My Liantis

Student-zelfstandige: ondernemen als student

Ben je student en heb je ambities als ondernemer? Liantis vertelt je precies waar je op moet letten om je sociale rechten en verplichtingen in orde te brengen en zorgeloos te kunnen starten als zelfstandige.

Student zelfstandige

Wat is een student-zelfstandige?

Studenten kunnen sinds 1 januari 2017 genieten van een voordelige bijdrageregeling die ondernemen voor hen aantrekkelijker maakt. Het statuut van student-zelfstandige kan je eenvoudig aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds van Liantis.

Voorwaarden student-zelfstandige

Wie komt in aanmerking voor het statuut van student-zelfstandige?

 • Je bent tussen 18 en 25 jaar oud.
 • Je studeert aan een erkende onderwijsinstelling in België of in het buitenland.
 • Je bent ingeschreven voor minimaal 27 studiepunten (ECTS) per schooljaar of 17 lesuren per week en om een erkend diploma te behalen.
 • Je volgt regelmatig de lessen (voor minimaal 27 studiepunten per schooljaar of 17 lesuren per week). Neemt je onderwijsinstelling geen afwezigheden op, dan kan je aantonen dat je hebt deelgenomen aan de examens (voor ten minste 27 studiepunten of 17 lesuren per week).
 • Je oefent een zelfstandige activiteit uit (je werkt dus niet onder het gezag van een werkgever). Start je geen eigen onderneming, maar ga je een andere zelfstandige helpen in zijn eenmanszaak, dan gelden er mogelijk andere regels.

Wat met de zomermaanden?

De overheid gaat ervan uit dat een schooljaar loopt vanaf het vierde kwartaal van een bepaald jaar tot en met het derde kwartaal van het jaar daarop volgend. De voorwaarden voor het statuut van de student-zelfstandige worden ook zo onderzocht.

  Voorbeeld Wil je in het derde kwartaal (juli, augustus of september) starten als student-zelfstandige, dan kan dat nog niet op basis van je inschrijving voor het komende academiejaar. Je inschrijving voor het voorbije schooljaar zal dan als basis dienen. Ben je al 18 jaar, of wordt je tijdens het derde kwartaal 18, dan komt ook je laatste schooljaar in het middelbaar in aanmerking.

  Wie in juni afstudeert, kan bijgevolg zijn statuut als student-zelfstandige nog tot eind september behouden.

  Moet ik sociale bijdragen betalen als student-zelfstandige?

  Ben je student-zelfstandige, dan scheelt dat in je portemonnee. Zijn je inkomsten lager dan 13.993,77 euro (na aftrek van beroepskosten) per jaar, dan betaal je namelijk geen of slechts een beperkte sociale bijdrage.

  Voorlopige sociale bijdragen student-zelfstandige

  Je betaalt een voorlopige bijdrage van 82,47 euro per kwartaal tot het einde van het derde volledige kalenderjaar van activiteit als student-zelfstandige. Daarna wordt je voorlopige bijdrage berekend op het inkomen van drie jaar voordien.

  Wil je een vrijstelling van voorlopige bijdragen omdat je weet dat je definitieve inkomen niet boven de vrijstellingsgrens van 6.996,88 euro zal uitkomen? Dat kan enkel via een aanvraag tot vermindering van je voorlopige bijdragen. Dit formulier kan je aanvragen bij je klantenadviseur.

  Definitieve sociale bijdragen student-zelfstandige

  Zodra je inkomen voor een bepaald jaar gekend is, stellen we je definitieve bijdrage voor dat jaar vast en volgt de herziening van je bijdragen voor dat jaar:

  • Is je inkomen lager dan of gelijk aan 6.996,88 euro, dan betaal je geen sociale bijdragen.
  • Ligt je inkomen tussen 6.996,88 en 13.993,77 euro, dan betaal je een verminderde bijdrage van 20,5% op het gedeelte van je inkomen boven 6.996,88 euro.
  • Is je inkomen hoger dan of gelijk aan 13.993,77 euro, dan betaal je bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep. Je betaalt dan een bijdrage van minstens 745,51 euro per kwartaal.
  Voorbeeld Philippe combineert zijn studies in communicatiewetenschappen met wat freelancewerk als copywriter. Hij heeft het statuut van student-zelfstandige en betaalt een voorlopige bijdrage van 82,47 euro per kwartaal. In zijn eerste jaar verdient Philippe in totaal 9.000 euro.
  Eenmaal dit inkomen gekend is, zorgt Liantis sociaal verzekeringsfonds voor een herziening van zijn bijdragen. Op het stuk dat Philippe meer verdiende dan 6.996,88 euro betaalt hij een bijdrage van 20,5%. Dit betekent dat hij nog 96,96 euro dient bij te storten.

  Tip: Je kan je voorlopige bijdrage laten aanpassen om ze beter af te stemmen op je definitieve inkomsten van het bijdragejaar. Zo voorkom je dat je nu te veel betaalt of straks moet bijbetalen.

  Bouw ik rechten op of kan ik ten laste blijven van mijn ouders?

  In principe bouw je geen eigen sociale rechten op als student-zelfstandige, maar blijf je ten laste van je ouders. Je krijgt alleen je gezondheidszorgen terugbetaald via je ouders. Is je inkomen gelijk aan of hoger dan 13.993,77 euro, dan bouw je wel zelf sociale rechten op als zelfstandige.

  Student-zelfstandige & kinderbijslag

  Het recht op kinderbijslag is onvoorwaardelijk tot en met augustus van het jaar waarin je 18 jaar wordt. Dit betekent dat je ouders tot september kinderbijslag ontvangen.

  Combineer je hierna je studies met een beroepsactiviteit, dan dien je deze beroepsactiviteit te beperken om je recht op kinderbijslag te behouden. Betaal je als student-zelfstandige bijvoorbeeld sociale bijdragen in hoofdberoep (wanneer je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige hoger dan of gelijk aan 13.993,77 euro is), dan is de kans groot dat je je recht op kinderbijslag verliest.

  Twijfel je of je als student-zelfstandige al dan niet recht hebt op kinderbijslag, neem dan zeker contact op met je kinderbijslagfonds voor meer info.

  Ben ik btw-plichtig als student-zelfstandige?

  Het feit dat je student bent, hangt niet samen met je btw-plicht. Je btw-plicht hangt af van je activiteit. Verder heb je als studerende zelfstandige dezelfde verplichtingen als een gewone zelfstandige. Je moet je dus inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), bijvoorbeeld via het online ondernemingsloket van Liantis. Na je inschrijving in de KBO krijg je een ondernemingsnummer toegekend, en als je btw-plichtig bent ook een btw-nummer.

  Vul onze gratis Starters GPS in en ontvang een gepersonaliseerd stappenplan voor een snelle en correcte opstart.

  Start met de Starters GPS