eenmaal dit inkomen gekend is, zorgt Liantis sociaal verzekeringsfonds voor een herziening van zijn bijdragen. Op het stuk dat Philippe meer verdiende dan 7.021,28 euro betaalt hij een bijdrage van 20,5%. Dit betekent dat hij nog 96,96 euro dient bij te storten.

  Tip: Je kan je voorlopige bijdrage laten aanpassen om ze beter af te stemmen op je definitieve inkomsten van het bijdragejaar. Zo voorkom je dat je nu te veel betaalt of straks moet bijbetalen.

  Bouw ik rechten op of kan ik ten laste blijven van mijn ouders?

  In principe bouw je geen eigen sociale rechten op als student-zelfstandige, maar blijf je ten laste van je ouders. Je krijgt alleen je gezondheidszorgen terugbetaald via je ouders. Is je inkomen gelijk aan of hoger dan 14.042,57 euro, dan bouw je wel zelf sociale rechten op als zelfstandige.

  Student-zelfstandige & kinderbijslag

  Het recht op kinderbijslag is onvoorwaardelijk tot en met augustus van het jaar waarin je 18 jaar wordt. Dit betekent dat je ouders tot september kinderbijslag ontvangen.

  Combineer je hierna je studies met een beroepsactiviteit, dan dien je deze beroepsactiviteit te beperken om je recht op kinderbijslag te behouden. Betaal je als student-zelfstandige bijvoorbeeld sociale bijdragen in hoofdberoep (wanneer je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige hoger dan of gelijk aan 14.042,57 euro is), dan is de kans groot dat je je recht op kinderbijslag verliest.

  Twijfel je of je als student-zelfstandige al dan niet recht hebt op kinderbijslag, neem dan zeker contact op met je kinderbijslagfonds voor meer info.

  Ben ik btw-plichtig als student-zelfstandige?

  Het feit dat je student bent, hangt niet samen met je btw-plicht. Je btw-plicht hangt af van je activiteit. Verder heb je als studerende zelfstandige dezelfde verplichtingen als een gewone zelfstandige. Je moet je dus inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), bijvoorbeeld via het online ondernemingsloket van Liantis. Na je inschrijving in de KBO krijg je een ondernemingsnummer toegekend, en als je btw-plichtig bent ook een btw-nummer.

  Nog enkele veelgestelde vragen

  Kan ik ergens een voorbeeld vinden van een student-ondernemer?

  Wil je concreter weten hoe het is om te starten als student-ondernemer, lees dan de tips van Kristof De Vos. Hij startte zijn activiteit als freelance web developer al tijdens zijn studiejaren. Zijn belangrijkste advies? Onthoud enkel de constructieve commentaar en maak voor jezelf uit wat je ermee wil doen. Hoe hij zijn start aanpakte lees je in dit blogartikel.

  Hoe vraag ik het statuut van student-zelfstandige aan?

  Het statuut van student-zelfstandige kan je eenvoudig aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds van Liantis.

  Kan ik student-zelfstandige worden als ik ouder ben dan 25 jaar?

  Nee, het statuut van student-zelfstandige eindigt uiterlijk op 30 september van het kalenderjaar waarin je 25 wordt. Verjaar je midden in het academiejaar, dan kan je tot het einde van dat academiejaar het statuut van student-zelfstandige behouden. Word je 25 na 30 september, dan ben je sowieso student-zelfstandige af op 30 september, ook al voldoe je aan alle andere voorwaarden.

  Kan ik student-zelfstandige zijn en ook een vakantiejob hebben?

  Dat kan inderdaad, maar hou dan rekening met deze voorwaarden.

  • Beperkte uren: Om ervoor te zorgen dat je ouders hun kinderbijslag voor jou behouden, let je er best op dat je niet te veel uren werkt. Werk je in Vlaanderen tijdens de vakantie onder een studentenovereenkomst (jobstudent), dan mag je op jaarbasis niet meer dan 475 uren werken.
  • Sociale bijdragen: Enkel als je als student-zelfstandige meer verdient dan 7.021,28 euro per jaar zal je sociale bijdragen als zelfstandige verschuldigd zijn (lees ook puntje twee hierboven). Werk je daarnaast ook als jobstudent, dan betaal je geen sociale bijdragen als loontrekkende zolang je niet meer de 475 uren per jaar als jobstudent werkt.
  • Fiscaal ten laste: Als jouw netto bestaansmiddelen beperkt blijven tot 3.410 euro, dan blijf je fiscaal ten laste van je ouders. Dit bedrag wordt verhoogd tot 4.920 euro voor een alleenstaande ouder (en tot 6.240 euro als je een handicap hebt). De eerste schijf van 2.840 euro van jouw inkomen uit je studentenjob en je activiteiten als student-zelfstandige samen hoef je niet mee te tellen voor het vaststellen van jouw nettobestaansmiddelen. Meer uitleg over de berekening van je nettobestaansmiddelen vind je hier.
  • Belastingen: Verdien je op jaarbasis meer dan 9.050 euro (netto belastbaar), dan betaal je zelf belastingen. Je inkomen als jobstudent en als zelfstandige worden daarvoor opgeteld.

  Meer informatie over het fiscaal aspect van studeren en werken vind je ook op de website van de FOD Financiën. Je nettobestaansmiddelen kan je berekenen op: Bereken nettobestaansmiddelen – Centen voor studenten.

  Kan ik student-zelfstandige in bijberoep zijn?

  In principe kan dat niet. Een bijberoep impliceert dat je een hoofdberoep hebt. Als student heb je uiteraard helemaal geen beroep. Stop je met studeren en ga je minstens halftijds werken (en minstens 235 uur per kwartaal, berekend op een achtendertigurenweek), dan moet je het sociaal verzekeringsfonds op de hoogte brengen zodat je aansluiting omgezet kan worden van student-zelfstandige naar zelfstandige in bijberoep.

  Vul onze gratis Starters GPS in en ontvang een gepersonaliseerd stappenplan voor een snelle en correcte opstart.

  Start met de Starters GPS