Student-zelfstandige: ondernemen als student

Ben je student en heb je ambities als ondernemer? Liantis vertelt je precies waar je op moet letten om je sociale rechten en verplichtingen in orde te brengen en zorgeloos te kunnen starten als zelfstandige.

Kom ik in aanmerking om een bedrijf te starten als student?

Studenten kunnen sinds 1 januari 2017 als student-zelfstandige genieten van een voordelige bijdrageregeling die ondernemen voor hen aantrekkelijker maakt. Het statuut van student-zelfstandige kan je eenvoudig aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds van Liantis.

Voorwaarden student-zelfstandige

Wie komt in aanmerking voor het statuut van student-zelfstandige?

  • Je bent tussen 18 en 25 jaar oud.
  • Je studeert aan een erkende onderwijsinstelling in België of in het buitenland.
  • Je bent ingeschreven voor minimaal 27 studiepunten (ECTS) per schooljaar of 17 lesuren per week en om een erkend diploma te behalen.
  • Je volgt regelmatig de lessen (voor minimaal 27 studiepunten per schooljaar of 17 lesuren per week). Neemt je onderwijsinstelling geen afwezigheden op, dan kan je aan de hand van een puntenlijst of attest aantonen dat je hebt deelgenomen aan de examens (voor ten minste 27 studiepunten of 17 lesuren per week). Gewoon deelnemen volstaat.
  • Je oefent een zelfstandige activiteit uit (je werkt dus niet onder het gezag van een werkgever). Start je geen eigen onderneming, maar ga je een andere zelfstandige helpen in zijn eenmanszaak, dan gelden er mogelijk andere regels.

Wat met de zomermaanden?

De overheid gaat ervan uit dat een schooljaar loopt vanaf het vierde kwartaal van een bepaald jaar tot en met het derde kwartaal van het jaar daarop volgend. De voorwaarden voor het statuut van de student-zelfstandige worden ook zo onderzocht.

Voorbeeld

Wil je in het derde kwartaal (juli, augustus of september) starten als student-zelfstandige, dan kan dat nog niet op basis van je inschrijving voor het komende academiejaar. Je inschrijving voor het voorbije schooljaar zal dan als basis dienen. Ben je al 18 jaar, of word je tijdens het derde kwartaal 18, dan komt ook je laatste schooljaar in het middelbaar in aanmerking.

Wie in juni afstudeert, kan bijgevolg zijn statuut als student-zelfstandige nog tot eind september behouden.

Moet ik sociale bijdragen betalen als student-zelfstandige?

Ben je student-zelfstandige, dan scheelt dat in je portemonnee. Is je netto belastbaar inkomen lager dan 16.861,46  euro (na aftrek van beroepskosten) per jaar, dan betaal je namelijk geen of slechts een beperkte sociale bijdrage.

Voorlopige sociale bijdragen student-zelfstandige

Je betaalt een voorlopige bijdrage van 99,38 euro per kwartaal tot het einde van het derde volledige kalenderjaar van activiteit als student-zelfstandige. Daarna wordt je voorlopige bijdrage berekend op het inkomen van drie jaar voordien.

Wil je een vrijstelling van voorlopige bijdragen omdat je weet dat je definitieve inkomen niet boven de vrijstellingsgrens van 8.430,72 euro zal uitkomen? Dat kan enkel via een aanvraag tot vermindering van je voorlopige bijdragen. Dit formulier kan je aanvragen bij je klantenadviseur. Een vermindering kan ook eenvoudig aangevraagd worden via ons online platform My Liantis.

Definitieve sociale bijdragen student-zelfstandige

Zodra je inkomen voor een bepaald jaar gekend is, stellen we je definitieve bijdrage voor dat jaar vast en volgt de herziening van je bijdragen voor dat jaar:

  • Is je inkomen lager dan of gelijk aan 8.430,72 euro, dan betaal je geen sociale bijdragen.
  • Ligt je inkomen tussen 8.430,72 en 16.861,46 euro, dan betaal je een verminderde bijdrage van 20,50% op het gedeelte van je inkomen boven 8.430,72 euro.
  • Is je inkomen hoger dan of gelijk aan 16.861,46 euro, dan betaal je bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep. Je betaalt dan een bijdrage van minstens 898,28 euro per kwartaal.

Voorbeeld

Philippe combineert zijn studies in communicatiewetenschappen met wat freelancewerk als copywriter. Hij heeft het statuut van student-zelfstandige en betaalt in 2024 een voorlopige bijdrage van 99,38 euro per kwartaal. In zijn eerste jaar verdient Philippe in totaal 11.000 euro (netto belastbaar inkomen). Eenmaal dit inkomen gekend is, zorgt Liantis sociaal verzekeringsfonds voor een herziening van zijn bijdragen. Op het stuk dat Philippe meer verdiende dan 8.430,72 euro betaalt hij een bijdrage van 20,50%. Zo bedraagt zijn definitieve sociale bijdrage 136,88 euro per kwartaal (inclusief beheerskost). Dat betekent dat hij in totaal nog 150 euro moet bijstorten voor het bijdragejaar 2024.

Tip: je kan je voorlopige bijdrage laten aanpassen om ze beter af te stemmen op je definitieve inkomsten van het bijdragejaar. Zo voorkom je dat je nu te veel betaalt of later moet bijbetalen.

Bouw ik rechten op of kan ik ten laste blijven van mijn ouders?

In principe bouw je geen eigen sociale rechten op als student-zelfstandige, maar blijf je ten laste van je ouders. Je krijgt alleen je gezondheidszorgen terugbetaald via je ouders. Is je inkomen gelijk aan of hoger dan 16.861,46 euro, dan bouw je wel zelf sociale rechten op als zelfstandige.

Student-zelfstandige & kinderbijslag

Woon je in Vlaanderen, dan is het recht op Groeipakket onvoorwaardelijk tot en met de maand van je 18e verjaardag. In Brussel en Wallonië heb je dan weer recht op kinderbijslag tot en met de maand augustus van het jaar waarin je 18 wordt. Dat betekent dat je ouders tot september kinderbijslag ontvangen.

Combineer je hierna je studies met een beroepsactiviteit, dan moet je die beroepsactiviteit beperken om je recht op kinderbijslag te behouden. De regels zijn afhankelijk van de regio waarin je woont. We raden je aan om voor de start van je leven als ondernemer je kinderbijslagfonds te contacteren:

Zo weet je direct hoe je je ondernemersdroom kan combineren met het behoud van je kinderbijslag en vermijd je verrassingen. 

Ben ik btw-plichtig als student-zelfstandige?

Het feit dat je student bent, staat volledig los van je eventuele btw-plicht. Je hebt als studerende zelfstandige dezelfde verplichtingen als een gewone zelfstandige. Je moet je dus via een ondernemingsloket inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), en je ondernemingsnummer indien nodig bij de BTW-administratie activeren. Zijn er voor je activiteit bovendien bepaalde vergunningen vereist, dan ben je ook als student-zelfstandige verplicht die aan te vragen.

Download het gratis e-book student-zelfstandige

Vragen?

Check de meest gestelde vragen over het leven als student-zelfstandige. 

Check de vragen