Welke vergunningen heeft jouw onderneming nodig?

Als je een eigen zaak start, moet je soms ook bijkomende vergunningen en/of erkenningen hebben. Welke hangt af van jouw soort activiteit. Er is heel veel wetgeving en het is niet altijd gemakkelijk te weten welke vergunningen je nodig hebt. We helpen je op weg!

Wat zijn de meest voorkomende vergunningen voor ondernemingen?

‘Welke vergunning heb ik nodig?’, is een van de eerste vragen die starters steevast stellen. Dat is logisch, want er bestaan veel soorten vergunningen. Afhankelijk van de sector waarin je aan de slag gaat, heb je een aantal verplichte vergunningen nodig om je onderneming uit te baten.

Hieronder vind je de meest voorkomende vergunningen:

 1. voedselvergunning: bij productie, verkoop, bewaren van levensmiddelen. Dat gaat vrij ruim en geldt zodra je actief bent in de voedselketen. Hieronder vallen dus ook detailhandelaars die meststoffen verkopen, transporteurs van levende dieren of tuinaannemers die planten met een plantenpaspoort planten op openbaar domein.
 2. machtiging ambulante handel: bij verkoop op openbare en privémarkten, straten, evenementen of huis aan huis. Dit kan verschillend zijn, afhankelijk van het gewest waar de activiteit wordt uitgeoefend.
 3. erkenning als aannemer: wanneer je als bouwaannemer wil deelnemen aan openbare aanbestedingen.
 4. UNISONO (SABAM/billijke vergoeding): wanneer je muziek afspeelt in je zaak, praktijk, wachtzaal, op je website ...

Voorbeeld

Evie en Tim hebben een slagerszaak. Aangezien ze voedingswaren verkopen hebben ze een voedselvergunning nodig, maar dat is niet het enige. Wanneer ze met hun foodtruck de hort op gaan, moeten ze een machtiging ambulante handel kunnen voorleggen. En voor de muziek die speelt in hun slagerszaak betalen ze een vergoeding die UNISONO (SABAM) aan de muzikanten doorstort.

Evie en Tim slagerszaak

Beroepskaart voor niet-Belgen

Als je geen onderdaan bent van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en je wil in België als ondernemingshoofd, zaakvoerder, werkende vennoot of zelfstandig helper een zelfstandige activiteit uitoefenen, dan heb je vooraf een beroepskaart nodig. Daarop staat vermeld wat voor activiteiten je uitvoert en voor welke onderneming.

 • Ben je in België gedomicilieerd of weet je niet zeker waar je je kaart moet aanvragen? Dan kan je terecht bij Liantis ondernemingsloket wanneer je een vestiging opent in het Brussels Hoofdstedelijke of Waalse Gewest. Ondernemers die actief zijn in het Vlaamse Gewest dienen hun aanvraag rechtstreeks in bij het WSE-loket.

 • Ben je niet in België gedomicilieerd? Neem contact op met de Belgische ambassade of het consulaat en doe de aanvraag. Dat kost 140 euro.

Je kan je beroepskaart afhalen bij een erkend ondernemingsloket zoals Liantis. Wij zorgen dan ook ineens voor alle andere opstartformaliteiten of eventuele latere wijzigingen. Goed om weten: als de kaart is toegekend, moet je bijkomend 90 euro per geldig jaar betalen.

Sectorspecifieke vergunningen

In een aantal sectoren – zoals bijvoorbeeld horeca, de bouwsector of de ambulante handel – gelden specifieke vergunningsverplichtingen. Liantis ondernemingsloket bekijkt graag samen met jou of en welke vergunningen je nodig hebt om van start te kunnen gaan.

Vergunning ambulante handel of machtiging kermisactiviteiten

Zal je op markten, op openbaar domein of van huis tot huis producten of diensten verkopen? Dan doe je aan ‘ambulante verkoop’. Wanneer je deze activiteit uitoefent in het Waalse Gewest dan heb je hiervoor een machtiging voor ambulante handel ('leurkaart') nodig. Idem wanneer je je kermisattracties wil uitbaten. Beide vergunningen moet je verplicht bij een erkend ondernemingsloket zoals Liantis aanvragen.

Wanneer je in Brussel de activiteit van ambulante handel ten huize van de consument gaat uitoefenen dan zal je hiervoor een specifieke vergunning moeten aanvragen bij het ondernemingsloket. Verkoop van producten of diensten op openbare markten of het uitbaten van kermisattracties heb je niet langer een machtiging nodig voor het uitoefenen van deze activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

Voor Vlaanderen zijn de beide soorten machtigingen afgeschaft. Wel is het net zoals in het Waalse als Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van belang dat je met de juiste NACE-code(s) opgenomen staat in de Kruispuntbank van ondernemingen.

Voedselvergunning (eetwarenvergunning)

Om eten te verkopen heb je een vergunning nodig van het Federaal Voedselagentschap (FAVV), voor elk van je vestigingseenheden. Dat geldt ook als je (dieren)voeding wil verhandelen, opslaan, verpakken enzovoort.

Er zijn drie soorten vergunningen: de registratie, toelating en erkenning. Voor elk soort activiteit is bepaald welke vergunning van toepassing is. Je  ondernemingsloket kan de juiste vergunning voor jou regelen, op voorwaarde dat je je activiteiten erg nauwkeurig omschrijft. 

Veelgestelde vragen over voedselvergunningen 
 • Wanneer heb je een FAVV-vergunning nodig?

Je hebt een voedselvergunning of FAVV-vergunning nodig zodra je een activiteit uitoefent in de voedselketen. Dat is het geval als je (dieren)voeding teelt, verhandelt, verwerkt,  vervoert enzovoort.

 • Hoeveel kost een FAVV-vergunning?

Hoeveel de kostprijs van een FAVV-vergunning bedraagt, wordt elk jaar geüpdatet en is beschikbaar via de website van het FAVV. Check de kostprijs van je FAVV-vergunning.

Erkenning als aannemer

Ben je actief in de bouwsector en wil je meedingen naar openbare aanbestedingen? Dan moet je een erkenning als aannemer op zak hebben.  De aanvraag tot erkenning als aannemer kunnen wij ook voor je in orde brengen, tegen aparte tarieven. 

UNISONO (SABAM of billijke vergoeding)

Speel je muziek af in je zaak, wachtzaal of kantoorruimtes? Of gebruik je muziek voor je telefoonlijn? Dan moet je dat melden aan UNISONO. UNISONO verenigt de diensten van SABAM en de billijke vergoeding. Zij zorgen ervoor dat het bedrag voor de auteursrechten dat jij als ondernemer betaald hebt, bij de juiste kunstenaars terechtkomt. Deze bijdrage moet jaarlijks betaald worden. Je kan dat zelf regelen bij UNISONO. Ook Liantis kan deze administratieve formaliteiten voor jou in orde brengen.

Aanpassing statuten

Heb je een vennootschap en wijzigt er iets aan je statuten, dan kunnen wij zorgen voor tekstredactie en voor correcte publicatie in het Belgisch Staatsblad als dit onderhands (dus niet via de notaris) kan gebeuren. 

Gelegaliseerd uittreksel uit KBO

Heb je zakenpartners aan wie je een officieel bewijs moet voorleggen van inschrijving in de KBO, dan kan je bij ons een gelegaliseerd uittreksel aanvragen (met de nodige stempels).

Fytolicentie

Als je werkt met gewasbeschermingsmiddelen, heb je een verplicht certificaat, de fytolicentie, nodig. Als je als landbouwer, tuinbouwer of tuinaanlegger werkt, kunnen wij je helpen bij je aanvraag. 

Vergunning beenhouwer-spekslager 

Wanneer je vers, bereid of opgelegd vlees bewaart of verkoopt, behoor je tot de categorie slager of beenhouwer. Als je  vlees wil verwerken en verhandelen in Wallonië en Brussel heb je dan een vergunning beenhouwer-spekslager nodig. In Vlaanderen hoeft dat niet. Winkels die alleen voorverpakt vlees verkopen, hebben geen vergunning nodig.

Handelaarsvergunning alcohol

 • Verkoop

Om alcoholische dranken te kunnen verkopen, heb je een ‘vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken’ nodig. Het maakt niet uit of je een groothandel of kleinhandel bent. De handelaarsvergunning alcohol vraag je aan bij de dienst Douane en Accijnzen of je laat het ondernemingsloket je vergunning in orde brengen.

 • Horeca

Als je alcoholische dranken wil aanbieden in je horecazaal, moet je eerst een vergunning aanvragen bij je gemeente. Schenk je enkel bieren en wijnen, dan moet je een vergunning ‘gegiste dranken’ hebben. Als je sterke dranken wil serveren, moet je ook een vergunning voor het schenken van sterke drank aanvragen.  

Tabaksvergunning 

Om rookwaren zoals sigaretten en sigaren te verkopen, moet je een tabaksvergunning hebben. Het maakt niet uit hoe groot je onderneming is. Vraag de vergunning aan via het online ondernemingsloket of via Douane en Accijnzen. Voor de verkoop van elektronische sigaretten geldt de vergunningsplicht niet, omdat ze geen tabak bevatten.

Omgevingsvergunning 

Voor een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning hoef je geen aparte aanvragen meer in te dienen. Via de omgevingsvergunning vraag je ze in één keer allebei aan.

De omgevingsvergunning is vereist voor stedenbouwkundige activiteiten zoals:

 • het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen;
 • het aanbrengen van verhardingen;
 • het gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, opslaan van materialen, afval enz;
 • het plaatsen van lichtreclames en reclameborden;
 • wet wijzigen van het gebruik van een gebouw.

Voor het uitoefenen van ingedeelde activiteiten, heb je er ook één nodig.

EORI-nummer

Een EORI-nummer is een wettelijk verplicht, uniek identificatienummer voor je onderneming. Aan de hand van dat nummer weten de douanediensten in alle Europese lidstaten wie je precies bent en waaruit jouw activiteiten zoal bestaan. Je moet dus een EORI-nummer hebben als je goederen van of naar de Europese Unie wil in- of uitvoeren of wanneer je met douaneformaliteiten te maken krijgt. Zonder EORI-nummer kunnen de douane-autoriteiten jouw douaneaangiftes niet valideren.

LEI-code 

Als je wil beleggen of  handelen op de beurs, heb je een LEI-code nodig. LEI staat voor Legal Entity Identifier en zorgt ervoor dat alle rechtspersonen wereldwijd worden geïdentificeerd via een unieke code.

Vergunning voor je onderneming aanvragen 

De meeste vergunningen kan je via het online ondernemingsloket in orde brengen. Ben je niet zeker welke vergunningen je onderneming nodig heeft? Vraag dan advies aan de experten van het ondernemingsloket in je buurt. Zij helpen je graag verder en jij bent zeker dat je onderneming de juiste vergunningen heeft.

Klaar om te starten?

Regel je vergunningen via het online ondernemingsloket

Vraag je vergunning aan