My Liantis

Student-zelfstandige: ondernemen als student

Ben je student en heb je ambities als ondernemer? Liantis vertelt je precies waar je op moet letten om je sociale rechten en verplichtingen in orde te brengen en zorgeloos te kunnen starten.

Student zelfstandige

Wat is een student-zelfstandige?

Ondernemende studenten kunnen sinds 1 januari 2017 genieten van een voordelige bijdrageregeling. Het gaat om een nieuw statuut dat ondernemen aantrekkelijker maakt voor studenten.

Je vraagt je statuut van student-zelfstandige eenvoudig aan via het sociaal verzekeringsfonds van Liantis.

Voorwaarden student-zelfstandige

Wie komt in aanmerking voor het statuut van student-zelfstandige?

 • Je bent tussen 18 en 25 jaar oud.
 • Je studeert aan een erkende onderwijsinstelling in België of in het buitenland.
 • Je bent ingeschreven voor minimaal 27 studiepunten (ECTS) per schooljaar of 17 lesuren per week en om een erkend diploma te behalen.
 • Je volgt regelmatig de lessen (voor minimaal 27 studiepunten per schooljaar of 17 lesuren per week). Neemt je onderwijsinstelling geen afwezigheden op, dan kan je aantonen dat je hebt deelgenomen aan de examens (voor ten minste 27 studiepunten of 17 lesuren per week).
 • Je oefent een zelfstandige activiteit uit (je werkt dus niet onder het gezag van een werkgever). Start je geen eigen onderneming, maar ga je een andere zelfstandige helpen in zijn eenmanszaak, dan gelden er mogelijk andere regels.

Moet ik sociale bijdragen betalen als student-zelfstandige?

Ben je student-zelfstandige, dan scheelt dat in je portemonnee. Zijn je inkomsten lager dan 13.550,50 euro (na aftrek van beroepskosten) per jaar, dan betaal je namelijk geen of slechts een beperkte sociale bijdrage.

Voorlopige sociale bijdragen student-zelfstandige

Je betaalt een voorlopige bijdrage van 79,86 euro per kwartaal tot het einde van het derde volledige kalenderjaar van activiteit als student-zelfstandige. Daarna wordt je voorlopige bijdrage berekend op het inkomen van drie jaar voordien.

Wil je een vrijstelling van voorlopige bijdragen omdat je weet dat je definitieve inkomen niet boven de vrijstellingsgrens van 6.775,24 euro zal uitkomen? Dat kan enkel via een aanvraag tot vermindering van je voorlopige bijdragen. Dit formulier kan je aanvragen bij je klantenadviseur.

Definitieve sociale bijdragen student-zelfstandige

Zodra je inkomen voor een bepaald jaar gekend is, stellen we je definitieve bijdrage voor dat jaar vast en volgt de herziening van je bijdragen voor dat jaar:

 • Is je inkomen lager dan of gelijk aan 6.775,24 euro, dan betaal je geen sociale bijdragen.
 • Ligt je inkomen tussen 6.775,24 en 13.550,50 euro, dan betaal je een verminderde bijdrage van 20,5% op het gedeelte van je inkomen boven 6.775,24 euro.
 • Is je inkomen hoger dan of gelijk aan 13.550,50 euro, dan betaal je bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep. Je betaalt dan een bijdrage van minstens 721,89 euro per kwartaal.
Voorbeeld Philippe combineert zijn studies in communicatiewetenschappen met wat freelancewerk als copywriter. Hij heeft het statuut van student-zelfstandige en betaalt een voorlopige bijdrage van 79,86 euro per kwartaal. In zijn eerste jaar verdient Philippe in totaal 9.000 euro.
Eenmaal dit inkomen gekend is, zorgt Liantis sociaal verzekeringsfonds voor een herziening van zijn bijdragen. Op het stuk dat Philippe meer verdiende dan 6.775,24 euro betaalt hij een bijdrage van 20,5%. Dit betekent dat hij nog 154,65 euro dient bij te storten.

Tip: Je kan je voorlopige bijdrage laten aanpassen om ze beter af te stemmen op je definitieve inkomsten van het bijdragejaar. Zo voorkom je dat je nu te veel betaalt of straks moet bijbetalen.

Bouw ik rechten op of kan ik ten laste blijven van mijn ouders?

In principe bouw je geen eigen sociale rechten op als student-zelfstandige, maar blijf je ten laste van je ouders. Je krijgt alleen je gezondheidszorgen terugbetaald via je ouders. Is je inkomen gelijk aan of hoger dan 13.550,50 euro, dan bouw je wel zelf sociale rechten op als zelfstandige.

Student-zelfstandige & kinderbijslag

Het recht op kinderbijslag is onvoorwaardelijk tot en met augustus van het jaar waarin je 18 jaar wordt. Dit betekent dat je ouders tot september kinderbijslag ontvangen.

Tussen je 18e en 25e kan je het recht op kinderbijslag behouden op voorwaarde dat je student bent. Combineer je je studie met een beroepsactiviteit, dan moet je rekening houden met een aantal beperkingen:

 • Een voltijdse student die als zelfstandige werkt, of iemand die als zelfstandige werkt naast zijn stage in het kader van de ondernemersopleiding, mag maximum 240 uur presteren per kwartaal.
  • Als je inkomen lager ligt dan € 6.775,24, vermoedt je kinderbijslagfonds dat je deze 240 uren niet overschrijdt.
  • Ligt je inkomen hoger dan € 6.775,24, dan zal je kinderbijslagfonds de betalingen opschorten en moet je een verklaring op eer afleggen over het aantal uren dat je per kwartaal werkte. Als blijkt dat je toch niet meer dan 240 uren per kwartaal werkte, blijft je het recht op kinderbijslag behouden.
 • Voor student-zelfstandigen die deeltijds onderwijs volgen of werkzoekende schoolverlater zijn, geldt de inkomensnorm. Dat wil zeggen je brutoloon, sociale uitkering, of een combinatie van beide niet hoger mag liggen dan € 530,49 per maand.

Ben ik btw-plichtig als student-zelfstandige?

Het feit dat je student bent, hangt niet samen met je btw-plicht. Je btw-plicht hangt af van je activiteit. Verder heb je als studerende zelfstandige dezelfde verplichtingen als een gewone zelfstandige. Je moet je dus inschrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), bijvoorbeeld via het online ondernemingsloket Liantis. Na je inschrijving in de KBO krijg je een ondernemingsnummer toegekend, en als je btw-plichtig bent ook een btw-nummer.

Vul onze gratis Starters GPS in en ontvang een gepersonaliseerd stappenplan voor een snelle en correcte opstart.

Start met de Starters GPS